Gemeenteprojecten

Freelance teamleider Beleid, Inrichting en Beheer in Barendrecht

Geplaatst 25 feb. 2021
Project ID: YIS000471
Plaats
Arhnem
Duur
4 maanden
(7 mrt. 2021 - 29 jun. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Welkom bij het team Beleid van het Cluster Voorbereiding en Beheer. Het team Beleid werkt met een enthousiaste groep van 10 personen aan de kwaliteit van de openbare ruimte van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Het team is werkzaam in de volle breedte van de openbare ruimte en zoekt hiervoor de samenwerking met collega’s, gemeentebestuur en inwoners. Het team is op zoek naar een: teamleider beleid.

 

Wat ga je doen?

Een mooie buitenruimte draagt bij aan een prettig en gezond leefklimaat. Ons motto is: “De openbare ruimte, die bijdraagt aan een gezonde leef-, woon- en werkomgeving, creëren we samen”. We zorgen voor een goede afstemming tussen de leefomgeving en beleving van inwoners en de vakwereld van beheer en uitvoering. In Cluster Voorbereiding en Beheer werken we vanuit zijn vijf teams. Het team Projecten, het team Werkvoorbereiding, Kabels & Leidingen, het team Beheer, Het team Advies & Ondersteuning en het team Beleid. Alle teams werken samen met het Cluster Uitvoering aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Grondzaken is een verbijzonderd onderdeel van het team beleid. Het team beleid is verantwoordelijk voor:

 

-          De integrale visie en coördinatie op het beheer en onderhoud, o.a. door gebruik te maken van assetmanagement

-          Het ontwikkelen en realiseren van een samenwerkingsmodel met inwoners en stakeholders in de openbare ruimte

-          Vertaling van beleidsopgaven, zoals duurzaamheid, ecologie, klimaat en energie, naar realisering in de uitvoering

-          Bestuurlijke ondersteuning

-          Grondzaken

 

Als teamleider geef je op resultaatgerichte wijze richting. Met je ervaring en je helikopterview houd je continu in de gaten of je team de gewenste output levert. Waar nodig stuur je bij. Door afspraken, voorbeeldgedrag, coachen en ondersteunen breng je individuele kwaliteiten en het teamresultaat op een hoger niveau. Je bent het eerste aanspreekpunt voor je medewerkers. Je stimuleert en enthousiasmeert ze en je bent ook iemand bij wie zij hun hart kunnen luchten. Je vertaalt op een heldere wijze visie en beleid naar doelen en resultaten, je stelt een teamplan op en gaat samen met het team met de verbeteracties aan de slag.

 

Je maakt als teamleider de inspanningen en het resultaat in de openbare ruimte zichtbaar. Je werkt cluster overstijgend en ontwikkelt een relatienetwerk, omdat vraagstukken en opgaven zich vaak niet aan team- of clustergrenzen houden. Jij bent actief betrokken bij de bestuurlijke ondersteuning en advisering. Samen met je collega teamleiders adviseer je het management. Maar je stelt ook prioriteiten en je neemt je team in bescherming als de verwachtingen te hoog oplopen.

 

Bij complexe vraagstukken ben jij de back-up waarmee de teamleden kunnen sparren. De clustermanager heeft aan jou een goede inhoudelijke sparringpartner. Je vervult een belangrijke ondersteunende rol in het overleg met de portefeuillehouder(s).

 

Je stelt de opgave centraal en bent een verbinder op inhoudelijke vraagstukken. Dat doe je trouwens heel resultaatgericht: je weet wat er van je wordt verwacht en je houdt die doelstellingen continu voor ogen. Niet alleen op de korte termijn, je kunt ook verder denken: wat is er op de lange termijn nodig voor Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk?

 

Wat vragen we van je?

We verwachten dat je werkt en denkt op academisch niveau. Bij voorkeur aangetoond met een afgeronde WO-opleiding Bestuurskunde of Managing Public Space.

 

Je hebt leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een gemeentelijke werkomgeving. We doen een beroep op je talent als aanvoerder van het team. Je bent een enthousiaste teamleider die stuurt en stimuleert. Het werkplezier en de ontwikkeling van medewerkers gaat gelijk op met die van het team en de organisatie. Verder weet je wat een functie als deze nog meer vraagt: slagvaardigheid, daadkracht en visie.

 

De volgende competenties zijn jouw op het lijf geschreven:

-          

-          Helicopterview

-          Daadkrachtig

-          Communicatief vaardig

-          Energiek

-          Delegeren en controleren

-          Coachen

-          Omgevingsbewust

-          Overtuigingskracht

-          Samenwerken

-          Doorzettingsvermogen

-          Flexibiliteit

-          Resultaatgericht

-          Afspraak = afspraak / no-nonsense

 

Sollicitatie deadline is dinsdag 2 maart om 12:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten