Gemeenteprojecten

Freelance Teamleider bedrijfsvoering Essenhof

Geplaatst 9 jun. 2021
Project ID: YIS 9096125
Plaats
Dordrecht-centrum, Dordrecht
Duur
1 jaar
(4 jun. 2021 - 31 mei 2022)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
80 - 95 €/month

Algemene informatie

Essenhof is een gemeentelijke voorziening voor begraven op twee locaties en cremeren en levert optimale dienstverlening aan de nabestaanden. Essenhof draagt zorg voor een respectvolle en zorgvuldige uitvaart voor elk individu, indachtig ieders culturele of religieuze afkomst of identiteit.

 

De gemeente Dordrecht zette met het Plan Essenhof 2018-2033 een duidelijk koers uit. Sindsdien is echter gebleken dat dynamiek in de uitvaartmarkt een aanzienlijke bijstelling van dit plan noodzakelijk maakt. Hiervoor heeft de gemeenteraad in 2020 de opdracht gegeven om op basis van een extern onderzoek plan Essenhof 2.0 op te stellen. Voor de verdere uitwerking en implementatie van dit plan zoeken wij iemand die leiding kan geven aan de noodzakelijke verandering, stuurt op de bedrijfsvoering en daarbij de talenten van de medewerkers zo goed mogelijk benut.

 

Je plek in de organisatie

Essenhof is sinds  januari 2018 een kernteam binnen het cluster Publieksaccommodaties. Je legt verantwoording af aan de clustermanager Publieksaccommodaties over de realisatie van doelen, het nakomen van managementafspraken en de coördinatie van teamwerkzaamheden. Ook ben je voor de wethouder het aanspreekpunt voor de bestuurlijke voortgang.

 

Het kernteam Essenhof is verantwoordelijk voor de volledige uitvoering en (door)ontwikkeling van de dienstverlening van de Essenhof. Omdat de uitwerking van plan Essenhof 2.0 mogelijk een forse wijziging in werkwijzen, structuur en cultuur betekent, zoeken wij iemand die in staat is de eventueel noodzakelijke verandering te leiden. Je werkt nauw samen met de vakspecialisten die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke thema's en vertegenwoordiging in de branche.

 

Je werkzaamheden

Hiervoor geef je leiding aan het kernteam Essenhof. Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en implementatie van plan Essenhof 2.0. Je draagt zorg voor de optimale verbinding van Essenhof met de gemeentelijke organisatie.

 

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en exploitatie van de beide begraafplaatsen en het crematorium. Ook ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan nabestaanden, bezoekers, uitvaartondernemers en andere belanghebbenden, in overeenstemming met de kernwaarden van Essenhof.


Je profiel

Je beschikt over een HBO+ of academisch werk- en denkniveau. Je hebt meer dan 5 jaar relevante werkervaring binnen in een leidinggevende positie. Als leider van het team ben je zowel resultaatgericht als iemand die werkt met de menselijke maat. Je bent enthousiast en energiek. Verder heb je of ben je in volgorde van belangrijkheid:

 • inzicht in financiële-, personele (HRM) en bedrijfsvoeringvraagstukken
 • vaardig in het uitdragen van en sturen op beleid, kaders en procedures
 • vaardigheid in het coachen, begeleiden en resultaatgericht managen van medewerkers
 • veranderkundige vaardigheden
 • kennis van het functioneren van overheidsorganisaties
 • aantoonbaar administratief-juridisch inzicht
 • kennis van de klantreis
 • kennis van het vakgebied, o.a. kennis van regels en procedures m.b.t. begraven en cremeren of de bereidheid zich dit op hoofdlijnen eigen te maken. Dit is geen vereiste. kennis en ervaring binnen een Gemeente wel.

 

Voor deze functie zijn de volgende competenties vereist:

 • Bedrijfsmatig en mensgericht leidinggeven
 • Helicopterview, overzicht houden
 • Omgevingsbewustzijn
 • Integraal denken en handelen
 • Verantwoordelijkheid nemen en geven
 • Initiatief
 • Samenwerken


Sollicitatie deadline is 11-6 om 10:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten