Gemeenteprojecten

Freelance Strategisch Adviseur Vastgoedinstallaties

Geplaatst 8 apr. 2021
Project ID: YIS000598
Plaats
Dordrecht
Duur
11 maanden, 4 weken
(8 apr. 2021 - 8 apr. 2022)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Je werkzaamheden

Als strategisch adviseur Vastgoedinstallaties ben je namens de gemeente het aanspreekpunt en fungeer je als klankbord voor het ontwerpteam van de gebouw gebonden systemen en installaties voor het nieuw te bouwen Huis van Stad en Regio*. Hiervoor onderhoudt je contacten met de (toekomstig) gebruikers en zorg je voor de voorbereiding op efficiënt en effectief toekomstig gebruik en beheer. Daarnaast word je verantwoordelijk voor de technisch complexe installaties en gebouw gebonden systemen binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille, namelijk: Sportboulevard, Poppodium Het Energiehuis, Theater Kunstmin en het Dordrechts Museum.


Verder signaleer je beleidsmatige en strategische ontwikkelingen en vertaalt deze naar adviezen over mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot deze vastgoedportefeuille. Dit jaar start ook de grootschalige verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed middels de inzet van een revolverend fonds. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, zal moderne technologie ingezet moeten worden. Dit vraag ook om jouw bijdrage in kennis en kunde. 


Jouw profiel

Je beschikt over tenminste HBO/Universitair werk- en denkniveau in dit vakgebied. Je hebt ervaring in projecten van een soortgelijke omvang. Bent gewend om met verschillende belanghebbenden verantwoorde compromissen te sluiten. Verder heb je actuele kennis van en ervaring met adaptieve klimaatsystemen, IoT-toepassingen, Smartbuilding toepassingen/domotics, gebouwbeheersystemen en beheersvormen welke voor genoemde systemen mogelijk zijn. Wanneer je in een soortgelijke functie werkzaam bent geweest danwel dergelijke rol hebt vervuld, is dat een pré


Plaats in de organisatie

De strategisch vastgoedadviseur Installaties werkt binnen het kernteam Vastgoed, Onderwijshuisvesting en Wijkaccommodaties in het cluster Publieksaccommodaties. Dit kernteam is verantwoordelijk voor het behalen van een optimaal maatschappelijk rendement voor de gemeentelijke vastgoed portefeuille. Zij adviseert over de aanschaf, inzet, beheer en verkoop van gemeentelijk vastgoed, is verantwoordelijk voor het behouden van de kwaliteit van het vastgoed en levert een vakinhoudelijke bijdrage in multidisciplinaire teams, vanuit het brede belang van de stad. Het team vervult een centrale rol in de organisatie voor alle vastgoedvraagstukken. De samenwerking met de collega's in de andere clusters en met de externe partners is daarom een belangrijk uitgangspunt.


*) Het huidige stadskantoor van de gemeente Dordrecht zit in reservetijd. Renovatie is noodzaak vanuit enerzijds levensduurverlenging en anderzijds het voldoen aan de eisen van deze tijd onder andere opgelegd door aanvullende wet- en regelgeving per 2023. Onderzoek wees uit dat renovatie van het huidige stadskantoor hogere structurele huisvestingslasten met zich mee zou brengen dan nieuwbouw, en dat met een minder kwalitatief resultaat en een lagere toekomstbestendigheid en flexibiliteit. De nieuwe huisvesting leidt tot een andere manier van werken en een versneld digitaal transformatieproces. Dit laatste is een organisatie ontwikkelingsvraagstuk waarvan de eisen vertaald worden naar en geïntegreerd in het proces van Huis van Stad en Regio. Het ontwerpproces is een geweldige kans om een omgeving te creëren die hier goed op inspeelt en voldoende flexibiliteit heeft voor toekomstige ontwikkelingen. 


Het stimuleren van gebundelde dienstverlening aan bezoekers is een van de belangrijkste drijfveren om samen met de Sociale Dienst Drechtsteden, Bibliotheek Aanzet en Dordrecht Marketing & Partners in 2024 in één gebouw (20.000 m2 BVO) te gaan. Deze partners dienen organisatorisch tot een programma van eisen / structuurontwerp voor het inbouwpakket komen. Om vervolgens afspraken te maken over het gebruik en beheer.


Dordrecht wil een energieneutraal gebouw dat de gebruikers maximaal comfort en een ideaal werkklimaat biedt en toekomstbestendig is en een hoge mate van bedrijfszekerheid en lage operationele kosten heeft. Het is daarom een grote uitdaging om vanuit het ontwerpproces de vertaalslag te maken naar de gebruiksfase. Zowel vanuit de techniek maar ook vanuit de organisatieen beheersstructuur.


Sollicitatie deadline is 13-4 om 08:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten