Gemeenteprojecten

Freelance Strategisch Adviseur Onderwijs en Jeugd

Geplaatst 20 mei 2021
Project ID: YIS 9095276
Plaats
Dordrecht
Duur
77 jaar, 7 maanden
(20 mei 2021 - 1 jan. 2099)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
90 - 120 €/month

Herhaalde oproep

Locatie: Dordrecht

Sollicitatie deadline: 30-6 om 09:00 uur


Tijdelijke Strategisch Adviseur Onderwijs en Jeugd (16 uur per week)


Jij bent de strategische adviseur die er aan gaat bijdragen dat de Dordtse jeugd zich gezond, veilig, kansrijk en met plezier kan ontwikkelen. Jij ziet en creëert kansen binnen het onderwijsdomein en doet dit met een brede scope. Denk hierbij aan het sociaal domein, maar ook voorzieningen voor sport en cultuur, de arbeidsmarkt en participatieplekken. Ben jij die strateeg die beschikt over een verbindende persoonlijkheid en durf jij initiatief te nemen? Dan maken wij graag kennis met jou!

  

Wat ga je doen?


Als strategisch adviseur bewaak je de grote lijnen van de opgaven binnen het onderwijsdomein. Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor het college en contactpersoon voor griffie en gemeenteraad. Ook ben je een herkenbaar en laagdrempelig contactpersoon van de gemeente voor belangrijke stakeholders in de stad, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. In het geval van Vo, Mbo en Hbo scholen fungeer je als accounthouder. Binnen de gemeentelijke organisatie leg en onderhoudt je verbanden en profileer je de actuele opgaven waar we als team aan werken. Dit alles resulteert ook in het ontstaan, herkennen en benutten van nieuwe kansen.

 

Je gaat niet alleen aan de slag binnen het onderwijsdomein. Als gemeente staan wij ook voor een grote uitdaging binnen het sociaal domein. Een belangrijke prioriteit ligt hierbij op steviger inzetten op preventie. Het onderwijs speelt hierbij een cruciale rol voor jeugdigen en hun gezinnen. Deze opgave meer handen en voeten geven is ook een belangrijke taak binnen jouw werkveld als strategisch adviseur.

 

Op dit moment liggen er (binnen het onderwijsdomein) alvast enkele concrete taken op je te wachten:

·      Je gaat aan de slag met het uitvoeringsprogramma van de Dordtse Onderwijsvisie 2020 - 2030. Je zet hierbij de grote lijnen uit en bewaakt de uitvoering. Een belangrijk thema hierbij is de vormgeving en implementatie van onderwijstijdverlenging. De gezamenlijke verantwoordelijkheid, coördinatie en sturing vanuit kinderopvang, basisonderwijs én gemeente op de doelstellingen en programmalijnen zijn hierbij doorslaggevend voor het realiseren van de ambities.

·      Daarnaast ligt er een belangrijke uitdaging in de verbinding van de onderkant van de arbeidsmarkt met het onderwijs. Je ontwikkelt een integrale aanpak, gericht op (kwetsbare) jongeren van 12 – 27 jaar. Dit doe je vanzelfsprekend in nauwe samenhang met de opgaven die we hebben geformuleerd vanuit het arbeidsmarktbeleid, het sociaal domein en de opgave ondernemende stad.

·      Tenslotte realiseer je een krachtige, betekenisvolle inzet van de ESF-subsidies 2021-2027, voor kwetsbare jongeren en informeel leren.


Wat neem je mee?

·      Wo werk- en denkniveau;

·      Minimaal vijf jaar werkervaring in een soort gelijke rol;

·      Aantoonbare kennis van en affiniteit met zowel de politieke context waarbinnen je werkt, als het onderwijs zelf;

 

Verder ben je in staat om je te kunnen verplaatsen in de rol en belangen van de wethouder, maar ook van de onderwijsbestuurders. Tevens ben je een volwaardig gesprekspartner voor de opdrachtgevers die goed weten wat ze willen. Het is de kunst om het daarna aan anderen over te laten om dit uit te werken. Het is belangrijk dat je in deze rol een echte netwerker bent. Vrijwel alles in het maatschappelijke domein wordt bedacht en uitgevoerd met partners.

 

Waar kom je te werken?

De omgeving waarbinnen je opereert is complex vanwege de samenwerking met een groot aantal in- en externe stakeholders (gemeentelijk, regio en landelijk) en de politiek/bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het beleidsveld.

 

Je bent onderdeel van het kernteam Jeugd, Onderwijs en Cultuur. Dit is een stevig zelf organiserend team binnen het cluster Stad, dat elkaar op competenties en expertisegebieden versterkt. Samen sta je met dit team aan de lat voor belangrijke kerntaken, geformuleerd in o.a. de onderwijsvisie en het lokaal plan jeugd.

 

Vanuit deze thuisbasis werk je dwars door de organisatie heen op een opgavegerichte wijze samen met collega's van binnen en buiten het cluster Stad. Je werkt hierbij veel samen met partijen in de stad. We vragen best veel van je, maar bieden je ook een mooie kans om te leren en nieuwe ervaringen op te doen.

 

Wie zijn wij?

Dordrecht. Niet zomaar een stad. Een eiland. Een stad met verborgen kwaliteiten. Een stad waar bijzondere dingen gebeuren. Maar waarover Dordtenaren niet opscheppen. Een stad waarvoor je moeite moet doen. Om te zien wat er is en te weten wat er allemaal kan. Voor wie dat ziet en voor wie dat weet, is Dordrecht een inspirerende stad.

 

De gemeente Dordrecht is in transitie naar een opgave-gestuurde organisatie. Op dit moment zijn 9 opgaven geformuleerd, waar vanuit 8 verschillende clusters aan wordt gewerkt.

 

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om meer van buiten naar binnen te werken. Meer verbinding met de buitenwereld aan te gaan en meer gericht te zijn op resultaten die het verschil maken. Daarnaast pakken wij vraagstukken meer integraal aan. 

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten