Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance specialist landschap (zzp)

Posted Aug 31, 2022
Project ID: YIS 9119964
Location
Panningen , Limburg
Duration
11 maanden , 4 weken
(Oct 1, 2022 - Oct 1, 2023)
Hours/week
2 hrs/week
Payrate range
85 - 109 €/hr
Application Deadline: Sep 9, 2022 5:00 PM

Startdatum: 1-10-2022

Duur opdracht: 1 jaar

Aantal uur per week: gemiddeld 2 uur

Tariefindicatie: €85-95,- afhankelijk van werkervaring.

Voor de nieuw op te richten gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit bij Peel en Maas, zoeken we een specialist landschap. De adviescommissie komt tweewekelijks bij elkaar om voorliggende casussen te behandelen.

Naar verwachting bedraagt de ureninzet voor de landschapsspecialist 100 uur op jaarbasis. 

 

-   Deskundig op het terrein van landschapsarchitectuur, cultuurhistorie, planologie.

-   Kennis van/gevoel voor de landschappelijke, cultuurhistorische en stedenbouwkundige opbouw van de gemeente Peel en Maas;

-   Werkt samen binnen de commissie ARK, waarbij de taak van de Specialist Landschap zich specificeert binnen het domein van de landschapsarchitectuur.

 

Generieke taken

-   Meedenken met initiatiefnemers over de landschappelijk passende vormgeving van hun bouwplannen;

-   Uitbrengen van een beoordeling van de landschappelijke aspecten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen de daartoe aangewezen gebieden;

-   Gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over landschap en ruimtelijke beleid binnen de gemeente Peel en Maas.

 

Specifieke taken

-   Uitbrengen van een beoordeling van de landschappelijke en ruimtelijke aspecten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning;

-   Ondersteuning bieden bij het vormgeven van nieuwe ontwikkelinitiatieven en tegelijk een balans vinden tussen ruimtelijke ontwikkeling en het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

 

Eigenschappen:

-   Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Vertaalt deze ontwikkelingen naar het eigen werkgebied en behoudt daarin de onafhankelijkheid en objectiviteit.

-   Bezit goede communicatieve eigenschappen en is bereid en in staat om in ook voor niet-deskundigen begrijpelijke taal het gesprek aan te gaan over landschap en ruimtelijke kwaliteit.

-   Is in staat om het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers van bouwplannen, deze te waarderen in hun bedoelingen en deze te adviseren over het verbeteren van de bouwplannen.

-   Overtuigt anderen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

 

Jij neemt mee: 

  • WO of Master niveau, gespecialiseerd in landschapsarchitectuur.
  • Aantoonbare ervaring met landschapsarchitectuur.
  • Onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Er bestaan geen bindingen of relaties op basis waarvan zijn/haar werk als specialist landschap wordt beïnvloed.

Similar projects

+ Search all projects