Gemeenteprojecten

Freelance specialist Bevolkingszorg met aandachtsgebied Crisiscommunicatie

Geplaatst 25 feb. 2021
Project ID: YIS000479
Plaats
Eindhoven
Duur
9 maanden
(7 mrt. 2021 - 23 dec. 2021)
Uren/week
34 hrs/week
Tarief
73 - 95 €/hr

Ben jij in staat om een goed netwerk te onderhouden? En kun je de verschillende partners in het netwerk met elkaar in verbinding brengen, zodat ze elkaar tijdens een crisis ook weten te vinden? Kun je snel schakelen en onder druk hoofd en bijzaken van elkaar scheiden? Ben je gewend om een voorzittersrol op je te nemen? Dan ben jij misschien wel de collega die we zoeken!

 

Wie wij zijn

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin GHOR, brandweer en Bevolkingszorg samenwerken. Samen voorkomen, beperken en bestrijden we rampen en incidenten.

Alles wat gemeenten voor, tijdens en na een crisis doen voor de bewoners, coördineren we in onze regio vanuit het team Bevolkingszorg. De medewerkers binnen de afdeling GHOR en Bevolkingszorg vormen een hecht team. Er wordt hard gewerkt, maar daarnaast vinden we een fijne werksfeer belangrijk, je humor en luchtigheid worden gewaardeerd. Onze cultuur is informeel maar professioneel.

 

Bevolkingszorg is een opschalingsorganisatie. Als het nodig is komt de organisatie in actie. De functionarissen moeten opgeleid, getraind en geoefend zijn voor situaties die niet vaak voorkomen. Maar als het zover is, worden ze ondersteund door actuele plannen en kunnen ze beschikken over de benodigde hulpmiddelen. De collega’s van Bevolkingszorg onderhouden samen een stevig netwerk. Daarnaast ontwikkelen en beheren ze de (wettelijke) planfiguren, zoals het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan en adviseren ze op strategisch en tactisch niveau. Het team legt hiermee de bestuurlijke en ambtelijke basis voor het functioneren van de gemeentelijke crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsorganisatie.

 

Hoe jij bijdraagt aan de zorg voor veiligheid

·        Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van landelijke beleidskaders op het gebied van Bevolkingszorg met speciale aandacht voor crisiscommunicatie, en vertaalt deze landelijke adviezen naar regionaal beleid.

·        Je draagt bij aan het signaleren van ontwikkelingen binnen crisiscommunicatie en daaraan gerelateerde thema’s, en onderzoekt de mogelijkheden om deze te vertalen naar de eigen organisatie.

·        Je neemt deel en adviseert aan landelijke werkgroepen voor het vaststellen van het landelijk beleid.

·        Je neemt deel aan mono- en multidisciplinaire project- en werkgroepen om beleid, planvorming en OTO-activiteiten te ontwikkelen en af te stemmen.

·        Je adviseert over vraagstukken op het gebied van Bevolkingszorg en crisiscommunicatie, en draagt zorg voor het (laten) uitvoeren van hieruit voortvloeiende activiteiten.

·        In de regio ben je het aanspreekpunt voor advisering en uitvoering van werkzaamheden binnen jouw aandachtsgebied.

·        Je bent voorzitter van regionale werkgroepen en overleggen.

·        Je bent verantwoordelijk voor het (laten) beschrijven van opschalingsprocessen voor de sleutelfunctionarissen van de crisisorganisatie.

·        Je bent verantwoordelijk voor het (laten) maken van uitvoeringskaarten per functie op basis van de organisatiestructuur.

·        Je bent verantwoordelijk voor het (laten) vastleggen van de vakbekwaamheid van functionarissen met een rol in de opschaling binnen crisiscommunicatie.

 

Voor jou heel herkenbaar

·        Je hebt afgeronde relevante HBO opleiding.

·        Je bent innovatief en ziet kansen en mogelijkheden.

·        Je kent de processen van Bevolkingszorg en je hebt bijzondere interesse voor crisiscommunicatie.

·        Je hebt ervaring met projectmatig werken en je bent in staat om projectleider of voorzitter te zijn.

·        Je bent communicatief vaardig.

·        Je weet hoe overheidsorganisaties functioneren en hoe besluiten tot stand komen. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke belangen.

 

Sollicitatie deadline is vrijdag 5 maart om 12:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten