Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance senior stedenbouwkundig ontwerper wijkvernieuwing (zzp)

Posted Feb 7, 2023
Project ID: YIS 9128216
Location
Groningen , Groningen
Duration
9 maanden
(Mar 31, 2023 - Dec 31, 2023)
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 10, 2023 12:00 PM

Startdatum: 20 maart 2023

Duur: in ieder geval tot en met juli 2023 en bij wederzijdse tevredenheid langer.

Inzet: in ieder geval 24 uur, thuiswerken is op vrijdag mogelijk ivm sluiting kantoor, verder heeft het de voorkeur om op locatie (gedempte zuiderdiep 98) aan het werk te zijn.

Schaal 11, CAO Gemeenten


ZZP'er beschikt zelf over de benodigde hard- en software om de opdracht goed uit te voeren. Daarnaast vraagt de gemeente om een portfolio zowel digitaal als analoog te delen.


Ben jij een ambitieuze stedenbouwkundige en wil je een bijdrage leveren aan projecten binnen de wijkvernieuwing in de gemeente Groningen?

Selwerd, Beijum, Indische Buurt, De Hoogte en Wijert zijn de wijken waar de wijkvernieuwing op dit moment vorm krijgt en waar een veelheid van projecten in de sociale en fysieke omgeving met elkaar worden gekoppeld.

In het uitvoeringsprogramma Groninger Wijkvernieuwing wordt invulling gegeven aan de ambitie uit het coalitieakkoord van Groningen. Door gebruik te maken de kansen die de Regio Deal en het Nationaal Programma Groningen bieden kan er de komende jaren stevig impuls worden gegeven aan de lopende en nieuwe wijkvernieuwingen.

Ben jij een stedenbouwkundige ontwerper die graag werkt op het snijvlak van het fysieke en sociale domein. Kan ontwerpen en verbeelden om plannen en ideeën verder te krijgen? Krijg je energie van het schakelen tussen visie en strategie en het vertalen naar  concrete projecten?

Als jij zo iemand bent en je houdt van inspireren en aanjagen dan is dit de baan voor jou.

Als (project) stedenbouwkundig ontwerper werk je samen in een integraal gebiedsontwerpteam met andere ontwerpers en stem je inhoudelijk af met de gebiedsstedenbouwer, de bouwmeester Wijkvernieuwing en het Atelier Stadsbouwmeester.


Jij

 • hebt een strategisch vooruitziende blik en kan dat omzetten naar beeld (op schets/structuurniveau) en naar kaders en uitgangspunten die je vervolgens moet integreren en bewaken in concrete projecten;

 • kunt schakelen tussen de verschillende schaalniveaus, van strategisch op stads(deel)niveau tot praktisch op straatniveau;

 • hebt een brede blik, kunt denken in koppelkansen, zowel op zowel fysieke  als sociale opgaves;

 • vertaalt integraal, binnen het vakgebied van stedenbouwkunde, de algemene beleidsdoelstellingen en (omgevings)visies in uitvoerbare plannen d.m.v. stedenbouwkundig ontwerp en betrekt daarin de inbreng van de programma’s en disciplines (wonen, leefkwaliteit, verkeer & vervoer, ruimtelijke economie, energietransitie, etc..);

 • neemt naast de projecten in de wijkvernieuwing ook (beperkt) deel aan stedenbouwkundige projecten en bent daarbij verantwoordelijk voor het ontwerpen van structuur-, stedenbouwkundige, verkavelings- en inrichtingsplannen, alsmede bestemmingsplannen;

 • houdt bij het ontwerpen rekening met de onderhouds- en beheeraspecten van de openbare ruimte;

 • begeleidt en adviseert aan derden uitbestede ontwerpopdrachten en stemt dit af met de desbetreffende gebiedsstedenbouwer;

 • hebt regelmatig overleg met collega’s van andere vakdisciplines binnen en buiten de afdeling, ontwerpbureaus, belangengroeperingen, bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van partijen uit de marktsector.


Competenties:

 • je bent creatief en hebt een out-of-the-box mentaliteit;

 • je denkt integraal en houd in je ontwerp rekening met alle verschillende aspecten;

 • je bent onderzoekend als oplossingsgericht;

 • je bent kwaliteitsgericht en hebt oog voor de kernwaarden van de organisatie;

 • je bent proactief, communicatief, niet afhankelijk van je omgeving en durft risico’s te nemen;

 • je bent een teamspeler die zich goed weet te verplaatsen in een ander en zich verantwoordelijk voelt voor het geheel.


Plek in de organisatie en ons team

Je maakt deel uit van het Team Ruimtelijk Ontwerp met ca. 45 enthousiaste collega’s dat bestaat uit stedenbouwkundige ontwerpers, landschapsontwerpers en verkeerskundigen. Het team maakt onderdeel uit van de directie Stadsontwikkeling.

Similar projects

+ Search all projects