Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance senior jurist bezwaar & beroep VTH/Omgevingsrecht (zzp)

Posted Sep 19, 2023
Project ID: YIS 9139881
Location
Almere, Hybrid
Timeline:
6 months
Starts: z.s.m.
Ends: Mar 31, 2024
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
72 - 89 €/hr
Application Deadline: Sep 25, 2023 12:00 PM

Uren: 32-36 uur per week

Thuiswerken: 1 dag in de week mogelijk

Startdatum: zsm

Einddatum: 6 maanden met kans op verlengingSenior jurist bezwaar en beroep VTH

Wat ga je doen

Als senior juridisch adviseur behandel je bezwaar-en beroepschriften met grote maatschappelijke impact. Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig en tijdig afhandelen van de meer complexe juridische vraagstukken. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor het specifieke domein Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)/omgevingsrecht en ben je mentor en coach voor de overige adviseurs binnen het team. Wij zijn in eerste instantie op zoek naar een jurist met gedegen kennis van vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht, de algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetgeving (vergunningverlening en handhaving); het algemeen bestuursrecht is jouw domein. Ook de gemeentewet speelt een rol bij bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid (denk aan Opiumwet zaken en huisverboden)

Als senior adviseur juridische zaken ben je een belangrijke spin in het web binnen het team. Je werkt resultaatgericht en bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de kwaliteiten van de advisering van het hele team. Je vindt het leuk om aan de kwaliteit te bouwen en ook de samenwerking met de vakafdelingen te optimaliseren. Binnen het team wordt gewerkt met “de informele aanpak”; dat betekent dat we de kans willen benutten om in een telefonisch gesprek met de cliënt de situatie op te lossen binnen de daarvoor gegeven juridische kaders. We geloven dat contact met onze cliënten/ burgers bijdraagt aan een betrouwbare en geloofwaardige overheid.

Respectvol kunnen omgaan met de cliënt staat bij jou centraal. In de praktijk betekent dit dat jij als senior juridisch adviseur je in verschillende posities moet kunnen verplaatsen, betrokkenheid toont en in staat bent te overtuigen. Je schakelt gemakkelijk wanneer een gekozen aanpak niet leidt tot het gewenste resultaat en bent in staat verschillende gedragsstijlen te hanteren.


Jouw taken

  • Je gaat zelfstandig aan de slag met bezwaardossiers;

  • Je vervult daarbij de rol van secretaris van de bezwaarschriftencommissie;

  • Je adviseert bestuur, directie, afdelingsmanagers en medewerkers over procedures, strategie en juridische vraagstukken.

  • Je voert namens het college de procedures in bezwaar en in (hoger) beroep.

  • Je verzamelt informatie en schrijft zelf adviezen over complexe bezwaarzaken;;

  • Je bent verantwoordelijk voor je eigen dossiers en de bewaking van de beslistermijnen,.

  • Je doet voorstellen tot procesverbetering en signaleert tijdig structureel (nieuw) ontwikkelingen met betrekking tot gemiddeld zeer complexe vraagstukken op het vakgebied.

  • Je verzorgt kennisoverdracht aan collega’s o.a. in juridisch vak overleg en eventuele opleidingen.

Wat breng je mee

Een voltooide WO-opleiding Nederlands Recht en ruime ervaring in genoemde werkzaamheden op het vakgebied van VTH en openbare orde en veiligheid en het daaraan gerelateerde bezwaar en (hoger) beroep.

Ook bijvoorbeeld (andere) politiek gevoelige zaken, zoals zaken op het gebied van de Wet Open Overheid,horen erbij. Je hebt kennis van de diverse vakgebieden en de relevante wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. Je hebt ruime ervaring met het adviseren op meerdere aandachtsgebieden en met een grote complexiteit en specialistisch karakter. Je beschikt over de vaardigheid om snel tot de kern van het vraagstuk te komen en daarop strategisch te adviseren. Je houdt jezelf op de hoogte van actuele ontwikkelingen zoals het bijhouden van jurisprudentie.

Het team

Het team Bezwaar en Beroep is onderdeel van de afdeling HR/ Juridische Zaken: de laatste is het centrale juridische expertisecentrum binnen de gemeentelijke organisatie en draagt zorg voor een goede juridische control. De verschillende afdelingen van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van hun werkzaamheden en voor het beheersen van juridische risico’s. Juridische Zaken stelt de afdelingen hiervoor de nodige juridische expertise beschikbaar, zorgt voor een adequaat controlemechanisme en ziet toe op de toepassing hiervan. Het beide teams Bezwaar en Beroep én Juridisch Advies en Control werken nauw met elkaar samen en hebben actieve kennisuitwisseling.

Similar projects

+ Search all projects