Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance senior beleidsmedewerker huishoudelijk afval (zzp)

Posted Oct 5, 2022
Project ID: YIS 9121742
Location
Barendrecht, Zuid-Holland
Hours/week
24 hrs/week
Timeline
4 months
Starts: Nov 15, 2022
Ends: Mar 31, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 11, 2022 1:00 PM

Standplaats: Barendrecht.

Startdatum: Z.s.m, uiterlijk 15 november

Einddatum: 31 maart 2023.

Optie tot verlenging? Ja.

Aantal uur per week: 24 uur .

Vaste werkdagen gewenst / vereist? Nee.

Mogelijkheid tot thuiswerken? Ja (50/50 verdeling mogelijk).

Tariefstelling: Schaal  10.

 

 

Minimaal aantal recente en relevante jaren werkervaring? 5 jaar.

Must haves (knockouts)?

•   Minimaal HBO niveau, ruime werkervaring.

•   Ruime ervaring met gemeentelijke beleidsadvisering (bij voorkeur op het gebied van huishoudelijk afval, NIET VEREIST).

•   Om kunnen gaan met druk en de verwachting snel resultaten te leveren.

•   In staat zijn zelf beleidsstukken en adviezen op te stellen.

•   Politiek bestuurlijke sensitiviteit.

 

Pre's?

•   Bekend met de actuele landelijke beleidsdoelstellingen en –ontwikkelingen op het gebied van huishoudelijk afval.

•   Ervaring met het participatief, in samenspraak met inwoners, tot stand laten komen van beleid.

 

Wanneer is inhurend manager tevreden aan het einde van de interim-opdracht?

Als het nieuwe beleid, op papier, vorm begint te krijgen. Er is een vastgesteld proces, inclusief participatie en de acties binnen dit proces zijn opgang gebracht. De voortgang van het formuleren van nieuwe beleid zal in de tijd voor een belangrijk deel afhangen van de participatiebijeenkomsten.

 

 

Datum terugkoppeling inhurend manager?

Woensdag 12 oktober.

 

Wanneer gesprekken?

•   Donderdag 13 oktober.

•   Vrijdag 14 oktober.

•   Maandag 17 oktober.

 

Locatie gesprekken?

Barendrecht.

 

 

Twee jaar geleden ging het complete afvalbeleid in Barendrecht op de schop. Nieuw beleid met verstrekkende gevolgen werd in zeer korte tijd met de kleinst mogelijke meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld. Inwoners werden hierdoor overvallen. Ze waren niet betrokken bij de invoering. En hoorden vaak pas ná besluitvorming wat de gevolgen voor hun woonomgeving waren. Honderden inwoners protesteerden op bijeenkomsten. De invoering van een betaald pasjessysteem mislukte. En het populaire Afval Loont werd, zo ervaarde men dat, zonder pardon de nek omgedraaid. 

 

Vanwege het voorgaande wil het college het afvalbeleid drastisch veranderen. Zodat het logisch is en met draagvlak onder de bevolking. Dit is een belangrijke belofte geweest aan de inwoners tijdens de verkiezingen.

 

We gaan het bestaande afvalbeleid veranderen. Er komt logisch beleid met draagvlak in de samenleving. We stoppen met ondoordacht en onlogisch afvalbeleid. Er komt balans in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld. De doelstelling daarbij is een goede afvalscheiding en het verminderen van restafval. Daarmee dragen we bij aan een goed milieu en aan kostenbeheersing. Dit brengen we wel in balans met het gebruikersgemak voor inwoners en met het straatbeeld in de wijken.

 

Hiervoor zoeken we tijdelijk een senior beleidsmedewerker afval. De NV BAR Afvalbeheer zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning, waaronder onder andere informatie over de inzameling, inzamelresultaten, scheidingresultaten en kosten.

 

Taken

•   Ontwikkelen gemeentelijk strategisch afvalbeleid.

•   Adviseur en sparringpartner portefeuillehouder afval.

•   Aansluiten bij het PHO afval.

•   Bevorderen samenwerking door mensen bij elkaar te brengen, waaronder de NV BAR Afvalbeheer.

 

Similar projects

+ Search all projects