Gemeenteprojecten

Freelance Senior Beleidsadviseur Sociaal Domein - Participatie

Geplaatst 28 jul. 2021
Project ID: YIS 9099344
Plaats
Lansingerland
Duur
5 maanden
(28 jul. 2021 - 1 jan. 2022)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 04-8-2021 12:00


Wat ga je doen? 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet om inwoners te ondersteunen bij het vinden van werk en het verstrekken van bijstand wanneer noodzakelijk. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke wet schuldhulpverlening en binnenkort ook voor de nieuwe wet inburgering. Samen met maatschappelijke organisaties werk je aan het aanbod aan hulp en ondersteuning voor inwoners die tot de doelgroepen behoren van deze verschillende wetten. We werken hiervoor met andere gemeenten samen in een arbeidsmarktregio en hebben een lokaal aanbod aan re-integratievoorzieningen. Wij streven continu naar een voorzieningenaanbod dat effectiever, preventiever en passender is dan de huidige aanpak. 


Als beleidsadviseur ben je verantwoordelijk voor: 

Het ontwikkelen, opstellen, implementeren, evalueren en verantwoorden van beleid:

  • Het tactisch en strategisch adviseren van management, bestuurders en gemeenteraad over jouw aandachtsvelden;
  • Het opstellen van (input voor) beleidsvisies en uitvoeringsplannen;
  • Het voorbereiden van bestuurlijke overleggen t.b.v. de arbeidsmarktregio voor de wethouder;
  • Relatiemanagement dat nodig is voor de uitvoering van beleid; 
  • Het communiceren met de uitvoering over het beleid en zorg dragen voor een goede uitvoerbaarheid en uitvoering daarvan. Je bent in staat beleid door te vertalen naar heldere doelstellingen;
  • Samenwerking met uitvoeringscollega’s aan het vertalen van uitvoeringsvraagstukken naar beleid;
  • Het efficiënt inzetten van gemeentelijk geld, het beheer van het budget en het rapporteren over de financiële stand van zaken.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten