Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance senior beleidsadviseur sociaal domein (programma sturen op kosten) (zzp)

Posted Oct 3, 2022
Project ID: YIS 9121657
Location
Waddinxveen, Zuid-Holland
Hours/week
36 hrs/week
Timeline
3 months
Starts: Oct 17, 2022
Ends: Feb 1, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 14, 2022 12:00 PM

Startdatum: z.s.m.

Aantal uur per week: 32-36

Duur opdracht: Tot 1-2-2023 met optie tot verlenging

Inschaling: schaal 11/12

 

De gemeentelijke organisatie van Waddinxveen bestaat uit een aantal aandachtsgebieden. Eén van de aandachtsgebieden is Maatschappij, bestaande uit een aantal teams: Beleid Sociaal en Maatschappelijk Domein, Sociaal Team, Administratie en een team Veiligheid.

 

Waar kom je te werken

Gemeente Waddinxveen staat voor de kernwaarden vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen, verbinden met elkaar, flexibel zijn en resultaatgericht werken. Onze organisatie is daar ook zo op ingericht; een platte organisatie met verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd.

Onze organisatie is overzichtelijk (ongeveer 200 medewerkers). Dát zorgt er juist voor dat we dicht bij het bestuur, ’onze’ inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan. De drempel om met hen in gesprek te gaan is laag en daardoor kunnen wij hen optimaal van dienst zijn. De focus ligt op de samenleving en het creëren van publieke waarde. De rol van de gemeente is die van spin in het web: wij wegen belangen tegen elkaar af, verbinden netwerken met elkaar en werken vanuit verschillende rollen. Daarnaast staan wij niet stil, want er zijn altijd zaken die beter kunnen. Daarom richt de gemeente Waddinxveen zich op continue verbetering.

 

De hoofdtaken van de senior bestaan uit:

 

Programma Sturen op kosten

De senior gaat zich grotendeels bezighouden met het verder opzetten en vervolgens uitvoeren van een programma Sturen op kosten. Het programma bestaat uit een aantal onderdelen die binnen de organisatie al zijn opgezet, maar die vragen om een meer samenhangende aanpak. Het betreft de onderdelen:

-       Uitvoering beheersmaatregelen die gericht zijn op kostenbeheersing,

-       Doorontwikkeling dashboard met voorspellende financiële waarde van beschikking en,

-       Versterking samenwerking sociaal team en preventieteam,

-       Uitvoering hervormingsagenda Jeugd,

-       Monitor Sociaal Domein.

 

Wat breng je mee?

·       je hebt een afgeronde wo-opleiding,

·       meerdere jaren ervaring bij een gemeente,

·       kennis en ervaring van inkoopbeleid,

·       kennis en ervaring van jeugd en wmo,

·       ervaring met sturen op kosten, bij voorkeur in een programma,

·       ervaring als projectleider of programmanager,

·       je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt een pro-actieve werkhouding;

·       je bent een netwerker;

·       je hebt kennis en ervaring van een gemeentelijke organisatie en ervaring met het werken in politiek-bestuurlijke omgeving;

·       jij bent proactief en communicatief sterk in woord en geschrift.

 

Aan het programma is een bezuinigingsopgave gekoppeld. De senior rapporteert direct aan de concernmanager over de voortgang in het programma.

 

Inkoop

Daarnaast neemt de senior deel aan de regionale ambtelijke overleggen in Midden-Holland over de inkoop jeugd/wmo. De 5 regiogemeenten zijn bezig met het voorbereiden van de inkoop voor 2025. Vanuit die rol adviseert de senior de lokale bestuurders over het lopende proces van inkoop.

 

Gesprekspartner en sparringspartner

De senior heeft veelvuldig contact met de teamverantwoordelijke van het sociaal team. De senior vervult ook de rol van sparringspartner voor de senior beleidsadviseur jeugd-wmo en de beleidsadviseur jeugd-wmo.

Similar projects

+ Search all projects