Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance secretaris bezwaarschriftencommissie (zzp)

Posted Aug 12, 2022
Project ID: YIS 9119403
Location
Barendrecht , Zuid-Holland
Duration
3 maanden
(Sep 26, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
12 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 19, 2022 12:00 PM

Startdatum inzet: 26-9-2022

Einddatum inzet: 31-12-2022

Uren per week: 12

 

De BAR-organisatie als werkgever:

De BAR-organisatie is een jonge organisatie met een uniek profiel. Wij zijn de ambtelijke organisatie die werkt voor drie autonome gemeenten met een eigen bestuur: Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Soms werken deze vergaand samen en soms kiezen ze hun eigen richting. Als BAR-organisatie stimuleren en ondersteunen we hen. Werken in een groot gebied met veel bedrijvigheid, 125.000 inwoners en drie gemeentebesturen. Uniek en uitdagend!

De activiteiten van de BAR-organisatie zijn onderverdeeld in 15 clusters, Strategie, Concerncontrol en Directie. In de meeste gevallen tellen clusters meerdere teams. Weliswaar heeft elk cluster en team zijn eigen focus en specialiteit. We zijn er ons echter sterk van bewust dat samenwerking over de grenzen van teams, clusters en soms zelfs gemeenten heen een “must” is voor een goed eindresultaat. Dat doen we dan ook: we kijken en werken letterlijk over grenzen heen.

 

Je komt te werken in het team Rechtsbescherming. Dit team bestaat uit vier secretarissen (waaronder de teamleider) en twee administratief medewerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alle bezwaarprocedures van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de BAR-organisatie. Een informeel team, dat zijn naam eer aan wil doen: rechtsbescherming bieden aan onze inwoners!

 

Wil jij jouw juridische talent inzetten om bij te dragen aan de belangrijke taak van gemeenten?

 

Wat ga je doen?

Als secretaris behandel je bezwaarzaken met een onafhankelijke blik. Je bent de juridisch adviseur van de Commissie bezwaarschriften: je bereidt hoorzittingen inhoudelijk voor en je stelt de commissieadviezen op. Je beoordeelt daarbij niet alleen wat bezwaarmaker aanvoert, maar ook los daarvan of het bestreden besluit goed in elkaar zit. Als jij je werk goed doet, heeft bezwaarmaker bijna geen advocaat nodig! Ondertussen hou je ook de belangen van andere partijen in het oog.

 

Je gaat voornamelijk “algemene zaken” behandelen. Dat zijn alle zaken buiten het sociaal domein, zoals omgevingsvergunningen, handhaving en de Wet open overheid. Daarnaast kun je incidenteel worden ingezet binnen het sociaal domein.

 

Naast de inhoudelijke behandeling van dossiers bewaak je de correcte voortgang van het bezwaarproces. Na afstemming met alle betrokkenen beslis je hoe een bezwaarzaak wordt behandeld. Je werkt daarbij nauw samen met onze administratief medewerkers.

 

We zijn voortdurend op zoek naar verbetering en optimalisering van het bezwaarproces. Je denkt en werkt daaraan actief mee. Ook lever je een bijdrage aan zaken als het opstellen van het jaarverslag, het organiseren van het jaarlijkse commissiediner, het aanleveren van managementrapportages, enzovoorts.

 

 

Wat vragen we van je?

·       Je beschikt over diepgaande kennis van het algemene bestuurs(proces)recht en een of meer rechtsgebieden waarop gemeentelijke organen bezwaarzaken behandelen, of je bent bereid je dit snel eigen te maken.

·       Je kunt snel de kern van een zaak doorgronden en je beoordeling helder op papier zetten.

·       Je kunt je spreek- en schrijfstijl aanpassen aan de ontvanger: burger, gemachtigde, collega of bestuurder. Je hebt gevoel voor ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen en je rol als onafhankelijk secretaris daarin.

·       Je bent in staat om praktische oplossingen te vinden binnen de grenzen van het recht. Je hebt bovendien oog voor de niet-juridische aspecten van een zaak.

·       Je kunt een standpunt innemen en je weet anderen van je standpunt te overtuigen. Uiteraard sta je daarbij open voor andere inzichten.

·       Kennis van Excel is een pre.

 

Houd er rekening mee dat hoorzittingen in de avonduren plaatsvinden in de drie gemeentehuizen.

Similar projects

+ Search all projects