Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance regisseur woningbouwversnelling (zzp)

Geplaatst 20 feb. 2023
Project ID: YIS 9128880
Plaats
Helmond, Noord-Brabant
Uren
24 uur/week
Periode
1 jaar
Start: 6 mrt. 2023
Einde: 29 feb. 2024
Tarief
Onbekend

Duur: voor minimaal 12 maanden

Uren: 24 uur p/w.

Tarief o.b.v. schaal 12 cao gemeenten.Om een impuls te geven aan de gewenste woningbouwversnelling (waaronder het realiseren van de bestuurlijke doelstelling van 750 woningen per jaar) werven we voor gemeente Helmond momenteel een a.i. Regisseur Woningbouwversnelling.

 

Opdracht

Initiëren, coördineren en/of faciliteren van set aan acties die bij moeten dragen aan zo snel mogelijke realisatie van de in Helmond gewenste woningen.

 

Takenpakket

De Regisseur Woningbouwversnelling heeft een veelzijdig takenpakket. Daartoe behoren onder meer, maar niet uitsluitend (in willekeurige volgorde):

–           Coördineren en faciliteren van Opdrachtgeversoverleg Grote Projecten

–           Coördineren en borgen van prioriteringsaanpak toewijzing capaciteit (de toewijzing zelf gebeurt langs andere lijnen)

–           Coördineren Woningbouwplanning met focus hoe tot versnelling/realisatie daarvan te komen (overeenkomstig de Woondeal, waaronder betaalbare woningen)

–           Sparringspartner wethouder

–           Herinvoering actietafel met Woningbouwcorporaties

–           Invoering en borging gestandaardiseerde werkwijze (volgen eenduidig proces, vaste nota van randvoorwaarden, juridische documenten, toetsingen etc.)

–           Initiëren nieuwe acties en initiatieven die bijdragen aan de doelstelling

–           Onderhouden en bevorderen contacten intern en extern

–           Adviseren t.b.v. regionale versnellingstafel

 

Samenwerking met

Intern

–           Opdrachtgever (Directeur of Afdelingshoofd O&O)

–           Wethouder

–           Beleidsteam Wonen

–           Opdrachtgevers bouwprojecten (Programmamanagers)

–           Projectleiders bouwprojecten

–           (Team)management O&O en IBOR

 

Extern

–           Woningbouwcorporaties

–           Ontwikkelaars

–           Stakeholders Woningbouwversnelling bij SGE, MRE, Provincie (en mogelijk Rijk)

–           Regionale versnellingstafel


Wat voor iemand zoeken we?

–           Zelfstandig iemand;

–           Iemand die samenwerkings- en resultaatgericht is;

–           Die communicatief vaardig is op verschillende niveaus;

–           Die pragmatisch ingesteld is;

–           Die snel wegwijs wordt in complexe organisaties;

–           Die zelf de weg uitstippelt en bewandelt;

–           Die stevig in zijn schoenen staat en autoriteit meebrengt;

–           Kennis van en ruime ervaring meebrengt met complexe woningbouwontwikkelingen / projectontwikkeling

–           Bekend is met gemeentelijke organisaties

–           Zich ten minste één jaar aan deze opdracht wil verbinden, en mogelijk langer

 

Over gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’.

 

Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten