Gemeenteprojecten

Freelance regisseur jaarrekening

Geplaatst 20 sep. 2021
Project ID: YIS 9101456
Plaats
Helmond
Duur
3 maanden
(4 okt. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
Unknown

Sollicitatie deadline: 23-09 15:00

 

Regisseur jaarrekening 

(36 uur per week, schaal 11 Cao Gemeenten, 1 okt tm 31 dec 2021) 

 

Over gemeente Helmond 

 

Werken bij de gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn in gemeente Helmond mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’. 

 

Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën. 

 

Team 

 

Het team Financieel Beheer en Belastingen, onderdeel van de afdeling Financiën zorgt voor de inkomende geldstromen van de gemeente Helmond. Deze collega’s richten zich op het adviseren, verzamelen, verwerken, vastleggen en verstrekken van informatie/gegevens op het terrein van belastingverordeningen, invorderingen en Wet WOZ op uniforme wijze. Om alle werkzaamheden in goede banen te leiden streven we naar permanente verbetering van onze werkprocessen. 

 

De regisseur jaarrekening… 

 

 Werkt samen met de coördinator administratie voor de samenstelling van de jaarrekening en het jaarverslag en initieert daartoe overlegstructuren; 

 Is het eerste aanspreekpunt voor de accountant; 

 Draagt bij aan de totstandkoming van nieuwe procedures en werkwijzen voor de jaarrekening; 

 Toetst de aangeleverde bijdragen op consistentie en kwaliteit en adviseert over gewenste aanpassingen. Waar nodig pak je de gewenste aanpassingen zelf op en brengt kennis over aan medewerkers; 

 Stemt de concept producten af op ambtelijk managementniveau en bereidt de bestuurlijke besluitvorming;

 Draagt zorg voor de procesbewaking en afstemming van werkzaamheden binnen het jaarrekeningtraject; 

 Bewaakt dat verbeteringen die voortvloeien uit het jaarrekeningtraject worden doorgevoerd in de administratie in samenspraak met de coördinator financieel beheer; 

 Initieert overleg en afstemming over de voortgang met betrokkenen binnen en buiten de afdeling, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau; 

 Rapporteert op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de voortgang en het leveren van informatie t.b.v. de jaarrekening, het jaarverslag, het auditplan, de interim controle en de managementletter. 

 

Kennis en vaardigheden 

 

 Kennis van wet- en regelgeving over financiële verslaglegging (BBV) en gemeentefinanciën;

 Ervaring met het regisseren van een jaarrekening bij een gemeente; 

 Een RA of RC titel is een pré; 

 Kennis van de bedrijfsvoering aspecten, concernkaders en de samenhang in de P&C cyclus binnen de gemeente;

 Sociale vaardigheid voor het adviseren over financiële en bedrijfseconomische vraagstukken en coördineren van jaarrekening proces;  Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht voor het tijdig kunnen opleveren van kwalitatief goede P&C producten.

 

Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten