Gemeenteprojecten

Freelance Regisseur Bundelroutes

Geplaatst 15 mrt. 2021
Project ID: YIS000523
Plaats
Helmond
Duur
9 maanden
(31 mrt. 2021 - 30 dec. 2021)
Uren/week
12 hrs/week
Tarief
Unknown

Achtergrond


In 2016 is door 21 gemeenten in Zuidoost Brabant de Bereikbaarheidsagenda vastgesteld door de programmaraad van deze regio. Een onderdeel van de Bereikbaarheidsagenda zijn de zogenaamde Bundelroutes. Deze Bundelroutes dienen ervoor te zorgen dat het verkeer wordt gebundeld naar de hoofdwegen, die moeten doorstromen, waardoor ondergeschikte routes niet extra worden belast. Er zijn 5 zogenaamde projectclusters vastgesteld in 2018. Deze zijn te zien onder nummer 11 op https://zoslimbereikbaar.nl/projecten De infrastructurele projectclusters kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze worden weliswaar apart opgepakt per gemeente en de provincie maar tussentijdse resultaten moeten onderling worden afgestemd (inhoudelijk en proces). Dit gebeurt maandelijks met een ambtelijk overleg en daar aan gekoppeld een stuurgroep – overleg Bundelroutes. De projecten blijven binnen de kaders en uitgangspunten/wensbeeld van de Bundelroutes en hebben geen negatieve effecten op andere deeltrajecten, waaronder geen aanzuigende werking van autoverkeer in het middengebied. Daarom is afgesproken dat de centrale regie en afstemming tussen de clusters ligt bij het Bestuurlijk overleg Oost. Daar aan vooraf vindt een Stuurgroep Bundelroutes plaats als adviesorgaan waar genoemde gemeenten en de provincie aan deel nemen en een ambtelijk overleg. 


De functie


Nieuwe ontwikkelingen en studies zoals MIRT- onderzoek bereikbaarheid en verstedelijking Brainportregio 2040 en de verdere verstedelijking van deze regio als gevolg van de relatief sterke economische groei, leiden tot nieuwe maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Dit vraagt van de regisseur om uitstekende vaardigheden inzake het strategisch ruimtelijk kunnen denken, het begrijpen van inhoudelijke belangen individueel van de gemeenten en als regio in de provincie en in het land, de bestuurlijke verhoudingen en dynamiek en tot slot uitstekende organisatorische kwaliteiten waarbij genoemde gemeenten en de provincie het belang van samenwerken en belang van de bereikbaarheid van de noordoostzijde van de regio in het bijzonder als opgave blijven omarmen. Tegelijkertijd begrijp je de opdrachten, de kaders en randvoorwaarden van de Bundelroutes.


Wat ga je doen om de bestuurlijke ambities verder te brengen?

  • Je bent voorzitter/coördinator/regisseur van het ambtelijk overleg en coördinator/regisseur van Stuurgroep Bundelroutes. Deze vinden gemiddeld 1 keer per maand plaats. Je woont eveneens het bestuurlijk overleg van de regio Oost bij. Tegelijkertijd heb je redactionele/secretariële taken zoals het voorbereiden van de vergaderingen en de verslagleggingen, die ook onder je verantwoordelijkheid door een ander uitgevoerd mogen worden.
  • Je houdt regie op het proces en de strategie, opgaven en het verder ontwikkelen van de samenwerkingsvorm tussen de partners.
  • Je bent onafhankelijk en staat tussen de partijen in, waarbij je belangen doorziet, er boven staat, maar ook in staat bent om er over te adviseren.
  • Je signaleert en anticipeert op gemeentelijke, provinciale en landelijke ontwikkelingen, besluitvorming (bijvoorbeeld MIRT-studie 2040) en trends en weet dit te vertalen naar de relevantie voor de Brainportregio en specifiek de Bundelroutes.
  • Je stuurt en stroomlijnt het ambtelijk overleg naar relevante besluitvorming. Maakt daarbij het onderscheid tussen de korte termijn maatregelen/projecten (no regret Bundelroutes) die ruim voor 2030 gerealiseerd kunnen en moeten zijn en die moeten passen in de lange termijnvisie 2040. De projecten die vallen onder de Bundelroutes zijn een verantwoordelijkheid van de projectleiders van de deelnemende gemeenten en de provincie.


Werkplaats


Je wordt ingehuurd door de gemeente Helmond als financieel penvoerder voor de bereikbaarheidsagenda, waaronder de Bundelroutes vallen. In feite zijn je opdrachtgevers de gemeente Eindhoven, Helmond, Nuenen, Son en Breugel en de Provincie Noord-Brabant. In de praktijk zal je veelal bij de verschillende gemeenten op locatie werken alsook bij de Automotive Campus in Helmond waar de ambtelijke en de bestuurlijke overleggen en bijeenkomsten plaats vinden.


Wie ben je en wat neem je mee?


Een ervaren adviseur/projectmanager met een afgeronde HBO/WO-opleiding met tenminste 10 jaar werkervaring op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, bestuurskunde of organisatiekunde, met veel affiniteit voor regionale samenwerking en mobiliteit, bestuurlijk sensitief en creatief op/ in processen. Met jouw organisatietalent weet je de samenwerking en de ontwikkelingen waar wij voor staan naar een hoger niveau te tillen. Je bent ambivalent, flexibel, leert snel en tegelijkertijd sta je ergens voor en draag je dat ook uit. 


Wat bieden wij


Een uitdagende en verantwoordelijke functie als regisseur en de spil in de samenwerking tussen gemeenten in deze regio en de provincie.


Sollicitatie deadline is 18-3 om 13:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten