Gemeenteprojecten

Freelance raadsadviseur

Geplaatst 16 apr. 2021
Project ID: YIS000626
Plaats
Vught
Duur
2 maanden
(17 mei 2021 - 13 jul. 2021)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
60 - 75 €/hr

De griffie werkt als zelfstandige afdeling voor de raad en de raadscommissies onder gezag en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De afdeling bestaat uit de griffier, raadsadviseur en de griffiemedewerker. De griffie levert een effectieve, efficiënte en flexibele ondersteuning en opereert in een context van harde deadlines en onverwachte politiek bestuurlijke ontwikkelingen.


Dit ga je doen

Je ondersteunt de griffier en bent zijn plaatsvervanger. Je werkt aan het ontwikkelen van beleid op inhoudelijke, organisatorische en procedurele zaken van de gemeenteraad. Je adviseert hierover en zorgt voor de uitvoering. 

§ Je voert het secretariaat van een raadscommissie en een werkgroep. Daarbij bereid je de vergaderingen voor, verzorg je de agendering, draagt (zorg voor) de verslaglegging, de procesmatige en procedurele ondersteuning en bewaak je de voortgang van gedane bestuurlijke toezeggingen en de uitvoering van genomen besluiten.

§ Je initieert en draagt zorg voor ondersteuning bij informatieavonden, thema-avonden, werkbezoeken en cursussen.

§ Je adviseert en ondersteunt raadsleden bij de uitoefening van taken en rechten en de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten zoals moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en interpellaties.

§ Je schakelt tussen de gemeenteraad enerzijds en het college, de ambtelijke organisatie en de instellingen en inwoners van Vught anderzijds.

§ Je bent medeverantwoordelijk voor de actualisatie van het raadsinformatiesysteem / webcasts en verricht overige bij de griffie voorkomende werkzaamheden.


Daarom is dit jouw nieuwe baan

Je beschikt over ten minste een HBO werk en denkniveau. Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen, besluitvormingsprocessen, maatschappelijke ontwikkelingen en de lokale politieke consequenties daarvan. Je handelt politiek neutraal en beschikt over zeer goede communicatieve, organisatorische en adviesvaardigheden. Je bent initiatiefrijk, flexibel en brengt vernieuwende ideeën mee. Bovenal ben je een teamspeler die denkt in mogelijkheden. Enige affiniteit met ICT is een pré. De donderdagavond is de vaste vergaderavond van de raad. Op die dag ben je in principe heel de dag beschikbaar en ook fysiek aanwezig in Vught. Daarnaast ben je in overleg ook op andere dagen in de avond beschikbaar.


Sollicitatie deadline is 21-4 om 15:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten