Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectondersteuner invoering omgevingswet (zzp)

Posted Aug 1, 2022
Project ID: YIS 9118841
Location
Lansingerland , Zuid-Holland
Duration
8 maanden
(Aug 8, 2022 - Apr 1, 2023)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 4, 2022 12:00 PM

Uren per week: 16

Start datum: 08-08-2022

Eind datum: 01-04-2023

 

Wat ga je doen?

 

In deze gecombineerde rol als projectmedewerker en (junior) adviseur zijn zowel ondersteunende als adviserende en coördinerende taken aan de orde. De werkzaamheden vanuit je rol als projectmedewerker zijn van groot belang. Je vervult een essentiële rol in een complex project, en bent daarmee belangrijk voor het verloop en het eindresultaat. Jij bent verantwoordelijk voor de projectadministratie en faciliteert een snelle toegang tot plannen, besluiten, verslagen of andere relevante informatie. Je zorgt dat onze (deel)projectdossiers in MyCorsa volledig en actueel zijn. Op deze manier is alle informatie tijdens het project, en ook daarna, toegankelijk en duurzaam beschikbaar voor iedereen. Je vervult onder meer de volgende ondersteunende taken:

· Het voorbereiden van overleggen met bijvoorbeeld het projectteam, onze opdrachtgever, de klankbordgroep, de portefeuillehouder, de directie en ketenpartners;

· Verslaglegging acties en besluiten;

· Organiseren van overleggen en beheren van de agenda van de projectmanager;

· Projectadministratie, documentatie en informatiebeheer volgens afgesproken structuur, samen met alle deelprojectleiders;

· Verspreiding en verzending van informatie;

· Opdrachtverstrekking en afhandeling van facturen in Key2;

· Aanleveren en begeleiden van college- en raadsvoorstellen via de geldende procedures;

· Ondersteunen bij de organisatie van bijeenkomsten (bijvoorbeeld een beeldvormende avond voor raadsleden of informatiebijeenkomst voor bewoners).

· Mede afhankelijk van ervaring, kennis en competenties breiden wij deze taken uit met het opstellen van voortgangsrapportages, overdrachtsdocumenten en het bewaken van procedures, planning en onderlinge afspraken samen met de projectmanager.

Vanuit je rol als junior adviseur in het projectteam coördineer je processen, betrek je de juiste collega’s en bereid je (bestuurlijke) besluitvorming voor. Het ophalen van kaders, het toetsen van haalbaarheid en het bereiken van draagvlak bij collega’s is voor jou vanzelfsprekend. In het integraal en creatief aanpakken van de vraagstukken ben je een inspiratiebron voor anderen. Je gaat verbindend te werk en draagt jouw kennis en kunde met enthousiasme over. Bij de invoering van de Omgevingswet vinden wij het belangrijk dat je de samenhang tussen verschillende onderwerpen in het vizier hebt en houdt. Je werkterrein ligt op (complexe) vraagstukken die team overstijgend zijn en waarbij de inbreng van verschillende betrokkenen van groot belang is. Je houdt je bezig met ruimtelijke en bestuurlijke vraagstukken als het vormgeven van burgerparticipatiebeleid, het (her)inrichten van werkprocessen rondom vergunningverlening en het opstellen van toepasbare regels. Concrete taken en verantwoordelijkheden vanuit je rol als (junior) adviseur zijn bijvoorbeeld het opzetten van een opleidingsplan voor medewerkers, het schrijven van procesvoorstellen en raadsvoorstellen, en het actief meeluisteren, meeschrijven een meedenken over verschillende facetten van de (invoering van de) Omgevingswet.

 

Wij vragen:

· Je hebt affiniteit met het ruimtelijk domein of de Omgevingswet;

· Je werkt en denkt aantoonbaar op WO-niveau;

· Je bent eventueel een starter in een beleidsmatige adviesfunctie in een politiek bestuurlijke omgeving;

· Je herkent jezelf in de woorden: omgevingsbewust, gestructureerd, nieuwsgierig, generalist, flexibel, veranderingsgezind, verbindend, kwaliteitsgericht, zelfstandig, proactief, resultaatgericht en verbindend;

· Je bent leergierig, en voelt je tegelijkertijd comfortabel in een adviseursrol;

· Je combineert bestuurlijke sensitiviteit met gevoel voor organisatiecultuur en functioneert goed in een politiek krachtenveld;

· Je hebt een dienstverlenende instelling, bent stressbestendig, ontzorgt collega’s in het projectteam en houdt goed overzicht en controle op jouw werkzaamheden;

· Je hebt ervaring met het ondersteunen van projecten en het organiseren van bijeenkomsten en evenementen;

· Je bent een kei in het schrijven van heldere adviezen en college- en raadsvoorstellen;

· In discussies ben je ‘hard op de inhoud en zacht op de relatie’;

· Je communiceert in begrijpelijke taal met je collega’s, bestuurders en je omgeving, zowel mondeling als schriftelijk;

· Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken voor diverse werkzaamheden die bestuurlijke of organisatorische impact hebben.

· Bereid om soms in avonduren te werken in verband met raadsbijeenkomsten’

 

Waar kom je te werken?

 

Je komt te werken binnen het Domein Ruimte & Economie in het projectteam invoering Omgevingswet. Dit projectteam heeft als opdracht dat wij als gemeente voor 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 (afhankelijk van de definitieve inwerkingtreding) klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet en dat wij een plan hebben voor de transitiefase van 2023 tot 2030. Het projectteam bestaat verder uit een projectmanager, vier deelprojectleiders en een (junior) adviseur. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de realisatie van het resultaat. Dit doen zij vanuit vijf deelprojecten, ook wel sporen genoemd. Naast het overkoepelende spoor 0 (over ambities, strategie, aanpak, financiën en communicatie) gaat het om vijf sporen: 1. Omgevingsvisie, 2. Omgevingsplan, 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving, 4. Digitaal Stelsel Omgevingswet en 5. Veranderopgave.

Similar projects

+ Search all projects