Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectondersteuner & adviseur invoering Omgevingswet (zzp)

Posted Mar 17, 2023
Project ID: YIS 9130526
Location
Bergschenhoek , Zuid-Holland
Duration
Start date: Apr 3, 2023
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Mar 22, 2023 1:00 PM

Startdatum inzet: 3-4-2023

Duur: 12 maanden

Uren: 32/week


Binnen het projectteam invoering Omgevingswet trekken we de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

In deze gecombineerde rol als projectondersteuner en adviseur in dit team zijn zowel ondersteunende als adviserende en coördinerende taken aan de orde. De werkzaamheden vanuit je rol als projectondersteuner zijn van groot belang. Je vervult een essentiële rol in een complex project, en bent daarmee belangrijk voor het verloop en het eindresultaat.

Jij hebt overzicht over de verschillende deelprojecten, de algemene voortgang en de verschillende collega’s, teams en stakeholders waarmee we samenwerken. Op die manier ben je in staat om planningen te maken en te bewaken, deadlines en procedures te volgen en te ondersteunen bij diverse bijeenkomsten die het projectteam organiseert.

Je vervult onder meer de volgende ondersteunende taken, dit in afstemming met de secretaresse die in ons team werkt:

· Het voorbereiden van overleggen met bijvoorbeeld het projectteam, onze opdrachtgever, de klankbordgroep, de portefeuillehouder, de directie en ketenpartners;

· Aanleveren en begeleiden van college- en raadsvoorstellen via de geldende procedures;

· Het praktisch organiseren van bijeenkomsten (bijvoorbeeld een beeldvormende avond voor raadsleden of een informatiesessie voor de ambtelijke organisatie);

· Verantwoordelijk voor de projectplanning, in afstemming met de projectmanager;

· Schakelpartner naar de secretaresse en bij afwezigheid vervanging.


Vanuit je rol als adviseur in het projectteam heb je inhoudelijk overzicht over het project, maar ben je ook met specifieke onderwerpen bezig. Daarmee ben je in staat om verbindingen te maken tussen de voorbereidingen die we doen en verschillende stakeholders te adviseren. Daarbij heb je een goed oog voor de posities en belangen van anderen. Je bent betrokken bij en/of verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

· Inhoudelijk sparringpartner voor de projectmanager en deelprojectleiders, adviseren van opdrachtgever, klankbordgroep, teammanagers, raad en wethouder;

· Coördineren van de uitvoering van een opleidingsplan ter voorbereiding op de Omgevingswet, waaronder afstemming met aanbieders en teammanagers;

· Inhoudelijk organiseren van bijeenkomsten voor de raad (zoals informatieavonden) en ambtelijke organisatie (zoals ‘Dagen van de Omgevingswet’ die we organiseren), waarbij je brainstormt met collega’s en verantwoordelijk bent voor het programma;

· Het beleggen van eigenaarschap van de Omgevingswet in de organisatie, zoals het oefenen met en borgen van kerninstrumenten en werkprocessen, maar bijvoorbeeld ook met de Dagen van de Omgevingswet;

· Schrijven van stukken voor college, raad en organisatie, variërend van bijvoorbeeld een sprekersnotitie voor een wethouder tot een raadsvoorstel;

· Je vervult een verbindende rol bij de communicatie over de Omgevingswet voor het projectteam en de organisatie;

· Je verbindt de voorbereidingen van het projectteam met de doorontwikkeling van de omgevingsvisie en de inrichting van burgerparticipatie.


Als adviseur is het ophalen van kaders, het toetsen van haalbaarheid en het bereiken van draagvlak bij collega’s is voor jou vanzelfsprekend. In het integraal en creatief aanpakken van de vraagstukken ben je een inspiratiebron voor anderen. Je gaat verbindend te werk en draagt jouw kennis en kunde met enthousiasme

over. Bij de invoering van de Omgevingswet vinden wij het belangrijk dat je de samenhang tussen verschillende onderwerpen in het vizier hebt en houdt. Je werkterrein ligt op (complexe) vraagstukken die team overstijgend zijn en waarbij de inbreng van verschillende betrokkenen van groot belang is.

We bieden dus een dynamische omgeving, waarbij je werkzaamheden erg divers zijn: de ene week richt je je op de organisatie van een Dag van de Omgevingswet, de andere schrijf je een raadsinformatiebrief die je met betrokkenen en de wethouder afstemt.

Wij vragen:

· Je hebt affiniteit met de Omgevingswet en organisatieontwikkeling;

· Je werkt en denkt aantoonbaar op HBO of WO-niveau;

· Je bent eventueel een starter in een beleidsmatige adviesfunctie in een politiek bestuurlijke omgeving;

· Je bent in staat om snel te schakelen tussen werkzaamheden én om je grenzen aan te geven/prioriteiten in je werkzaamheden te bepalen;

· Je brengt structuur aan in je werk en het project, bent secuur in je werk en bent op de hoogte van wat er speelt;

· Je combineert bestuurlijke sensitiviteit met gevoel voor organisatiecultuur en functioneert goed in een politiek krachtenveld;

· Je herkent jezelf in de woorden: omgevingsbewust, gestructureerd, nieuwsgierig, generalist, flexibel, veranderingsgezind, verbindend, kwaliteitsgericht, zelfstandig, proactief, resultaatgericht en verbindend;

· Je bent leergierig en voelt je tegelijkertijd comfortabel in een adviseursrol;

· Je hebt een dienstverlenende instelling, bent stressbestendig, werkt makkelijk samen met collega’s en houdt goed overzicht en controle op jouw werkzaamheden;

· Je hebt ervaring met het ondersteunen van projecten en het organiseren van bijeenkomsten en evenementen;

· Je communiceert in begrijpelijke taal met je collega’s, bestuurders en je omgeving, zowel mondeling als schriftelijk;

· Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken voor diverse werkzaamheden die bestuurlijke of organisatorische impact hebben;

· Je bent bereid om soms in avonduren te werken in verband met raadsbijeenkomsten.

Similar projects

+ Search all projects