Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectmedewerker programma netwerkzorg en digitale gezondheid Academisch Ziekenhuis Groningen (zzp)

Geplaatst 9 sep. 2022
Project ID: YIS 9120591
Plaats
Groningen, Groningen
Uren
36 uur/week
Periode
1 jaar, 7 maanden
Start: 19 sep. 2022
Einde: 1 mei 2024
Tarief
0 - 80 €/uur
Uiterste voorsteldatum: 14 sep. 2022 14:00

Deta opdracht maar liefst deta-vast. (vooral graag melden in motivatiebrief) en lieft kandidaat uit omgeving Groningen. Gaat werken voor 2 teams-.2 teams waar degene voor gaat werken.

Uren: 32 - 36

UMCG te Groningen en remote (50-50, flexibilteit gevraagd)

Team: Programmamanager, communicatie medewerker en architect. + veel stakeholders. Groot werkveld.

Waar staan jullie nu: Digitale gegevens (patiënt gegevens) uit EPIC kunnen uitsluiten zodat het naar andere ziekenhuizen, huisarts, zorghuizen etc gestuurd. (dokter naar dokter en dokter naar patient.) Altijd medische gegevens. XDS wordt gebruikt voor overdracht of mail/onedrive.

Belangrijkste is samenbrengen (technisch, beleid of organisatorisch) Bijv. beleid maken of meeting maken, discussies in gang zetten.

Proces: vastleggen tot zorgproces tot techniek etc. __> roadmap.

PMO of PM: inhoudelijk projectmanagement ondersteuning

Niveau: slim, proactief, stappen durft te doen. Mag trainee.

Duur: 1.5 jaar , start asap. Dus langere inzet gevraagd.

Tarief: max 70 (liefst deta vast)

 

De Programma’s Netwerkzorg en Digitale Gezondheid
 

In de programma’s Netwerkzorg en Digitale Gezondheid wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan de digitale gegevensuitwisseling rondom de patiënt: tussen de zorgverleners van de patiënt (Netwerkzorg) en met de patiënt (Digitale Gezondheid). Het programma Netwerkzorg - voorheen programma Digitale Gegevensuitwisseling -heeft een functie binnen het UMCG in het opzetten en coördineren van regionale samenwerking daar waar digitale gegevensuitwisseling een rol speelt. En in het toezien op de realisatie van nieuwe producten die nodig zijn om vanuit UMCG deel te nemen aan de regionale samenwerking. Het Programma Digitale Gezondheid - voorheen PGO programma - is erop gericht de digitale gegevensuitwisseling tussen het UMCG en de patiënt zo drempelloos mogelijk te realiseren. Binnen dat programma worden de activiteiten gecoördineerd of geïnitieerd die een rol spelen bij de digitale gegevensuitwisseling met de patiënt. Patiëntenparticipatie en Zorg op afstand vallen onder dit programma. De beide programma’s vullen mekaar mooi aan en werken gezamenlijk toe naar een integraal regionaal zorgnetwerk rondom de patiënt. Door samen te werken daar waar dat wenselijk en mogelijk is kan er veel efficiëntie behaald worden. Een gezamenlijke programmamedewerker past daarbijWat ga je doen?

·      Je bent de rechterhand en sparringpartner van de Programmamanagers.

·      Je werkt mee aan het opstellen en bewaken van de -deels gezamelijke- roadmaps

·       Je ondersteunt bij het uitvoeren van een regiefunctie op de digitale gegevens uitwisseling in het netwerken rondom de patiënt.

·       Je ondersteunt de programmamanagers op administratief gebied. Denk hierbij aan het opstellen van de voortgangsrapportage en het bewaken van de documentstructuur.

·      Je gaat deel uitmaken van een vast Kernteam van experts dat samen de paden uitzet waarlangs het UMCG het digitale zorg en gezondheidsnetwerk uitrolt.

·      Je werkt mee aan het plan en de uitwerking daarvan om de programmataken over te zetten naar organisatietaken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het meenemen van alle stakeholders. Hiervoor zijn klankborgroepen opgericht en een team dat zich buigt over alle juridische, ethische en maatschappelijke aspecten. 

 

Wat neem je mee/Wie ben jij?

 

·      Minimaal WO/HBO werk- en denkniveau 

·      Ervaring in de zorg en/of informatievoorziening binnen het domein van de zorg

·      Een verbindende collega die verbanden herkent een proactieve, oplossingsgerichte instelling heeft

·      Een grote mate van zelfstandigheid.

·      Ervaring in ondersteuning van projecten/programma’s met een innovatief karakter is een pre

·      Je weet enthousiast de stakeholders mee te nemen bij de invoering van de nieuwe ontwikkelingen.

·      Je hebt een goed ontwikkeld empathisch vermogen en omgevingsbewustzijn. Je kunt je verplaatsen in de gebruiker en hebt sensitiviteit voor verhoudingen en structuur tussen verschillende disciplines en niveaus in de UMCG-organisatie.

·      Je blijft overzicht houden ondanks uiteenlopende activiteiten en projecten

·      Je bent enthousiast over netwerkzorg en/of digitale gegevensuitwisseling voor zorg en gezondheid

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten