Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance Projectmedewerker Energiearmoede (zzp)

Posted Sep 19, 2022
Project ID: YIS 9121034
Location
Almere , Flevoland
Duration
3 maanden
(Oct 3, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
52 - 60 €/hr
Application Deadline: Sep 26, 2022 9:00 AM

Uren: 16 uur per week (voorkeur werkdagen is maandag, dinsdag en donderdag of in ieder geval 2 van deze dagen)

Grotendeels vanaf kantoor werken ivm ondersteunende rol en proactief handelen en meedenken.

Duur: opdracht duurt tot 31-12-2022 en mogelijkheid voor verlenging.

maximaal uurtarief: € 60

Uiterste voorsteldatum: maandag 26 september om 9 uur

reactie op voorgestelde cv: 26 of 27 september

gesprekken: woensdagmiddag 28-09 tussen 13-17 uur

 

We zoeken een assertief persoon die een operationele trekkersrol kan oppakken, met zo'n 2 tot 3 jaar werkervaring.
 

De energieprijzen zijn explosief gestegen en de inflatie is uitzonderlijk hoog. 

Ondanks de relatief nieuwe woningvoorraad zal dit voor financiële problemen kunnen gaan zorgen voor vele Almeerders. 

Vanuit het rijk zijn er meerdere regelingen die de gemeente Almere uitvoert: zoals de eenmalige energietoeslag en de energiemaatregelen voor huishoudens die in energiearmoede leven. 

We zoeken een proactieve projectmedewerker die snel kan schakelen, gevoel heeft voor de doelgroep (huishoudens in armoede en lagere middeninkomens) en ook geïnteresseerd is in thema's zoals energietransitie en duurzaamheid. 

 

Taken/werkzaamheden

  • De communicatie mbt de energiearmoede regelingen (energietoeslag en nog nader te bepalen vangnetvoorziening) coördineren en afstemmen met uitvoerende teams en het beleidsteam en het aansturen van communicatiemedewerkers. Met een scherp en sensitief oog voor de doelgroep: huishoudens die te maken hebben met stress door financiële problemen. 
  • Coördineren van innovatieve verbindingen met partners zoals een datakoppeling met Ymere. Hierbij komt ook het uitzoeken van juridische aspecten, overleggen met de uitvoerende teams, afstemmen met beleidsteam, etc.
  • Een verbinding vormen tussen de uitvoerende teams en het beleid. Aanwezig zijn bij een wekelijks gecombineerd voortgangsoverleg en diverse acties oppakken die hieruit voortkomen. 
  • Partners in de stad betrekken bij de aanpak Energiearmoede; bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten, verstrekken van informatie, ophalen van signalen, etc. 
  • Sparringpartner zijn voor de collega's vanuit Duurzaamheid en bewaken dat de regelingen goed op elkaar aansluiten en begrijpelijk zijn voor inwoners. 

 

 

Taken:

  • Betreft operationele rol waarbij je een aantal beleidsadviseurs ondersteunt.
  • Betreft zelfstandige functie omdat je de enige bent die de operationele taken oppakt van de beleidsadviseurs
  • Specifieke opleidingsachtergrond niet vereist. Gaat meer om de persoon: assertief, snel kunnen schakelen, meedenken en initiatieven nemen. Communicatie achtergrond zou daar goed bij aansluiten.
  • Out of the box kunnen meedenken hoe de doelgroep te kunnen benaderen. Betreft niet alleen de doelgroep met laag inkomen die tot nu toe niet gewend is aan de bel te trekken.

 

Similar projects

+ Search all projects