Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectmanager kunst- en cultuurbeleid (zzp)

Posted Sep 14, 2022
Project ID: YIS 9120748
Location
Oirschot , Noord-Brabant
Duration
6 maanden
(Oct 1, 2022 - Apr 1, 2023)
Hours/week
8 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 23, 2022 12:00 PM

Start: zsm

Eind: waarschijnlijk half jaar, maar dat staat nog niet vast

Uren: 8 uur per week gemiddeld, maar kan per week verschillen, houdt ook rekening met avonden ivm doelgroep

Thuis werken geen probleem, hoeft geen probleem te zijn verder uit de buurt.

 

 

Achtergrond info project:

 

Gemeente Oirschot bepaalt met het vaststellen van het kunst- en cultuurbeleid de speerpunten voor de kunst- en cultuursector van Oirschot voor de komende jaren.

Met het beleidskader leggen we een randvoorwaardelijke basis voor de verbetering van de beleving en uitvoering van kunst en cultuur in onze gemeente.

 

Om te komen tot een kunst- en cultuurbeleid moet eerst worden vastgesteld wat we verstaan onder kunst en cultuur en voor welke doelgroepen we dit beleid gaan schrijven. En natuurlijk wordt de behoefte uit het lokale (kunst- en culturele) veld hierin meegenomen.

Medio 2023 gaat het nieuwe kunst- en cultuurbeleid in. Tot die tijd gaan we in gesprek met ‘het veld’; en maken we verbindingen tussen de partners.

 

En stellen we het kunst- en cultuurbeleid op. Hierbij maken we gebruik van relevante oude en nog geldige beleidsstukken. En gaan we opzoek naar verbindingen en sociale basis.

 

Het doel is om tot een praktisch uitvoerbaar, breed gedragen en integraal beleidsstuk te komen, dat een duidelijke visie uitdraagt en wat de gemeente Oirschot richting en handvaten geeft voor de verbetering van de beleving en uitvoering van kunst en cultuur in de komende jaren. Wij stellen daarin de toegevoegde waarde van cultuur op sociaal-maatschappelijke thema’s voorop. Denk hierbij aan sociale cohesie, zingeving, zelfontwikkeling en lokale economie.

 

De mission statement is hierbij onze leidraad: ‘Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis’. We geven in het beleidsstuk met name richting aan:

o  Het leveren van een bijdrage aan de netwerkversterking/activering van kunst en cultuur binnen gemeente Oirschot.

 

Bij het schrijven van dit beleid willen dat we aansluiting vinden bij bestaande beleidsstukken zoals de LEA en bestaande regelingen zoals de muzieksubsidies. Echter hebben we ook gemerkt welke impact de coronacultuurcompensatie teweeg heeft gebracht en in welke hoeveelheid gebruik is gemaakt van deze subsidie. De behoefte is vele malen groter.

 

Jij neemt mee: 

We zoeken een ervaren kartrekker / projectleider die voor gemeente Oirschot het nieuwe kunst- en cultuurbeleid gaat opstellen (inclusief schrijven). Dit moet interactief met stakeholders (vaak in avonden).

 

Functie eisen:

  • kennis en ervaring van opstellen kunst en cultuur beleid
  • ervaring samen met samenleving dit opstellen (vereningingsleven) communicatief vaardig
  • verouderd kunst en cultuur beleid, nu ommekeer

 

Similar projects

+ Search all projects