Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectmanager/inkoopadviseur regionale specialistische jeugdhulp (zzp)

Posted Jun 10, 2022
Project ID: YIS 9116173
Location
Almere , Flevoland
Duration
9 maanden
(Jul 1, 2022 - Apr 1, 2023)
Hours/week
28 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 17, 2022 11:00 AM

Startdatum:                   zsm 

Duur opdracht:             t/m 31-3-23, kans op verlenging

Aantal uren week:         20-28 uur

Richttarief:                    95€ all in

Sollicitatiegesprekken:  woensdag 22-6 of donderdag 23-6 die overigens bij voorkeur fysiek plaatsvinden.

 

 

De Regionale Aankoopcentrale Flevoland voert voor de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk de inkoop en subsidiëring uit voor regionale jeugdzorg. 

Momenteel bereiden we de inkoop van de specialistische jeugdhulp voor, waaronder jeugdhulp met verblijf, hoogspecialistische en interculturele jeugd GGZ en jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Hierbij is het uitgangspunt de regionaal vastgestelde visie waarin de ambitie is uitgesproken een beweging naar 0 uithuisplaatsingen te willen realiseren.

De Regionale Aankoopcentrale zoekt voor de regionaal specialistische jeugdhulp een projectmanager/inkoopadviseur voor +-24 uur per week die zorg draagt voor een goed voorbereide inkoop en dan in het specifiek voor het perceel intensief ambulant, waarbij samenhang wordt aangebracht met de andere in te kopen percelen jeugdhulp met verblijf.

 

Het perceel ambulant intensief is ingewikkeld qua complexiteit en belangen. 

In heel Nederland dringt het besef door dat opname van kinderen slechts in uitzonderlijke gevallen mag plaatsvinden en dat het anders moet. 

Alternatieven zijn echter nog weinig ontwikkeld en/of schaars aanwezig. De groei van deze alternatieven is door allerlei oorzaken gestagneerd. Daarbij kun je denken aan oorzaken als arbeidsmarktontwikkeling, Corona, maar ook de zorgen om de veiligheid van kinderen in verschillende situaties.

Vanwege deze complexiteit en belangen hebben de gemeenten van de regio Flevoland behoefte aan een projectmanager/inkoopadviseur die goede ondersteuning biedt en samenhang/structuur aanbrengt gedurende het te doorlopen inkoopproces.

Voor de inkoop van de regionale specialistische jeugdhulp zoeken de gemeenten op korte termijn een projectmanager/inkoper Sociaal Domein met het accent op Jeugdzorg en dan in het bijzonder het perceel ambulant intensief. 

 

De andere percelen zoals Jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdhulp met verblijf, hoog specialistische en interculturele jeugd GGZ hebben nauwe verbindingen met dit perceel.

 

Profiel:

  • Je bent een ervaren projectmanager/ expert in het inkopen voor het gemeentelijk sociaal domein en weet alles van regionale samenwerking, maar ook van samenwerking tussen beleid, datamanagement, gemeentelijke backoffices en toegangen. Daardoor kun je verbindingen leggen die ervoor zorgen dat de opgave inzichtelijk wordt, de juiste data op tafel komen en de financiële mogelijkheden geen geheim meer zijn.
  • Je zorgt samen met een projectteam ervoor dat duidelijk wordt welke vraag zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren en welk aanbod noodzakelijk is om de transformatie verder door te kunnen zetten.
  • Bij de inkoop richt jij je niet alleen op de interne stakeholders maar zorg je ook voor een krachtenveld analyse in het zorglandschap en stakeholder management van dit krachtenveld. 
  • Je werkt zowel in- als extern transparant, zegt wat je doet en doet wat je zegt. Daarmee verbind je mensen aan de opgave en zorg je voor draagvlak.
  • Je bent in staat over te brengen in een projectgroep waarom een bepaalde eis of omschrijving niet is toegestaan en bent in staat samen met projectgroep leden te zoeken naar alternatieven die tegemoet komen aan de bedoeling
  • Je weet rollen af te bakenen voor de verschillende leden van de projectgroep en je focus te leggen op de inkoop
  • Je bent een stevige gesprekspartner met goede communicatieve vaardigheden
  • Je kunt de planning in het oog houden en waarschuwt tijdig wanneer deze in gevaar komt. Je weet daarbij adequaat belangrijke stakeholders in te schakelen.

 

 

- Je hebt ervaring met complexe projecten die in regionale samenwerking worden uitgevoerd en bent gewend leiding te geven aan projectteams met een gevarieerde samenstelling;

- Je kent het ambtelijk bestuurlijk krachtenveld, je kunt je tevens verplaatsen in de rol van de zorgaanbieders en hebt ervaring met het wegen en verbinden van (soms) divergerende belangen zodanig dat er consensus ontstaat;

- Je hebt inzicht in de grote financiële opgave voor zowel regiogemeenten als ook zorgaanbieders en geeft hieraan sturing;

- Je bent een stevige adviseur voor wethouders en bestuurders van zorgorganisaties;

- Tegelijkertijd kun je je ook verplaatsen in de werkzaamheden op de werkvloer van de aanbieder en de gemeenten en hebt oog voor een adequaat te ontwikkelen ketensamenwerking, deze samenwerking help je actief te bevorderen door ervoor te (laten) zorgen dat de werkprocessen bij alle partijen worden afgestemd op de inkoop die plaatsvindt.

- Je bent diplomatiek en duidelijk, vasthoudend en flexibel en hebt een lange termijn visie op de opgave;

- Je bent gewend om te gaan met bestuurlijke en politieke druk

 

 

Wat vragen wij van de projectmanager/inkoper

 

 Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een gemeente in de afgelopen 10 jaar

 Aantoonbare werkervaring binnen drie jeugdzorgregio’s in Nederland

 Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van project- en programmamanagement in het kader van inkoop / implementatie jeugdhulp in de afgelopen 10 jaar

 Een afgeronde opleiding op minimaal hbo plus of universitair niveau

 

Similar projects

+ Search all projects