Gemeenteprojecten

Freelance Projectmanager Edudelta

Geplaatst 15 jul. 2021
Project ID: YIS 9098601
Plaats
Barendrecht
Duur
2 jaar, 2 maanden
(1 aug. 2021 - 1 okt. 2023)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
Unknown

Locatie: Barendrecht

Sollicitatie deadline: 21-7 om 10:00 uur


De gemeente zoekt een ervaren projectmanager bouw die dit project kan overzien. Momenteel mist dit project iemand die ervaring heeft met bepaalde obstakels en de processen goed kan stroomlijnen. Het project behelst verbouwproject van twee scholen die in één gebouw zitten.Het project is opgedeeld in de volgende fases waar verschillende kennisonderdelen gevraagd worden:fase 1) Voorbereidende fase

 1. uitwerking ruimtelijk programma van eisen tot een volledige ruimtelijk, functioneel, technisch en operationeel programma van eisen;
 2. voorbereiden (Europese) aanbesteding architect (uit te voeren door de gemeente);
 3. deskundige inbreng installaties (met name installatieconcepten);
 4. kwaliteitsmanagement;
 5. besluitvorming documenten (pve);
 6. procesmanagement;
 7. plantoetsing (betrokken bij stedenbouwkundige werking);
 8. communicatie.


fase 2) Aanbesteding architect

 1. inbreng deskundigheid op het gebied van projectmanagement;
 2. financiële deskundigheid;
 3. materie-inhoudelijke begeleiding van een Europese aanbesteding (uit te voeren door de gemeente) voor een architect, op basis van o.a. een structuurontwerp;
 4. Contractering architect.


fase 3) Ontwerpproces

 1. aansturing ontwerpproces;
 2. het installatieconcept is leidend voor het ontwerpproces (bewaken en toetsen), inclusief het uitengineeren van de installaties op kritische delen in het ontwerp;
 3. rol bouwmanager als belangenvertegenwoordiger Gemeente;
 4. procesbewaking;
 5. kwaliteitsmanagement;
 6. planbewaking en toetsing (bouwkundig en financieel);
 7. besluitvorming documenten.


fase 4) Bouwvoorbereiding

 1. aansturing ontwerpproces;
 2. verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van alle benodigde vergunningen;
 3. materie-inhoudelijke begeleiding van (Europese) aanbesteding voor realiserende partij(en), uit te voeren door de gemeente;
 4. kwaliteitsbewaking;
 5. opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, in nauw overleg met de afdeling facilitair beheer.


fase 5) Realisering en oplevering

 1. aansturing bouwproces;
 2. stuurgroep, projectgroep en ontwerpteam;
 3. besluitvorming documenten;
 4. directievoering, waarbij geldt dat toezicht door de gemeente extern wordt belegd onder verantwoordelijkheid van het projectmanagementbureau;
 5. ondersteuning bij oplevering en nazorg;
 6. opstellen – in afstemming met de afdeling facilitair beheer - van een afnameovereenkomst (op basis van de samenwerkingsovereenkomst).

 

fase 6) Nazorg

 1. 2 maanden na oplevering beschikbaar voor werkzaamheden die betrekking hebben de eerdere fasen;
 2. Er voor zorg dragen dat alle informatie over het object (o.a. een meerjarig onderhoudsplan obv NEN2767) inpasbaar is in de gemeentelijke MJOP’s;
 3. verantwoordelijkheid voor de overdracht aan de gemeente van sleutels, inventaris, afschrijvingstermijnen, certificaten, gebruiksvergunning, garantieverklaringen, onderhoudsvoorschrijften etc);
 4. ondersteuning bieden aan de gemeente voor werkzaamheden die betrekking hebben op de eerdere fasen.Algehele typering projectmanagement fase 1 t/m 6

 1. vertegenwoordiging opdrachtgever;
 2. voorzitten, coördinatie, verslaglegging en aansturing van alle partijen bij ontwerp-, bouw-, gebruikersgroep-, projectgroepvergaderingen en de werkgroep beheer & exploitatie;
 3. het signaleren van projectrisico’s en het adequaat hierop te reageren;
 4. kostenbewaking, budgettering en financiële administratie gedurende het hele project, inclusief in elke fase het opzetten en bijhouden van een beheer- en exploitatieopzet;
 5. ondersteuning bieden op het gebied van technisch en administratief beheer aan de gemeente;
 6. het op uitnodiging incidenteel bijwonen van stuurgroepvergaderingen;
 7. opstellen plan van aanpak;
 8. uitwerking plan van aanpak tot projectplan;
 9. kennis en ervaring in het zoeken naar en aandragen van financieringsmogelijkheden voor dit soort projecten.


Specifieke eisen projectmanager

 1. creatief, oplossingsgericht, communicatief;
 2. flexibele instelling, ook wat betreft tijdbesteding en hieraan gerelateerde inzet;
 3. kennis van het vakgebied;
 4. “Thinking outside the box”;
 5. aantoonbare ervaring op soortgelijke projecten, waarbij onder “soortgelijk” wordt verstaan projecten waarbij 2 of meer scholen onder één dak komen.


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten