Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider Zorghotel (zzp)

Posted Mar 14, 2023
Project ID: YIS 9130211
Location
Lansingerland , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Apr 3, 2023 - Oct 3, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
60 - 74 €/hr
Application Deadline: Mar 20, 2023 1:00 PM

Duur: 6 maanden met optie op verlenging

Uren: 32 tot 36 uur

Richtarief: €74,00 obv functieschaal 10

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst


Je neemt de verantwoording over deel van het project zorghotel Lansingerland. Het zorghotel is een nieuwe opgave binnen de opgave Langdurige Opvang voor Oekraïners in Lansingerland. Je realiseert als deelprojectleider een deel van de planvorming en uitvoering van het project. In overleg met de projectmanager zorg je voor een tijdige oplevering, inrichting en ingebruikname van deze bijzondere opvanglocatie.

De opgave LOO kent een vast opgaveteam met onder meer projectleider. De uitvoering doen wij vanuit projectteams met daarin ook collega’s uit de lijnorganisatie. Je draagt zorg voor een adequate opvolging van acties en weet de collega’s te betrekken en sturing te geven aan hun werkzaamheden voor dit project. 

Welke verantwoordelijkheden krijg je

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van een deel van dit project. Daarin ben je de schakel tussen het project en onze eigen organisatie, de omwonenden en de betrokken zorgpartijen zoals de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (de GHOR). Wetende dat dit een urgent project is dat bestuurlijke aandacht en publiciteit kent, bestaan jouw werkzaamheden uit:

• Je stuurt aan op het nakomen van gemaakte afspraken, zoals deadlines, het verlenen van vergunningen en tijdig opleveren van de benodigde rapportages en informatie;

• Je bewaakt de contractuele afspraken en draagt zorg voor de nakoming van kwaliteitseisen;

• Je verzorgt de ontwikkeling van de locatie en stemt deze af met de betrokken stakeholders en;

• Je werkt aan de professionalisering van het project, zoals het vastleggen van project brede werkafspraken, stappenplannen en uitvoeringsagenda’s;

• Je werk aan deze opgave onder coördinatie van een senior projectmanager die voor het totale project verantwoordelijk is. 

Waar ben je goed in

Je beheerst de vaardigheden van een projectleider. Zo maak je duidelijke afspraken om gestelde doelen te behalen en anticipeer je tijdig op mogelijke problemen. Met tegenstrijdige belangen weet jij een win-win situatie te creëren, door goed te luisteren en door te vragen. Als een win-win niet mogelijk is, weet je een goede afweging en advies op te stellen voor besluitvorming door de opdrachtgever. Je beheerst de zachte kant van het werk, door mensen te enthousiasmeren, ambassadeur te zijn van het project en positieve energie uit te stralen. Intern en extern bouw je aan draagvlak voor het project. Je wordt niet geacht op elk technisch onderdeel de kennis en ervaring te hebben, maar je weet wel de mensen te benaderen en mobiliseren die deze kennis wel bezitten. Met jouw communicatieve vaardigheden spreek je de juiste taal om de brug te slaan. Uiteraard schakel je in het gehele project op verschillende niveaus en beweeg jij je met tact in een voor deze gemeente nieuw project binnen een politiek bestuurlijk omgeving.

Op welke ervaring bouw je verder

Voor deze rol dien je stevig in je schoenen te staan. We zoeken iemand die leiding kan geven aan (deel)projecten en het overzicht brengt én behoudt. Bij voorkeur beschik jij over onderstaande criteria:

• Tenminste hbo werk- en denkniveau;

• Ervaring in een projectmatige rol en/of projectmatig werken;

• Affiniteit met het realiseren van een zorglocatie voor een bijzondere doelgroep.

Je komt te werken binnen het domein Samenleving in het opgaveteam Opvang Oekraïners, onder aansturing van Evelien van den Broek, projectmanager binnen het opgaveteam Langdurige Opvang Oekraïners van opgavemanager Sophie Serrarens.

Similar projects

+ Search all projects