Gemeenteprojecten

Freelance projectleider WMO

Geplaatst 1 mrt. 2021
Project ID: YIS000490
Plaats
Helmond
Duur
6 maanden
(28 feb. 2021 - 30 aug. 2021)
Uren/week
28 hrs/week
Tarief
Unknown

Helmond is een stad in beweging. Er heerst een hands on mentaliteit. Dat biedt ruimte aan creatieve en vernieuwende mensen. Bovendien is de gemeentelijke organisatie volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. Men legt de focus meer en meer op de doelen en veel minder op regels en systemen.


Gemeente Helmond over het programma

Sociaal Domein In onze stad streven we ernaar dat onze inwoners maximaal zelf regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven én over de ondersteuning en zorg als deze nodig is. Samen met de aanbieders zorgen wij ervoor dat zorg en ondersteuning niet alleen effectief en resultaatgericht is, maar ook integraal, dichtbij en op maat, en dat deze recht doet aan de ondersteuningsbehoefte. Innovatie en transformatie laten zich niet in een spoorboekje vastleggen. We zullen de komende jaren de ruimte nodig hebben om te experimenteren, veranderen en ontwikkelen samen met onze lokale partners.


De gemeente Helmond werkt samen met partners aan een beweging in het sociaal domein. Zorgen dat mensen zo lang mogelijk mee doen in de samenleving, dat ze rondkomen, vooruitkomen en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Gemeente Helmond staat voor kwaliteit en om dit betaalbaar te houden. Men heeft elkaar hierbij nodig: inwoners, (lokale) partners, zorginstellingen, Senzer en gemeente. Dit alles zorgt voor sociale stijging, van de individuele inwoners, van wijken en van de stad. Een sociaal sterke stad als motor voor ontwikkeling en een veilige en prettige leefomgeving.


Per 2018 zijn de Sociale Teams (ST) het eerste aanspreekpunt voor inwoners met hulpvragen. De professionals in deze teams werken vanuit een zelfde brede blik en zetten bij de ondersteuning aan inwoners zijn of haar eigen specialisme in. Zij werken vanuit centrale plekken in een gebied, dichtbij, laagdrempelig en herkenbaar. De medewerkers zorgen voor alle vormen van ondersteuning en hulp, dus van reguliere inzet tot multiprobleemsituaties. Het zijn professionals die normaliseren en ondersteunen waar dat nodig is, waarbij de burger, het kind, gezin en het netwerk daaromheen zoveel mogelijk aangesproken wordt op hun eigen kracht.


De professionals in de teams worden ondersteund met kennis en expertise. Dit gebeurt op een aantal manieren:

 Door het beschikbaar stellen van kennis uit de gemeentelijke organisatie, onder andere vanuit het team OSD (Ontwikkeling Sociaal Domein).

 Daarnaast wordt gefaciliteerd in juridische kennis ten aanzien van de Jeugdwet, bezwaar en beroep.

 Ook bestaat de mogelijkheid om expertise te betrekken bij verschillende organisaties in het veld, wanneer deze niet voorhanden is in de gebiedsteams.

 Tot slot zetten we gedragswetenschappers/orthopedagogen in, die verbonden zijn aan de gebiedsteams.


De Ontwikkelaar Sociaal Domein

Je komt te werken binnen het team OSD (Ontwikkeling Sociaal Domein). OSD vormt samen met 4 gebiedsteams (en GO-team gericht op inwoners met meervoudige problematiek), een ondersteuningsteam en BMS (bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening) het Sociaal Domein van de gemeente Helmond. Het enthousiaste team van ongeveer 30 collega’s zet zich met veel ambitie in voor de stad. De medewerkers verbinden en ondersteunen partijen in de stad om samen – bijvoorbeeld in de wijken met inwoners - initiatieven, activiteiten, voorzieningen en oplossingen te organiseren die bijdragen aan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Ook staat Helmond ervoor dat er voor individuele huishoudens, die dit nodig hebben voldoende, passende ondersteuning en hulp/ondersteuning beschikbaar is. Verder maakt Helmond werk van goede samenwerking van alle partijen binnen het sociaal domein. 


Wat ga je doen?

Als projectleider Wmo ben je gericht op de stad en de regio. Je ontwikkelt en implementeert projecten en beleid op het gebied van het sociaal domein. Je signaleert kansen en knelpunten en acteert daar proactief op door te agenderen, initiëren, verbinden, ontwikkelen en vooral te realiseren. Daarnaast adviseer je het management en bestuur. Vanwege een piekbelasting binnen het team zoeken we een collega voor tijdelijke ondersteuning. Er spelen een paar grote dossiers, onder andere de bestuurlijke en praktische uitwerking van het plan van aanpak dak- en thuislozen, waaronder huisvesting van complexe doelgroepen. We zoeken een ervaren projectleider Wmo. Het is een pré als deze persoon kennis heeft van de doelgroep en zorgaanbieders op het vlak van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor inwoners met meervoudige problematiek. Hij/zij moet resultaatgericht sturen in een veld waar verschillende belangen spelen. Het verenigen van deze belangen, creëren van draagvlak en vinden van creatieve oplossingen bij knelpunten maken onderdeel uit van de opdracht. 


De ideale kandidaat

Kan snel inspringen! Je hebt een stevige persoonlijkheid die krachtig het Helmondse perspectief inbrengt. Je denkt vanuit transformatie en innovatie. Je bent een netwerker. Je weet in elke rol die je vervult verbindingen te leggen tussen relevante beleidsterreinen en tussen beleid, uitvoering en inwoners. 


Voor deze functie heb je

 Minimaal HBO, bij voorkeur WO denk- en werkniveau;

 Je hebt aansprekende resultaten geboekt op verschillende onderwerpen binnen het sociaal domein (in het bijzonder van de genoemde thema´s) en bent in staat het verschil te maken wat je kan staven met concrete voorbeelden en resultaten.

 Natuurlijk ben je politiek-bestuurlijk sensitief, in staat hoofd- en bijzaken te scheiden, communicatief sterk, zowel in woord als geschrift, sociaal vaardig en uiteraard bijzonder maatschappelijk betrokken. Qua persoonlijkheid zoeken we iemand met een positieve grondhouding en een dienstverlenende instelling. 


Past gemeente Helmond bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn voor de stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’.

Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.


Sollicitatie deadline is donderdag 4 maart om 10:00 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten