Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider vervolgonderzoek verkeersproblematiek Groot-Ammers (zzp)

Posted Aug 31, 2022
Project ID: YIS 9120094
Location
Hoornaar , Zuid-Holland
Duration
8 maanden
(Oct 1, 2022 - Jun 1, 2023)
Hours/week
8 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 6, 2022 2:00 PM

Start: 1 okt 2022

Eind: 1 juni 2023, optie tot verlenging is nog niet bekend

Aantal uur: gemiddeld 8 uur per week. Het gaat hierbij om flexibele inzet van de 8 uur (dus niet op één werkdag)

Standplaats: Er zijn flexplekken beschikbaar in Hoornaar en Groot-Ammers

Thuiskwerken mogelijk: ja. In Molenlanden wordt er plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt, in overleg met het betreffende vakteam.

 

Voor de gemeente Molenlanden. 

De ideale kandidaat is iemand die op het communicatieve en bestuurlijk-politieke proces sterk is. Achtergrond in de civieltechniek is niet nodig, je hoeft ook geen verkeerskundige te zijn. De inhoud is namelijk geborgd in het team. 

De projectleider houdt zich met name bezig met het managen van de processen. 

Ervaring op ruimtelijk/fysiek domein is wel handig, maar waar het vooral niet om gaat is dat iemand zich op de inhoud beweegt.

 

 

De doorgaande route Voorstraat/Sluis in Groot-Ammers is sinds enkele decennia onderwerp van gesprek. 

In het GVVP Molenwaard uit 2017 zijn de vijf grootste verkeersknelpunten benoemd, waar de verkeersproblematiek Voorstraat/Sluis er één van is.

 

De volgende problematiek wordt ervaren:

- hinder van het gemotoriseerd verkeer dat zijn weg zoekt langs de Lekdijk (de wegen Gelkenes-Voorstraat-Sluis), doordat deze route niet is toegemeten op het bestemmings- en doorgaande verkeer dat gebruikmaakt van deze doorgaande route

- opstoppingen en de menging van diverse verkeertypen die omwonenden ervaren als verkeersonveilig;

- milieuhinder.

 

Om de problematiek het hoofd te bieden zijn meerdere onderzoeken naar een alternatieve route (Randweg) uitgevoerd, waarvan de laatste in 2021.

Het college heeft het haalbaarheidsonderzoek in december 2021 aan de gemeenteraad aangeboden met de aanbeveling om een vervolgonderzoek uit te laten voeren. Deze aanbeveling heeft de gemeenteraad geamendeerd overgenomen.

Een projectgroep zal het vervolgonderzoek begeleiden. In deze projectgroep is de gemeente nu op zoek naar een tijdelijke Projectleider.

 

 

Rol projectleider

De projectleider heeft de volgende taken:

- Algehele procesbegeleiding

- Eerste aanspreekpunt voor bestuur, organisatie, inwoners en stakeholders

- Organiseren en voorbereiden projectgroepbijeenkomsten

- Organiseren en voorbereiden opdrachtgeversoverleg

- Voorbereiden en begeleiden bestuurlijke besluitvorming (inc. opstellen bestuurlijke stukken)

- Organiseren van informatie- en stakeholdersbijeenkomsten.

 

De projectleider heeft met de bestuurlijk opdrachtgever en de ambtelijk opdrachtgever overleg:

- over de projectopdracht voor het college;

- over het conceptvoorstel college fase 1;

- over het conceptraadsvoorstel fase 2;

- voorbereiding bestuurlijk overleg met stakeholders;

- bij afwijkingen in het proces;

- bij vertraging in het proces;

- periodiek informeren over vorderingen.

 

De projectleider wordt inhoudelijk in eerste lijn ondersteund door projectondersteuner, de senior adviseur en de adviseur communicatie.

Similar projects

+ Search all projects