Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider vastgoed en onderwijshuisvesting (zzp)

Geplaatst 9 sep. 2022
Project ID: YIS 9120580
Plaats
Gouda, Zuid-Holland
Uren
36 uur/week
Periode
1 jaar
Start: 19 sep. 2022
Einde: 18 sep. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 29 sep. 2022 14:00

Startdatum: z.s.m.

Aantal uur per week: 36, indien je minder uren beschikbaar bent, dit graag duidelijk aangeven in de motivatie brief

Duur opdracht: 12 maanden met optie tot verlenging

Datum gesprekken: ntb.

Deadline aanbieden: n.v.t.: goede kandidaten worden na ontvangst voorgedragen aan de opdrachtgever.

 

Gemeente Gouda is op zoek naar een projectleider vastgoed en onderwijshuisvesting bij voorkeur voor 36 uur per week. Voor deze leuke en uitdagende opdracht zoekt de gemeente Gouda versterking in een ervaren projectleider, die beschikt over uitstekende politiek bestuurlijke sensitiviteit. Als projectleider ben je betrokken bij de realisatie van één of (bij voorkeur) meerdere projecten.

 

Een van de projecten is een nieuwbouw (3400 m2) met een clustering van twee basisscholen (regulier en speciaal basisonderwijs), een kinderopvang en een gymzaal, waarbij de gemeente als bouwheer optreedt. Dit project heeft een stevige duurzaamheidsambitie, namelijk Nul-op-de-Meter. Opdracht voor de projectleider is om samen met gemeente, schoolbesturen, een ontwerpteam (incl. technisch bouwprojectmanager) en klankbordgroep dit project van start DO-fase naar realisatie te brengen, binnen de (financiële) afspraken/kaders die vooraf door de raad aan het project zijn gesteld. Werkzaamheden zijn onder meer: procesvoortgang en planning, voorbereiden stuurgroep en projectgroep, samenwerking met technisch bouwprojectmanager en ontwerpteam, participatie en communicatie met klankbordgroep (maximaal 20 uur per week).

 

Een ander project is een private gebiedsontwikkeling in Gouda, waar een functieverandering plaatsvindt. De gemeente heeft met twee mogelijke invullingen uit de gebiedsvisie ingestemd (zorg en wonen). Daarbij worden eisen gesteld aan het woonprogramma (aandeel sociale en middenhuur conform gemeentelijke beleid). Ook is een nieuwe zorgfunctie onderdeel van de gemeentelijke uitgangspunten/ ambities. Hiervoor is nog wel een verdere uitwerking van de plannen nodig en ook een planologische procedure. Vanuit de gemeentelijke afdeling maatschappelijk beleid is (later) de vraag gekomen of op deze locatie ook de jongerenopvang van ongeveer 12 intra en 12 extramurale zorg gerealiseerd kan worden. 

 

Opdracht voor de projectleider is om het project samen met de ontwikkelaar naar de volgende fase te brengen, waarbij goede participatie met de omgeving essentieel is. Hiervoor is een verdere uitwerking van de plannen nodig en ook een planologische procedure ​(circa 8 uur per week).

 

Het derde project betreft een herbestemming van een monumentale boerderij welke recent is leeggekomen. Het object heeft de monumentale status. De gemeente heeft geen belang meer bij behoud van eigendom en is voornemens het object, onder voorwaarden af te stoten. Vanwege de cultuurhistorische betekenis van het object en de ligging van het locatie is het wenselijk om grip te houden op de nieuwe passende functie. 

 

Opdracht voor de te werven projectleider is om een haalbaarheidsstudie te (laten) verrichten naar mogelijke functies. Vervolgens is het doel om, in afstemming met interne vakdiscipline, zoals ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, verkeer en belangengroepen en belanghebbenden, keuzes te maken om te komen tot een haalbaar plan. Vervolg zal zijn om te verkennen in hoeverre marktpartijen bereid zijn om het plan uit te voeren en het gebouw in eigendom en exploitatie te nemen (circa 8 uur per week).

 

Jij bent de ideale kandidaat als jij beschikt over….

·       minimaal een afgeronde HBO opleiding en drie jaar werkervaring met dit beleidsterrein in een (middel)grote gemeente;

·       je bent een stevige sparringpartner voor bestuurders, collega’s en schoolbesturen.

·       je bent een echte netwerker en relatiemanagement is een automatisme voor je.

·       je hebt een ‘aanpak’ mentaliteit, die past bij het DNA van de stad.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten