Gemeenteprojecten

Freelance Projectleider transitie

Geplaatst 29 apr. 2021
Project ID: YIS000662
Plaats
Dordrecht
Duur
8 maanden
(29 apr. 2021 - 31 dec. 2021)
Uren/week
32 hrs/week
Tarief
Unknown

Wat ga je doen?

 

Op 27 oktober 2020 is door de colleges van de Drechtsteden besloten om de samenwerking tussen de gemeenten op een andere manier vorm te geven. Het doel van de hernieuwde samenwerking is het verbeteren van dienstverlening (kwaliteit, efficiëntie en maatwerk), innovatie, slagvaardigheid, bestuurskracht en snelheid. Concreet betekent deze vernieuwde samenwerking dat

  1. De huidige GR wordt omgebouwd naar een GR voor het sociaal domein
  2. De overige samenwerkingen, middels zakelijke dienstverleningsovereenkomsten, overgaan naar service-gemeente Dordrecht

 

Als Projectleider Transitie SCD draag je zorg dat de transitie voor het SCD op een succesvolle wijze wordt gecoördineerd. Daartoe is een integrale aanpak van belang, met aandacht voor een 6-tal overkoepelende SCD-domeinen; FZ&V, Financiën & DIV, Personeel & Organisatie, Control & Bedrijfsvoering, Inkoop, Juridisch en Communicatie, ICT, Programmasturing, communicatie en PMO. 

Je werkt nauw samen met de project manager voor de algehele transitie.

       

Je voert het dagelijks management van dit complexe project en draagt integraal zorg voor organisatie, tijd, geld, kwaliteit, informatie en communicatie. Je fungeert als sparringpartner, weet de behoeften te analyseren en te vertalen naar adviezen voor oplossingsrichtingen. Je toetst en begeleidt alle processtappen in het project.

 

Je bent een verbinder, houdt je einddoel voor ogen en brengt voor alle betrokkenen binnen het project structuur aan. Als gebaande paden niet naar het gewenste resultaat leiden, vind en creëer je nieuwe wegen richting het resultaat.

 

Met jouw energieke persoonlijkheid weet je als volwaardig gesprekspartner te fungeren op het hoogste ambtelijke niveau. Je legt verantwoording af aan de projectmanager van dit project over voortgang en resultaten en je zorgt voor de benodigde (tussentijdse) rapportages en besluitvorming.


Wat neem je mee?

We zijn op zoek naar een ervaren projectleider en adviseur, die stuurt op het resultaat, kan omgaan met weerstand en zorgt dat er besluiten genomen worden en keuzes gemaakt in onze omgeving met veel stakeholders. Je laat je niet snel van de wijs brengen, luistert, kunt zaken goed schriftelijk en mondeling verwoorden, houdt meerdere perspectieven in het oog en zorgt dat genomen besluiten begrepen en geaccepteerd worden.

 

Als persoon beschik jij over een resultaat- en oplossingsgerichte houding en ben jij een energieke persoonlijkheid met het vermogen anderen te inspireren en motiveren. Hierbij ben jij in staat om mensen te (ver)binden.

 

Daarnaast beschik jij over:

  • Een afgeronde hbo-opleiding op het vlak van bestuurskunde of bedrijfskunde
  • ruime ervaring als projectleider binnen een complexe (bestuurlijke) omgeving;
  • Kennis en ervaring van het gemeentelijk domein;
  • Kennis van en ervaring met verandermanagement, project- en procesmanagement, Prince 2;
  • Analytische vaardigheden en conceptueel denkvermogen.
  • Bij voorkeur kennis van de organisatiestructuur en werkwijzen binnen de GR Drechtsteden.

 

Waar kom je te werken?

Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) levert aan zeven Drechtstedengemeenten en drie regionale organisaties kwalitatief hoogwaardige en efficiënte diensten op het gebied van Financiën, Informatisering, Automatisering, Documentaire Informatievoorziening, Communicatie, Inkoop, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie.


Sollicitatie deadline is 06-5 om 10:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten