Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider team armoede & schulden (zzp)

Posted Jun 14, 2022
Project ID: YIS 9116306
Location
Almere , Flevoland
Duration
4 maanden
(Aug 15, 2022 - Dec 31, 2022)
Hours/week
28 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jun 20, 2022 9:00 AM

Startdatum: augustus of september

Duur opdracht: 4-6 maanden

Aantal uren week: 24-28 uur

Inschaling: schaal 10

Sollicitatiegesprekken: 21-6 en 22-6, zullen bij voorkeur fysiek gaan plaatsvinden.

 

 

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van armoede en schulden in Almere? 

Ben je een gedreven verbinder met oog voor mensen én resultaten? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

 

De aanpak van armoede en schulden vraagt om maatwerk. Almeerders vormen een diverse groep en oplossingen kunnen dan ook per persoon verschillen. 

Armoede gaat over meer dan inkomen alleen en vaak gepaard met andere problemen, zoals een slechte gezondheid, sociaal isolement en werkloosheid. Alleen een integrale aanpak kan dan ook structureel antwoord bieden op het armoedevraagstuk. 

In onze aanpak sluiten we zoveel mogelijk aan bij de levensgebeurtenissen van onze inwoners.

 

Gemeente Almere zet in op preventie van armoede en schulden met activiteiten en projecten die beter aansluiten bij het zo vroeg mogelijk signaleren van armoede- en schuldenproblematiek. Zo wordt voorkomen dat mensen in de armoede raken of dat hun situatie verergert. 

Er wordt samenwerking gezocht met partners die een rol hebben op het moment dat een bepaalde levensgebeurtenis plaatsvindt zodat mensen preventief benaderd worden.

Er is in Almere al veel aanbod op het gebied van financieel advies en hulp bij het oplossen van schulden. Door dit diverse aanbod te koppelen aan bepaalde life events en betrokken partners samen te laten werken, is de verwachting dat daarmee zo vroeg mogelijk de inwoner geholpen kan worden met het voorkomen van betalingsachterstanden of het oplossen van een pijnlijke schuldensituatie.

 

 

Wat ga je doen

Jij gaat als projectleider aan de slag met een aantal projecten gericht op het voorkomen én oplossen van schulden en betalingsachterstanden bij specifieke doelgroepen.

1 Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden bij CAK Gemeentes kunnen in samenwerking met zorgverzekeraars groepen bijstandsgerechtigden uit laten stromen uit de wanbetalersregeling, de zogenaamde RUB regeling. Deze aanpak kan worden ingezet voor mensen die minimaal 12 maanden aaneengesloten een bijstandsuitkering hebben en een achterstand van minimaal 6 maand premies. Project moet uiterlijk 31 december 2022 zijn ingevoerd.

2 Vroegsignalering voor jongeren met betaalachterstand bij de zorgverzekering Het aantal jongeren met zorgverzekeringsschulden escaleert’. Zo blijkt uit het NVVK onderzoek uit oktober 2021. Gemeenten combineren vaak meerdere signalen van schuldeisers als ze, in het kader van vroegsignalering, contact proberen te leggen met mensen met betaalachterstanden op hun vaste lasten. Dat werkt meestal prima, maar bij jongeren werkt dit vaak niet. Jongeren hebben vaak nog geen ‘eigen voordeur’, maar hebben vanaf hun 18e wel een eigen zorgverzekering. 

 

Het bereiken, oplossen of aanbieden van een passende regeling om de schulden op te lossen van deze doelgroep is één van de uitdagingen waar jij mee aan de slag gaat

Dat start met het maken van een Plan van aanpak voor deze twee projecten.

Met de beleidsadviseur preventie armoede & schulden stem je de inhoud van het Plan van Aanpak en de uitrol van de aanpak af. Je bent de sparringpartner voor de beleidsadviseur als het gaat om het uitvoering geven aan het plan van aanpak en het uitvoeringsplan van deze projecten. Je hebt een actieve rol bij het creëren van draagvlak en samenwerking (intern en extern) bij de implementatie en uitvoering van de projecten. Je bent proactief in het meedenken en oplossen van onverwachte situaties Je maakt gebruik van de landelijke en lokale netwerken waar nodig.

 

De komende tijd ga je concreet aan de slag met:

· het opstellen van een plan van aanpak voor beide projecten

· het uitvoeren van het plan van aanpak

· het schrijven van eventuele benodigde bestuurlijke stukken

· een communicatieplan ter ondersteuning van de activiteiten die worden georganiseerd rondom de projecten.

 

 

Jij brengt mee: 

 

Je hebt ruime ervaring als projectleider bij Vroegsignalering, RUB regeling en bij het vinden van duurzame oplossingen van schulden en betalingsachterstanden bij diverse doelgroepen waaronder jongeren. 

Het projectmatig samenwerken en aansturen van in- en externe maatschappelijke en financiële partners gaat je goed af. Je ziet snel welke partijen slim te verbinden zijn om de projectdoelen te kunnen behalen. Je weet hoe je een plan van aanpak/project plan moet schrijven. 

Je hebt een vlotte pen en het schrijven van brieven, (web)teksten, berichten voor de diverse media vindt je leuk.

Jij stapt in een hectische omgeving waar ontzettend veel tegelijkertijd gebeurt en waar jij veel contacten onderhoudt. Daarbij houd jij je hoofd koel en werk je altijd resultaatgericht. 

Je hebt een hbo niveau, bent snel en iemand die ook ‘hoog over’ kan denken. Je bent breed inzetbaar in het organiseren van allerlei zaken. Je werkt zelfstandig, pragmatisch en je floreert onder druk in plaats van dat het je energie kost.

Je hebt een brede interesse in het sociaal domein, met de nadruk op preventie, vroegsignalering en schuldenaanpak. Je bent in staat je snel de materie eigen te maken en dwarsverbanden te zien. Het ontwikkelen en onderhouden van je externe en interne netwerk is voor jou vanzelfsprekend. Je weet wat er speelt en weet dit te vertalen naar uitvoering van de projecten.

Je kunt vanuit diverse invalshoeken naar onderwerpen kijken en daar jouw werkzaamheden op afstemmen. Je bent iemand die gemakkelijk op inwoners, samenwerkingspartners en collega’s afstapt.

Similar projects

+ Search all projects