Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider Skaeve Huse (zzp)

Geplaatst 8 feb. 2023
Project ID: YIS 9128301
Plaats
Dordrecht, Zuid-Holland
Uren
36 uur/week
Periode
11 maanden, 4 weken
Start: 20 feb. 2023
Einde: 20 feb. 2024
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 16 feb. 2023 12:00

Start: zo spoedig mogelijk,

Aantal uur: voorkeur heeft 36 uur per week

Duur: minimaal 1 jaar met mogelijkheden tot verlengen

Projectlocaties: Gorinchem en Molenlanden (gedeeltelijk thuiswerken is mogelijk)

Richttarief: schaal 11

Opdrachtgever: gemeente Gorinchem en Molenlanden i.o.v. Centrumgemeente Dordrecht o.g.v. Regionale Agenda HKG


Projectleider Skaeve Huse

 

Waar kom je te werken?

Voor Beschermd Wonen en Opvang werken 9 gemeenten uit De Drechtsteden en Alblasserwaard met elkaar samen. Gemeenten, woningbouwcorporaties en zorgaanbieders hebben met elkaar de Agenda Huisvesting kwetsbare groepen opgesteld. In deze agenda hebben zij vastgesteld welke toevoeging van woonproducten gewenst is in de regio en hoe uitstroom van voorzieningen verbeterd kan worden. Centrumgemeente Dordrecht heeft een coördinerende rol in het uitbreidingsproces van woonproducten Beschermd Wonen en Opvang regionaal. De deelnemende gemeenten coördineren lokaal de vestiging en realisatie van afgesproken woonproducten van de Regionale Agenda.


Hiervoor zijn in gemeenten lokale projectgroep ingericht die bestaan uit vertegenwoordigers van de lokale gemeente en de lokale woningbouwcorporatie en zorgaanbieder(s).

Onderdeel van de uitbreiding van woonproducten van de regionale Agenda HKG betreft 2 locaties zoeken voor minimaal 12 units voor het woonproduct Skaeve Huse in het samenwerkingsgebied .

Toelichting woonproduct:  Met de realisatie van Skaeve Huse willen zij een ontbrekende schakel toevoegen aan de keten van woonzorgvoorzieningen. Hiermee kan aan  personen met psychische- en verslavingsproblemen die langdurig dakloos zijn en praktisch onbemiddelbaar zijn, een veilige en passende huisvesting geboden worden. De realisatie leidt ook vaak tot beëindiging van overlast door deze personen wanneer zij dakloos zijn of in een sociale huurwoning verblijven. In Nederland zijn inmiddels verschillende projecten Skaeve Huse gerealiseerd

De realisatie van dit woonproduct kent 2 fasen.

Fase 1 omvat een voorbereidingstraject bestaand uit een haalbaarheidsonderzoek en omgevingsconsultatie van potentiële locatie(s). Deze uitkomsten maken onderdeel uit van het gemeentelijk voorbereidingsbesluit tot locatie aanwijzing voor woonproductie realisatie van de Skaeve Huse. Bij positieve besluitvorming volgt fase 2, de project realisatie. 

Voor fase 1 zijn wij op zoek naar een projectleider die in 2 gemeenten het proces van haalbaarheidsonderzoek en omgevingsconsultatie voor een locatie Skaeve Huse gaat uitvoeren. Daarin werk je in de gemeenten samen met lokale stakeholders van o.a. gemeente, woningcorporatie en potentiële zorgaanbieder(s) en onderhoud contact met direct betrokken omwonenden van potentiële locatie(s).

De projectleider is in staat om in te spelen op voortdurend veranderende omstandigheden. Flexibiliteit, politieke en bestuurlijke sensitiviteit, daadkracht, heldere communicatie en een goede sociale antenne zijn absoluut vereisten voor deze rol.

  

Wat ga je doen?

 • Uitvoeren van omgevingsconsultatie / participatie;

 • Samenwerken en aansturen van de projectgroep die bestaat uit professionals afkomstig vanuit gemeente, woningbouwcorporatie en evt. zorgaanbieder;

 • Aansturen en uitwerken haalbaarheidsonderzoek tot voorstel wat in beide gemeenten voorgelegd wordt aan het College;

 • Verantwoordelijk voor maken plan van aanpak en projectplanning en communicatieplan;

 • Uitweken gewenste projectstructuur in samenwerking met projectgroep;

 • Zorgen voor agenda's, notulen en actielijst van de overleggen van de projectgroep

 • Onderhouden van contacten en het voeren van overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder en soms breder het college als totaal en/of de gemeenteraad;

 • Afstemmen en bewaken van de gemaakte afspraken en bewaken van de budgettaire voortgang. Regelmatig informeren en adviseren management, portefeuillehouder en college.

 • Voorbereiden van eventuele nieuwe maatregelen;

 • Verzorgen van voortgangsrapportages en verantwoording.

Wie ben jij?

Je werkt graag in een hectische omgeving, weet kansen te benutten en voelt je verantwoordelijk voor het resultaat. Jij:

 • beschikt over tenminste HBO werk- en denkniveau met aantoonbare project- en leidinggevende ervaring;

 • bent pragmatisch, kunt snel schakelen en ziet werk liggen;

 • bent communicatief sterk en kunt laagdrempelig contact leggen:

 • houdt van hectiek en veranderende werkprocessen en bent in staat dit begrijpelijk te vertalen met een vlotte pen;

 • flexibel in uren;

 • kunt schakelen tussen abstracte vraagstukken en concrete uitvoering;

 • Kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten