Gemeenteprojecten

Freelance Projectleider Regionale Verwijsindex

Geplaatst 15 jul. 2021
Project ID: YIS 9098642
Plaats
Dordrecht
Duur
3 maanden
(2 aug. 2021 - 2 nov. 2021)
Uren/week
12 hrs/week
Tarief
70 - 85 €/month

Sollicitatie deadline: 5-8 om 08:00 uur


Aanleiding

 

Gemeente Zwijndrecht, Gemeente Dordrecht en Gemeente Hoeksche Waard willen de integrale samenwerking verbeteren door het gebruik van de verwijsindex te bevorderen. Door het aanstellen van een projectleider verwijsindex is het verzoek om een businesscase op te leveren.

 

Doelstelling

 

Het hoofddoel van de verwijsindex risicojongeren is: het zorgen voor tijdige passende hulp en/of bijsturing geven aan jongeren in risicogroepen. Dit om vroeg signalering te bevorderen en inzet van zwaardere zorg te voorkomen/verminderen.

 

Dit hoofddoel is gelieerd aan de subdoelen:

  • Integrale samenwerking en regie bevorderden binnen de regio Zuid-Holland-Zuid;
  • Domein overstijgend werken bij vroeg signalering;
  • Draagvlak creëren voor het gebruik van de Verwijsindex     

Gezien de historie van de verwijsindex is de verwachting dat het onmisbaar om een regionale injectie te geven aan de Verwijsindex en te investeren in een projectplan. Waarbij het aanstellen van een projectleider Verwijsindex essentieel wordt gezien.

 

Projectleider leveren vanuit Dordrecht, cofinanciering Zwijndrecht | Hoeksche Waard

 

Oplevering door een projectleider Verwijsindex

 

1.   Quick Scan: Businesscase | Wat levert een goed werkende verwijsindex op?

2.   Hoe kunnen we die meerwaarde meer inzichtelijk maken?

3.   Onderzoeken of Raad van de Kinderbescherming, Veilig Thuis en het Zorg en Veiligheidshuis aangehaakt

4.   Hoe informeren en committeren we het lokale jeugd: onderwijs (hoe investeren we op scholen)

5.   Communicatiestrategie en opnemen in productieafspraken

6.   Wat kan SOJ betekenen in slimme systeemaanpassingen en commitment en meldingsbereidheid vergroten bij jeugdhulp aanbieders

7.   De Verwijsindex uitbreiden van 23 jaar naar 27 jaar.

8.   Uitbreiden van jeugdzorgpartners naar lokale partners (sport, woning en welzijn)


Functie-eisen

  • Ruime ervaring in soortgelijke functie
  • HBO/WO werk en denkniveau
  • Goed projectmatig kunnen werken
  • Affiniteit met Jeugd domein
  • Ervaring met netwerken


Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten