Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider regionale energie strategie (RES) (zzp)

Posted Aug 4, 2022
Project ID: YIS 9119086
Location
Zuidplas , Zuid-Holland
Duration
1 jaar
(Aug 12, 2022 - Aug 11, 2023)
Hours/week
20 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 22, 2022 12:00 PM

Aantal uur: 20-24 uur per week

Startdatum: zsm

Duur van de opdracht: 12 maanden inclusief mogelijke optie tot verlenging

Schaalniveau opdracht: 11

Hybride werken: ja, in overleg

 

 

Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!

Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. We bestaan pas 11 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.

 

Zuidplas groeit de komende jaren flink in inwoneraantal en daarmee ook in het aantal collega’s in de organisatie. We staan voor uitdagende opgaven en passen onze werkwijze aan de vragen vanuit de samenleving aan. Om aan te sluiten op die ontwikkelingen is op interactieve manier een concernplan Zuidplas Groeit! en veranderplan gemaakt, inclusief een nieuwe organisatievisie voor Zuidplas. De organisatieontwikkeling heeft als stip op de horizon de hoofdopgaven: Opgavegericht, Zelf organiserend, Slagvaardig en Wendbaar en is nog in volle gang.

 

Krijg je energie van duurzaamheidsopgaven?

Voeg jij waarde toe in regionale samenwerkingen om warmte- en energietransitie mogelijk te maken?

Heb je gevoel voor politieke verhoudingen en verschillende opvattingen over de beste aanpak in deze veranderende wereld én kan je daarin het bestuur adviseren?

Ben jij in staat om zowel operationeel als (politiek) strategisch in beweging te komen?

Wil jij in regionaal teamverband de belangen van Zuidplas vertegenwoordigen?

 

Als projectleider Regionale Energie Strategie (RES) val je in het programmateam Duurzaamheid & Klimaatadaptatie onder de directie Opgaven en Gebiedsontwikkeling. Dit deel van de organisatie houdt zich bezig met opgaven die beleids-overstijgend zijn. Vanuit deze rol werk je aan de RES 2.0 in regionaal verband, bereid je met de portefeuillehouder het politieke spel voor en werk je, beleid overstijgend, aan het realiseren van projecten die voortkomen uit de RES.  

 

Hoe zorgen we voor een duurzaam en toekomstbestendig Zuidplas? Hoe geven we uitvoering aan de kaders van de RES 1.0? Hoe komen we tot een regionaal gedragen RES 2.0? Welke zon-op-land projecten zijn kansrijk? Hoe zorgen we voor grootschalig zon-op-dak? Welke warmtebron kunnen we inwoners en ondernemers aanbieden in de weg naar aardgasvrij? Welke nieuwe technieken en oplossingen zijn interessant voor Zuidplas? Hoe dragen we bij aan een verstandig en toekomstbestendig energiemanagementsysteem? Hoe houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar? 

 

Functie-eisen:

Als projectleider Regionale Energie Strategie (RES) ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van de RES 2.0 in regionaal verband en vertegenwoordig je de belangen van de Gemeente Zuidplas. Je hebt een operationele rol in de totstandkoming van de RES 2.0. Maar tegelijkertijd heb je een adviserende rol in de bestuurlijke strategie om tot besluitvoering en uitvoering te komen. Tot slot heb je een verbindende rol omdat de RES geen opzichzelfstaande opgave is, maar een relatie heeft met vele projecten en opgaven in Zuidplas.

 

Je (dagelijkse) activiteiten bestaan onder meer uit:

·       Samen met de regio Midden-Holland ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de RES 2.0

·       Je ontwikkelt een strategie om besluitvorming op deze onderwerpen mogelijk te maken.

·       Je adviseert directie en bestuur over de te volgen koers en overziet daarbij de korte- en lange termijn impact van de transities.

·       Je zorgt voor de verbinding tussen de RES en de overige opgaven, projecten en beleidsvelden binnen de gemeente. 

 

·       Je hebt HBO / WO werk- en denkniveau met aantoonbare kennis / ervaring van de energietransitie

·       Je bent proactief en in staat om veel en complexe vraagstukken gestructureerd aan te pakken.

·       Je hebt kennis van politieke processen en bent in staat hierop in te spelen.

·       Je bent resultaatgericht, daadkrachtig, nieuwsgierig en kan uitstekend samenwerken.

·       Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. (is standaard)

Similar projects

+ Search all projects