Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider peelland brabantse norm weerbare overheid (zzp)

Posted Aug 31, 2023
Project ID: YIS 9138959
Location
Helmond
Timeline:
1 year , 3 months
Starts: Sep 18, 2023
Ends: Dec 31, 2024
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 7, 2023 5:00 PM

Startdatum: 18-09-2023

Einddatum: 31-12-2024

Duur: 15 maanden

Uren per week: 24

Schaal: 12Inleiding:


De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is topprioriteit, zowel landelijk als ook in Brabant. De afgelopen jaren kent de bestrijding van ondermijning een integrale aanpak, waar naast gemeenten, ook Politie, OM, Belastingdienst, Taskforce Regionale Informatie- en Expertise Centrum (TF-RIEC) , Provincie en vele andere publieke en private partners bij betrokken zijn. Voor de samenwerkende Peellandgemeenten (Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel) staat de aanpak van ondermijning hoog op de agenda.

 

Dit vraagt een structurele aanpak voor de korte en lange termijn, waarbij wij ook werken aan een weerbare overheid. Een weerbare samenleving is een belangrijke voorwaarde om een antwoord te bieden aan ondermijnende criminaliteit. En daarmee voorkomen we dat criminaliteit onze democratische rechtsstaat ondermijnt. Voorbeelden zijn: (online) bedreiging van lokale bestuurders, een vergunning die onder druk moet worden afgegeven, het ‘heimelijk’ opnemen van een gesprek met een ambtenaar, het niet durven melden van (het vermoeden van) een drugslab op de zolder bij de buurman etc.

 

Brabantse Norm Weerbare Overheid

Als Peellandgemeenten hebben wij ons geconformeerd aan de Brabantse Norm Weerbare Overheid, een handreiking van Provincie Noord-Brabant en Taskforce-RIEC Brabant Zeeland die is vastgesteld in 2022. Deze norm beschrijft wat overheidsorganisaties minimaal geregeld moeten hebben om weerbaar te zijn. In de Brabantse Norm worden vijf thema’s beschreven:

A.     Bewustwording

B.     Informatiepositie en informatiebeveiliging

C.     Beleid en Handhaving

D.     Integriteit en veilige werkomgeving

E.      Communicatie

 


Omschrijving van de opdracht:


 • Om deze beweging te ondersteunen zijn wij voor Peelland op zoek naar een projectleider. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende werkzaamheden:

 • Inventariseren en het maken van een analyse hoe ver de zes gemeente staat op bovenstaande vijf thema’s;

 • Het opstellen van een gedragen integraal plan van aanpak (inclusief advies) om onze eigen weerbaarheid en integriteit verder te versterken;

 • Het opstellen van procesbeschrijvingen / handelingsperspectieven voor de gemeenten en het samenwerkingsverband;

 • Opleveren van een overzicht van de acties in 2023 / 2024 om te voldoen aan de Brabantse Norm (inclusief voorstel met betrekking tot de monitoring van deze acties)

 • Begeleiden van de gemeenten bij het uitvoeren van de noodzakelijke acties.

 

Vanzelfsprekend werkt de projectleider voortdurend samen met de accountmanager van TF-RIEC, maar bovenal met de bestuurders, gemeentesecretarissen en ambtelijke vertegenwoordigers van de Peellandgemeenten.De projectleider moet beschikken over de volgende competenties:


 • Beeld/kennis van de aanpak georganiseerde criminaliteit in Brabant

 • Relevant netwerk

 • Sterk in integraal projectmanagement

 • Sterk in plannen/ organiseren

 • In staat om partners aan elkaar te verbinden

 • Communicatief sterk

 • Politiek-bestuurlijk sensitief

 

Opdrachtgever voor dit project is de driehoek plus van Basisteam Peelland.

Similar projects

+ Search all projects