Gemeenteprojecten

Freelance projectleider Parkmanagement

Geplaatst 25 feb. 2021
Project ID: YIS000473
Plaats
Helmond
Duur
10 maanden
(24 feb. 2021 - 30 dec. 2021)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
Unknown

De héle stad wordt beter van de nieuwe Sport- en beleefcampus De Braak. Het is een plek waar onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen. Een plek met grote sociale meerwaarde voor de stad en vooral voor de omliggende wijken. De campus levert een wezenlijke bijdrage aan de inclusieve en duurzame samenleving. Het houdt dus niet op bij het realiseren van een mooie campus met allerlei faciliteiten. Het gaat er ook om dat de kwaliteit van de campus goed wordt beheerd, maar vooral dat de campus gaat leven. Dat is de opgave van parkmanagement.


Activiteiten parkmanagement

Allereerst is het van belang dat de activiteiten van parkmanagement duidelijk worden afgebakend. De activiteiten hebben aan de ene kant betrekking op de exploitatie van de MFSA (o.m. onderhoud, dienstverlening). Hierbij gaat het om afwegingen wat doen we zelf en wat besteden we uit, wat doen we samen en wat individueel, enz. En aan de andere kant op het ontwikkelen, verbeteren en bewaken van het concept (o.m. organiseren activiteiten, ontwikkelen programma zoals stimuleren van verblijven, bewegen, ontmoeten en meedoen).


Parkmanagement organisatie

Wat is het meest geschikte organisatiemodel voor de MFSA, welke juridische entiteit past het beste hierbij, wat zijn de taken en verantwoordelijkheden, wat is het profiel van de toekomstige parkmanager, wat is de benodigde bezetting, wat doen de gebruikers en wat vrijwilligers zijn vragen die voorliggen. Er moet ook een hoop worden geregeld op het gebied van financiën, zoals de jaarlijkse exploitatiebegroting, kostenverdeling tussen de partijen, verhuurtarieven, verzekeringen, enz. We moeten bekijken welke juridische afspraken moeten worden gemaakt met de partners, zoals contracten, besluitvorming en mandaat, maar ook medegebruik en huisregels. 


Programma

Er moet jaarlijks een duidelijk programma Parkmanagement worden opgesteld met daarin duidelijke doelen en resultaten voor dat jaar en met een perspectief naar het komende jaar. Na een jaar wordt het programma geëvalueerd en een nieuw programma voor het komende jaar opgesteld. Onderwerpen die in het programma een plek krijgen zijn gericht op de toekomstige exploitatie van de MFSA en op het concept van Campus De Braak. Dit vraagt om een gefaseerde aanpak.


Kwaliteiten Projectleider

We zoeken een stevige projectleider met bij voorkeur ervaring en/of een achtergrond in sport, onderwijs en het sociale domein. Heeft kennis van en affiniteit met parkmanagement. Hij / zij ziet deze complexe en unieke opgave als een interessante uitdaging die hij / zij aanpakt en tot een succes brengt. Hij / zij formuleert vooraf heldere kaders (o.m. kwaliteit, tijd, geld) en committeert de betrokken partners daaraan. Hij / zij is in staat om het programma stapsgewijs binnen de vooraf opgestelde kaders vorm te geven en uit te rollen. Daarnaast moet hij / zij als projectleider kunnen werken in een multifunctionele projectomgeving en kunnen opereren in een politie/bestuurlijke context. Het is een project dat de aandacht heeft van de pers.


Verbinder

We zoeken een projectleider die in staat is om partijen te verbinden. Partijen die niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken, waar de relaties nog stroef zijn en die verschillende belangen hebben. Daartoe moet hij / zij een band kunnen opbouwen en goed kunnen samenwerken met de verschillende partners van Campus De Braak (gemeente Helmond, Helmond Sport, JVDI de Fysioclub, OMO Scholengroep Helmond en SV De Braak) maar ook met ander maatschappelijk partijen zoals JIBB+, LEV Groep en wijkcoördinatoren. Hij / zij is in staat om verschillende belangen af te wegen en samen te brengen. Als verbinder moet je duidelijke kaders kunnen stellen en ook goed kunnen communiceren. Je bent het ‘oliemannetje’ op Campus De Braak. Je krijgt het respect van de betrokken partijen en iedereen weet je te vinden. 


Past gemeente Helmond bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn voor de stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’. Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën. 


Sollicitatie deadline is maandag 1 maart om 13:30 uur.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten