Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider onderwijshuisvesting (zzp)

Posted Jul 4, 2022
Project ID: YIS 9117367
Location
Nieuwerkerk aan den IJssel , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Jul 18, 2022 - Jan 18, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jul 12, 2022 2:00 PM

Startdatum zsm

Duur opdracht: 6 maanden met optie tot verlenging

Aantal uur per week: 36 uur per week

Indicatie uurtarief: 90 - 110 euro

Deadline voor het aanbieden van kandidaten: n.v.t. Goede kandidaten worden na het aanbieden voorgedragen.

 

 

Word jij uitgedaagd wanneer je aan de slag gaat met (ver)nieuwbouw van onderwijshuisvesting?

Ben jij degene die de afstemming met school- en gemeentebestuur soepel kunt laten verlopen?

En wil je de projectresultaten zoveel als mogelijk binnen de gestelde kaders realiseren?

Word dan projectleider onderwijshuisvesting bij gemeente Zuidplas! 

 

Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!

Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. We bestaan pas 11 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.

 

Zuidplas groeit de komende jaren flink in inwoneraantal en daarmee ook in het aantal collega’s in de organisatie. We staan voor uitdagende opgaven en passen onze werkwijze aan de vragen vanuit de samenleving aan. Om aan te sluiten op die ontwikkelingen is op interactieve manier een concernplan Zuidplas Groeit! en veranderplan gemaakt, inclusief een nieuwe organisatievisie voor Zuidplas. De organisatieontwikkeling heeft als stip op de horizon de hoofdopgaven: Opgavegericht, Zelforganiserend, Slagvaardig en Wendbaar en is nog in volle gang.

 

Het cluster Gebiedsontwikkeling en Planeconomie regisseert het volledige proces van totstandkoming van alle ruimtelijke ontwikkelingen van én in de gemeente Zuidplas.

Het Cluster heeft ruim 30 medewerkers, die de functie bekleden van projectleider, planeconoom, projectondersteuner of jurist grondzaken. Onze focus ligt op adequate en transparante projectleiding. Wij hebben extra aandacht voor bewonersparticipatie, leefbaarheid, inclusie en duurzaamheid.

Er zijn meerdere projecten op gebied van onderwijshuisvesting, variërend in de grootte van projecten, en verschillend qua project- c.q. ontwikkelfase. 

 

Hoe kom je tot een goede realisatie van onderwijshuisvesting?

Hoe kun jij een goede invulling geven aan de governance van ambtelijk opdrachtgever – ambtelijk opdrachtnemer – bestuurlijk opdrachtgever?

Hoe kom jij tot een integrale belangenafweging bij de realisatie van onderwijshuisvesting?

 

Als projectleider Onderwijshuisvesting stel je projectplannen op, in afstemming met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en de beleidsadviseur(s) onderwijs. Je werkt conform een door het college vastgesteld projectplan aan het realiseren van (ver)nieuwbouw van onderwijshuisvesting. Ook het zorgen voor interim-voorzieningen gedurende de tijd van de bouw, valt onder jouw takenpakket.

 

In samenwerking met een projectgroep en een stuurgroep waarin ook vertegenwoordigers van de schoolbesturen participeren, en in afstemming met diverse collega’s (stedenbouw, verkeer, vergunningen, maatschappelijk vastgoed, etc.), kom je tot de afgesproken resultaten binnen de vastgestelde (financiële en beleids)kaders.

 

Periodiek werk je de voortgang bij, en informeer je actief de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever over significante afwijkingen in de projectrealisatie. 

 

Je (dagelijkse) activiteiten bestaan onder meer uit:

·        Kaders en uitgangspunten opstellen voor een Programma van Eisen per project

·        Het opstellen van een selectieleidraad voor architect en aannemer

·        Het organiseren en voorzitten van de projectgroep-vergaderingen

·        Het organiseren en voorbereiden van de stuurgroep-vergaderingen

·        Afstemming met externe partijen, zoals ontwikkelaars, architecten, Omgevingsdienst Midden Holland, etc.

·        Het schrijven van college- en raadsvoorstellen

Het leggen van contacten met buurtbewoners en/of het organiseren van bewonersavonden

 

 

Jij brengt mee: 

 

·        Je hebt HBO werk- en denkniveau

·        Je bent ervaren als projectleider, bij voorkeur m.b.t. de realisatie van onderwijshuisvesting

·        Je werkt gestructureerd; het projectmatig werken is voor jou bekend terrein

·        Je bent succesvol in het afstemmen met diverse interne en externe partijen, ook wanneer conflicterende belangen aanwezig zijn

·        Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen 

 

Bij de gemeente Zuidplas ben je verzekerd van een leuke en uitdagende opdracht. 

Wij werken Hybride waardoor variabele werktijden en thuiswerken tot de mogelijkheden behoort. 

Similar projects

+ Search all projects