Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider nota snippergroen (zzp)

Posted Aug 5, 2022
Project ID: YIS 9119123
Location
Molenlanden , Zuid-Holland
Duration
6 maanden
(Aug 5, 2022 - Feb 5, 2023)
Hours/week
8 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Aug 12, 2022 12:00 PM
  • Zsm starten, in eerste instantie voor 6 maanden met optie tot verlenging met 2x 3 maanden
  • 8 uur per week
  • In Molenlanden wordt er plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt, in overleg met het betreffende vakteam
  • Schaal 11, geen richttarief afgesproken

 

Voor gemeente Molenlanden zoeken we een projectleider voor de nota Snippergroen. Snippergroen is openbaar groen wat verkocht kan worden aan aangrenzende percelen in eigendom van particulieren. Onder snippergroen verstaan we restgrond van geringe afmeting met de bestemming tuin, wonen of verkeer. Deze grond is niet of nauwelijks van toegevoegde voor de beleving van de openbare ruimte en kan daarom ook bij aangrenzende (particuliere) percelen als tuingrond worden toegevoerd.

 

De projectleider schrijft zelf de nota samen met de andere betrokken interne actoren binnen gemeente Molenlanden. Er is gekozen om dit als een project aan te vliegen – vandaar ook de benaming projectleider - maar de opdracht betreft een combinatie van zowel een coördinerende rol als een uitvoerende rol waarbij kennis van juridisch inhoudelijke aspecten noodzakelijk is. We zoeken dan ook iemand die een juridische achtergrond en ervaring met het opstellen van beleidsnota’s heeft, bij voorkeur de nota Snippergroen.

 

Er is een projectgroep geformeerd en de projectopdracht en het plan van aanpak zijn reeds vastgesteld door het College; de projectleider die wij zoeken gaat deze uitvoeren. De projectleider stelt dus zelf de nota Snippergroen op, met behulp van mensen uit de projectgroep en een medewerker Grondzaken vanuit team Omgeving. De projectleider zal verschillende concepten aanleveren, waar de projectgroep iets van zal vinden en feedback op zal geven. Elke vier weken vindt er afstemming plaats met de projectgroep en elke 6 weken vindt er afstemming plaats met zowel de ambtelijk – als de bestuurlijk opdrachtgever. De verschillende fasen staan vastgelegd in het projectplan. Daarnaast stemt de projectleider af met het team Communicatie m.b.t. de externe communicatie. Denk bijvoorbeeld aan een melding in de plaatselijke krant dat de nota er is, maar ook een pagina op de website van gemeente Molenlanden waar de criteria op staan waar een aanvraag aan moet voldoen wil deze gehonoreerd en uitgevoerd kunnen worden.

 

De opdrachtgever is tevreden over de uitvoering van de opdracht wanneer de nota klaar is en daarbij ook het bijbehorende bestuurlijk traject is afgelegd. Het streven is dat de nota Snippergroen begin 2023 gereed is.

 

Functie-eisen:

  • Juridische achtergrond en ervaring met het opstellen van beleidsnota’s, bij voorkeur de nota Snippergroen;
  • Minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol. Deze opdracht is niet geschikt voor een junior, maar ligt qua zwaarte op het niveau van minimaal medior; 
  • Je kunt je makkelijk bewegen binnen een overheidsorganisatie en bent in staat om daarbinnen zelf je weg te vinden;
  • Je werkt zelfsturend, hebt hierin een proactieve houding en bent in staat om zelfstandig het project op te pakken en tot een succes te brengen;
  • Je bent flexibel, wendbaar en welwillend om anderen te helpen. Gemeente Molenlanden kent een collegiale informele cultuur.

Similar projects

+ Search all projects