Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider mobiliteit (zzp)

Geplaatst 8 aug. 2023
Project ID: YIS 9137942
Plaats
Capelle aan den IJssel
Uren
36 uur/week
Periode
1 jaar
Start: z.s.m.
Einde: 6 sep. 2024
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 8 sep. 2023 14:00

Startdatum: Z.s.m.

Einddatum: 06-09-2024

Duur: 12 maanden

Uren per week: 36Het werkveld:


Binnen de afdeling Stadsontwikkeling ben je werkzaam binnen het team Mobiliteit. Dit team is onderdeel van de unit Ruimtelijke Ontwikkeling waartoe ook de teams Stedenbouw, Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening & Milieu behoren. Het team Mobiliteit werkt samen met de collega’s van de afdeling Stadsbeheer aan mobiliteitsvraagstukken.Ontwikkelingen in Capelle aan den IJssel:


Capelle is volop in ontwikkeling met stedelijke vernieuwing, herstructurering en transformaties waarbij ook vraagstukken ontstaan op het gebied van mobiliteit. Aanpassingen van het wegennet, vernieuwing van vervoersstromen en oplossingen in de bestaande omgeving zijn noodzakelijk.Omvorming deel wegennet van GOW 50 naar GOW30:


Verlaging van de maximale snelheid voor een deel van de Capelse wegen is vanuit verkeersveiligheid wenselijk. Om te zorgen dat het wegennet hieraan voldoet, moet bij ingrepen in de openbare ruimte het wegennet hierop worden aangepast. Dit betekent in de komende jaren plannen maken voor een transitie van ons wegennet, waarbij zaken als het vergroten van de verkeersveiligheid, éénduidige en logische Duurzaam Veilig indeling van het wegennet voorop staan. 

 


In balans brengen van de verkeersmodaliteiten:


In het programma Mobiliteit is opgenomen de verkeersmodaliteiten in balans te brengen. Dit betekent o.a. het vergroten van het gebruik van de fiets, aanpassen van het fietsnetwerk en het realiseren van voorzieningen voor de fiets zoals stallingen en oplaadpunten. Bij openbaar vervoer zetten we in op meer prioriteit voor het openbaar vervoer, betere aansluitingen en een dekkend OV-netwerk. 

  


Verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming op het hoofdwegennet:


Het hoofdwegennet van Capelle aan den IJssel takt aan op de Rijkswegen A20 en A16 en door de gemeente lopen de Abram van Rijckevorselweg en de Hoofdweg als belangrijke verbindingsroutes in de oost-westrichting. Verkeer uit de Krimpenerwaard, maar ook uit Zuidplas maakt gebruik van de stroomwegen van Capelle om naar Rotterdam en andere richtingen te gaan. Op deze wegen zijn op korte en lange termijn ingrepen nodig om het autoverkeer beter af te wikkelen. Dit vraagt forse inzet van hoogwaardig en deskundig personeel om deze complexe ingrepen goed te kunnen begeleiden. Wat ga je doen?


Als Projectleider Mobiliteit ben jij verantwoordelijk om verkeerskundige beleid- en uitvoeringsprojecten van A tot Z te leiden. Je stuurt daarbij collega’s zowel binnen als buiten de vakgroep Mobiliteit aan. Daarbij rapporteer je regelmatig over de voortgang en projectbeheersing aan het management en leg je plannen voor aan de Wethouder. Denk daarbij aan het (laten) opstellen van het deelmobiliteitsbeleid, het evalueren en opstellen van het vigerende fietsbeleid en het verkeersveiligheidsplan. Rekening houdende met de verschillende belangen laat jij dit door het college van Burgemeester en Wethouders of de Gemeenteraad vaststellen. 

Verder ben je in staat om leiding te geven aan een aantal uitvoeringsprojecten ‘op straat’. Als projectleider stuur jij een extern ontwerpbureau aan om samen met het projectteam verschillende fietsroutes en de infrastructuur voor de auto te verbeteren. Daarbij zorg je aan het einde van je project voor een goede overdracht richting Stadsbeheer die na de ontwerpfase de regie overneemt. 

Je neemt deel aan diverse overleggen, waaronder het wekelijkse Mobiliteitsoverleg. In de Adviescommissie Verkeer en Vervoer leg je de verkeerskundige ontwerpen voor aan de hulpdiensten en OV-bedrijven en verwerkt hun input. Je overlegt waar nodig met andere collega’s, afdelingen of instanties. Verder heb je een coachende rol voor de verkeerskundige junioren. Je controleert en stuurt hen bij op het gebied van fiets- en verkeersveiligheidsvraagstukken. Je bent binnen en buiten de gemeente aanspreekpunt voor minimaal één van deze twee disciplines. Je houdt relevante ontwikkelingen en documentatie op het vakgebied bij.Gezocht profiel:


  • Jij bent een enthousiast, en proactief persoon.

  • Je ziet kansen en bent in staat deze om te zetten in concrete acties.

  • Je beschikt minimaal over een relevante (bij voorkeur Verkeerskundige) HBO- opleiding en aantoonbare ervaring als Projectleider Mobiliteit in het werkveld.

  • Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en werkt graag in teamverband aan de gebouwde omgeving.

  • Je hebt affiniteit met integrale ruimtelijke- en/of gebiedsopgaven en kennis en ervaring op het gebied van mobiliteit en trends binnen het werkveld.

  • Je bent bekend met en hebt gevoel voor het werken in een politiek bestuurlijke omgeving.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten