Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider kustzone Poort (zzp)

Posted Sep 8, 2023
Project ID: YIS 9139346
Location
Almere, Hybrid
Timeline:
2 years , 4 months
Starts: z.s.m.
Ends: Dec 31, 2025
Hours/week
24 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 14, 2023 5:00 PM

Startdatum: zsm

Einddatum: eind 2025

Uren: 24 uur per week

Thuiswerken: deels mogelijk in overleg

Schaal: 12


Over het Programma Cultuur Toerisme en Sport

Een stad is méér dan wegen en gebouwen. Wat een stad vooral identiteit geeft, zijn de plekken waar inwoners en bezoekers graag komen. Plekken waar het bruist en leeft. Cultuur, recreatie en sport verrijken de stad en maken Almere tot een plek waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren hebben we in Almere hard gewerkt aan het creëren en verbeteren van zulke plekken. Maar vooral de culturele voorzieningen blijven nog achter bij de groei van de stad. Almere 2.0 zet hierop in middels het programma Cultuur, Toerisme en Sport. Kustzone Poort is een van de sleutelprojecten van deze programmalijn. 

Kustzone Poort/DUIN

Kustzone Almere Poort/Duin is een unieke plek in de regio waar strand, water(sport) en cultuur hand in hand gaan. Vanaf de Hollandse Brug is dit de entree van Almere. Het strand is een recreatieve plek voor heel Almere én de regio, waar steeds meer partijen hun activiteiten programmeren. Voor het gebied Muiderduin Zuidoost (Almeerderstrand, Evenementenstrand en het gebied rondom Vis á Vis, zie kaart) is in november 2021 het gebiedsconcept ‘Stadsduin voor actieve cultuur’ vastgesteld.

Kernambitie is een jaarrond aantrekkelijke en bruisende plek te realiseren door een onderscheidend programma op het gebied van kunst en cultuur. Vis á Vis en StrandLAB Almere zijn de culturele ankers in het gebied, aangevuld met recreatieve functies als horeca met mogelijk een kleinschalig verblijfsconcept, een aanvullende multifunctionele bebouwde voorziening en een gecoördineerde programmering (sport, recreatie en cultuur) van het evenementenstrand.


Op de projectwebsite www.kustzonepoort.nl vind je de actuele projecten en alle relevante achtergrondinformatie. 

Projectteam Kustzone Poort

Het projectteam Kustzone Poort wordt geleid door de projectleider Kustzone Poort in nauwe samenwerking met  de projectleider Duin vanuit Gebiedsontwikkeling. Dit duo geeft gezamenlijk uitvoering aan het jaarplan Kustzone Poort en wordt ondersteund door een projectsecretaris en een communicatiemedewerker. 

De projectleider kustzone Poort richt zich op de culture en recreatieve ontwikkeling in Kustzone Poort.

 • Je geeft samen met de afdelings gebiedsontwikkeling vorm aan de ontwilleing in het gebied;

 • Je speelt een belangrijke verbindende rol om bij de interne organisatie de juiste afdelingen mee te krijgen om samen te werken aan de ontwikkeling van het buitendijkse deel van het gebied;

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor (toekomstige) culturele, sportieve en recreatieve partners en (horeca)ondernemers die zich in het gebied willen vestigen;

 • Het project wordt gefinancierd vanuit Fonds Verstedelijking Almere en je verzorgt de jaar-aanvragen, voortgansrapportages en (deel)verantwoordingen die hiervoor nodig zijn.

Najaar 2023 en 2024 ligt de nadruk op

 • Het structureel vastleggen van de samenwerking met de betrokken interne afdelingen en het vaststellen van de ontwikkelruimte om het gebiedsconcept te realiseren

 • De ontwikkeling van het jaarplan 2024

 • De verdere ontwikkeling van  culturele sportieve en recreatieve programmering op het evenementenstrand

 • De (uitbreiding van de ) huisvesting van de programmerende- en horeca partners

 • De fondsaanvraag voor het volgende Fonds Verstelijking Almere Meerjarenprogramma 2025 –   2029 waaruit dit project gefinancierd wordt.

 • Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;

 • Je hebt gemeentelijke ervaring;

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van cultuur, recreatie en horeca binnen een gemeente.

Similar projects

+ Search all projects