Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider instructeurs (zzp)

Posted Sep 20, 2022
Project ID: YIS 9121120
Location
Eindhoven , Noord-Brabant
Duration
11 maanden , 4 weken
(Oct 1, 2022 - Oct 1, 2023)
Hours/week
16 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 28, 2022 2:00 PM

Start : 01-10-2022

Duur opdracht: 01-10-2023

Uren: 12-16 zal wisseling zitten ook in de weken

Schaal: 11

Tarief: passend bij werkervaring en kennis

 

Gezocht: Projectleider (12-16 uur) 

Project ‘juridische en organisatorische inbedding instructeurs’ Waarom we jou niet kunnen missen

Pak jij een langdurig complex vraagstuk gemakkelijk beet om het tot een afronding te brengen? Zie je het als een uitdaging om als spin in het web regie te voeren vanuit de rol van projectleider? 

Ben je niet bang voor weerstand en lukt het je de organisatie daarin mee te krijgen? Dan ben jij de projectleider die we nodig hebben!


 

Hoe jij bijdraagt

 

·        Je denkt niet in dikke pakken papier. Je gaat actief op zoek naar informatie die helpt de gewenste situatie en probleemgebieden in kaart te brengen. Je weet de informatie die je ophaalt te vertalen naar een projectplan, voorstel t.b.v. besluitvorming voor het MT en uiteindelijk lever je een implementatieplan op. Dit is zodanig dat de collega’s die aan de slag gaan met de uitvoering precies weten wat de bedoeling is.

·        Je hebt een regierol bij het volbrengen van de projectopdracht. Je weet belanghebbenden te identificeren en hun betrokkenheid te borgen. Je weet wat we willen bereiken en stuurt de projectgroep in de juiste richting. Door jouw goede voorbereiding en projectbegeleiding weet eenieder binnen de projectgroep wat zijn/haar verantwoordelijkheid is en kun je ten alle tijden je opdrachtgever informeren over de stand van zaken.

·        Je volgt de landelijke ontwikkelingen rondom het onderwerp instructeurs en integreert passende ontwikkelingen in het MT voorstel en implementatieplan.
 

·        Dankzij je goede communicatieve vaardigheden ben je een fijne gesprekspartner op alle niveaus. 

Wat doen wij
 

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s moeten de inwoners van Nederland beter beschermen tegen rampen en crises. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. 

In onze organisatie werken brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en met de mensen die hier wonen of verblijven. 

Voor deze opdracht rapporteer je aan het sectorhoofd IB. 

Wat je van ons mag verwachten

Onze cultuur is informeel, maar professioneel. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en de ruimte om je opdracht zelfstandig uit te voeren. Je werkt samen met leuke collega’s die vol energie gaan voor hun vak.

 

·       Werken met behulpzame collega’s waar je veel van kunt leren en die ook graag van jou willen leren.

·       Een dynamische werkomgeving, die je iedere dag nieuwe kansen biedt te ontwikkelen en vernieuwen.

·       Een projectopdracht voor de duur van ongeveer 1 jaar. De inzet in uren per week is flexibel, afhankelijk van het verloop van het project. Er zullen weken zijn dat er meer dan 16 uur inzet nodig is en weken dat er minder dan 12 uur inzet nodig is. 
 

Opdrachtbeschrijving


 

Aanleiding

Kernprobleem is dat VRBZO gedurende lange tijd onder andere juridische- en fiscale risico’s loopt bij de instructeurs en daarbij verschillende organisatorische problemen rondom instructeurs heeft. 

Dit leidt ertoe dat VRBZO mensen verliest, er ontevredenheid heerst en veel operationele problemen worden ervaren wat heel veel tijd en aandacht kost. Onderdeel van dit probleem is ook dat het de organisatie, ondanks dat diverse projectleiders en groepen al met dit vraagstuk bezig zijn geweest, maar niet lukt om het probleem op te lossen. 

De probleemstelling ligt dus veel breder dan alleen komen met een nieuwe aanstellingsvorm met verloning. Ook de arbeidsvoorwaardelijke zaken zoals sturing geven aan de vakbekwaamheid en certificering van instructeurs, de zorg voor veiligheidsmiddelen, het gemis aan een integrale planning waarmee bovengenoemde risico’s beter gestuurd en voorkomen kunnen worden, en ten slotte de accreditatie van het opleidingsinstituut dienen meegenomen te worden. VRBZO heeft de laatste audit gehaald met de opmerking dat op bovengenoemde processen geïnvesteerd moet worden. Bij een volgende audit zijn dit vooral de elementen (KPI’s) die getoetst gaan worden.

 

De risico’s die de organisatie loopt, de wijze waarop de aanstelling van instructeurs geregeld kan gaan worden, de arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen die nog ontbreken, de wijze van sturing, het ontbreken van een integrale planning en de financiële dekking voor onder andere de verloning moeten met elkaar in samenhang worden gezien. Een integrale aanpak om te komen tot oplossingen is daarom nodig. 

Opdracht
 

1.      Leg na een verkenning een onderzoeksplan voor aan de opdrachtgever;

2.     Voer een onderzoek uit, aanvullend op eerdere onderzoeken en MT-besluiten;

3.     Werk een advies uit met meerdere opties;

4.     Leg op basis hiervan keuzes voor aan het MT;

5.     Stel, na besluitvorming door het MT, een implementatieplan op.


 

Resultaat

1.     Een onderzoeksplan

2.     Een zo beknopt mogelijk advies (met daarin het onderzoeksresultaat en verschillende oplossingsrichtingen), inclusief presentatie en oplegger, op basis waarvan een keuze gemaakt kan worden.

3.      Een implementatieplan dat inzicht geeft in de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de keuze.
 

 
 

Oogmerk

De problematiek rondom de (aanstelling van) instructeurs speelt al jaren en verschillende onderzoeken hebben tot nu toe niet tot een concreet resultaat geleid. Dit onderzoek dient tot definitieve haalbare keuzes te leiden die op korte termijn na besluitvorming geïmplementeerd kunnen worden. De problematiek rondom de instructeurs zorgt ervoor dat VRBZO haar wettelijke verplichting om de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel aantoonbaar te maken en te houden onvoldoende kan waarmaken. De oplossing van deze problematiek kan flinke consequenties hebben voor personeel en organisatie. Opdrachtgever wil zorgdragen voor een zeer zorgvuldig traject, waarbij stakeholders de gelegenheid krijgen om inbreng te leveren.
Kaders
 

·       Onderzoeksplan wordt voorgelegd aan de opdrachtgever.

·       Het advies wordt voorgelegd aan directeur VRBZO en sectorhoofd IB (via MT VRBZO) nadat integrale afstemming heeft plaatsgevonden in SO-IB.

·       Het implementatieplan kan pas worden uitgevoerd na maken keuze door directeur/sectorhoofd IB en goedkeuring opdrachtgever. Het implementatieplan wordt ook eerst integraal voorbesproken in SO IB.

·       De opdracht wordt uitgevoerd conform het MT besluit ‘Juridische en organisatorische inbedding instructeurs’ van 4 november 2021, waarvan de inhoud is opgenomen in de Memo ‘Achtergrond opdracht juridische en organisatorische inbedding instructeurs’ (zie bijlage).

·       Het advies is uiterlijk 1 januari 2023 geaccordeerd door het MT.

·       Het op te leveren onderzoeksplan omvat ten minste een gedegen stakeholderanalyse en de borging van hun beschikbaarheid in de uitvoering van het onderzoek. Hierbij wordt ook de overweging meegenomen op welke wijze OR en GO betrokken moeten zijn en vanaf welke fase.

·       De beschikbare financiële middelen inclusief de kosten van de projectleider bedragen € 70.000.

·       Probleemgebieden die aan de orde moeten komen zijn bijvoorbeeld: aanstellingsvorm, arbeidsvoorwaarden, planning, financiën, opleiden/vakbekwaam houden, veilig werken, benodigde capaciteit en organisatie (aansturing en personele zorg).


 

 

Voor jou heel herkenbaar

 

Onze missie zorg voor veiligheid past bij je. Je herkent je in de kernwaarden van de organisatie: behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en gericht op samenwerken.
 

·        Je hebt een HBO+ werk-denkniveau

·        Je hebt bij voorkeur werkervaring bij een Veiligheidsregio, of vergelijkbare organisatie

·        Ruime ervaring als projectleider van meervoudige, complexe vraagstukken

·        Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit, je zoekt de doelgroep ook op buiten kantooruren.

·        Je bent zorgvuldig en overziet het grote geheel.

·        Je kijkt kritisch naar de bestaande inrichting en komt met verbetervoorstellen

·        Je kunt omgaan met verschillende belangen, je weet consensus te bereiken maar durft ook keuzes te maken en weet vanuit deze keuzes anderen te overtuigen (van instructeur tot directeur)

Similar projects

+ Search all projects