Gemeenteprojecten

Freelance projectleider Inkoop Jeugdhulp

Geplaatst 25 feb. 2021
Project ID: YIS000467
Plaats
Dordrecht
Duur
3 maanden
(7 mrt. 2021 - 11 jun. 2021)
Uren/week
36 hrs/week
Tarief
72 - 90 €/hr

Als projectleider inkoop jeugdhulp lever je een actieve bijdrage aan de het nieuwe inkoopkader en uitwerking van het inkoopkader jeugdhulp. Naast een coördinerende en project leidende rol, denk je actief mee hoe de jeugdhulp in de regio door middel van de nieuwe inkoop op een goede manier kan worden vormgegeven!

 

Jouw werkzaamheden

Als Projectleider inkoop jeugdhulp werk je nauw samen met zorgaanbieders, gemeenten en andere instellingen in de regio. Vanuit je rol als projectleider draag je zorg voor goede afstemming (intern, bestuurlijk en ambtelijk) met alle partijen, maak en bewaak je de planning en adviseer je de verschillende betrokken medewerkers over hun taak in het inkooptraject.


Je organiseert en regisseert het project rondom het nieuwe inkoop voor jeugdhulp van de gemeenten en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en draagt zorg voor een efficiënt verloop van alle processen. Dit vraagt om een degelijke voorbereiding bij inhoudelijke besprekingen (Stuurgroep, regionale werkgroep, interne werkgroep en DB/AB), juiste agendering en verslaglegging van het proces, maar ook om een goede bewaking van de voortgang en ontwikkelingen. Binnen Serviceorganisatie Jeugd verzorg je de verdere afstemming op het gebied van financiën, informatievoorziening en beleid.

 

Wat breng je mee?

·        Universitair werk- en denkniveau;

·        Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie (inkoop jeugdhulp), aangevuld met de kennis van inkoop en de SAS systematiek.

 

De taak waarvoor wij staan, doen we mét elkaar! Dit betekent dat je een uitstekende netwerker bent met een hoog verbindend vermogen. Als geen ander voel jij je thuis in ons uitgebreide netwerk van leveranciers en stakeholders. Dit vraagt om een gezonde dosis empathisch vermogen, luisterend vermogen en een scherpe, kritische blik ten aanzien van datgeen je in het werkveld ziet gebeuren. Kwaliteit en flexibiliteit staan dan ook hoog in jouw vaandel! Je bent stressbestendig en blijft ook onder tijdsdruk goed presteren.

 

Gezien de veelheid van taken (bestuurlijk en ambtelijk traject, inhoudelijke ondersteuning en projectleiding. Staan we ook op en voor voorstellen waarbij meerder medewerkers de genoemde taken op zich nemen. Dit echter altijd onder verantwoordelijkheid van een projectleider die als eerste aanspreekpersoon fungeert.

 

Je plek in de organisatie

De regio Zuid-Holland Zuid heeft gekozen voor een kleine, flexibele en hooggekwalificeerde regieorganisatie. De opdracht van deze regieorganisatie is het in goede banen leiden van en sturen op de transformatie van de jeugdhulp terwijl de kwaliteit en de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijven. De kernwaarden van de organisatie zijn zakelijkheid, aanspreekbaarheid, resultaatgerichtheid en transparantie.

 

De organisatie wordt geleid door een eindverantwoordelijk directeur die samen met het MT de koers van het SOJ bepaald. Je maakt onderdeel uit van het team Beleid & Inkoop. Binnen het team, dat geleid wordt door de manager Beleid & inkoop, zijn ca. 12 personen werkzaam. Een deel van het team adviseert gemeenten en maakt samen met verschillende partners beleid en geeft leiding aan projecten het ander deel houdt zich voornamelijk bezig met inkoop/contractbeheer.  

 

Waar staan wij voor?

De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ  is een netwerkorganisatie die sinds 1 januari 2015 operationeel is. De Serviceorganisatie maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) en voert in opdracht van de 10 aangesloten gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid de volgende kerntaken uit:

1.        de inkoop van jeugdhulp, contractvorming en bewaking van de kwaliteit en kosten van de zorg;

2.        ondersteuning van de jeugdteams en andere partijen door de inkoop van zorgvormen, budgetbewaking en informatievoorziening;

3.        beleidsmatig uitwerken en sturen op de uitvoeringsprogramma's en het faciliteren van de stuurgroep Jeugd en het AB en DB van de DG&J;

4.        accountmanagement welke zorg draagt voor de verbinding tussen de Serviceorganisatie, de Stichting Jeugdteams en de (sub) regio (s).

 

Sollicitatie deadline is maandag 1 maart om 08:00 uur en het is opdracht met optie tot verlenging.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten