Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider inkoop jeugd en Wmo (zzp)

Geplaatst 22 sep. 2022
Project ID: YIS 9121208
Plaats
Gouda, Zuid-Holland
Uren
32 uur/week
Periode
5 maanden
Start: 20 okt. 2022
Einde: 31 mrt. 2023
Tarief
Onbekend
Uiterste voorsteldatum: 19 okt. 2022 10:00

Startdatum voorkeur: in overleg

Duur opdracht: 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging tot eind 2023

Aantal uren per week: 32 uur

Schaal: 12

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

De regio Midden-Holland (5 gemeenten) is dit jaar gestart met de voorbereiding voor de inkoop jeugd en Wmo. De nieuwe contracten dienen in te gaan per 1 januari 2025. Het betreft contracten voor alle maatwerkvoorzieningen jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen, maar exclusief vervoer en hulpmiddelen). Op dit moment heeft de regio open house contracten met circa 230 aanbieders. Voor de nieuwe inkoop is de wens om de inkoopkeuzen meer te differentiëren naar segment.

De eerste contouren voor de strategische kaders (wat willen we bereiken) zijn inmiddels op papier gezet. Toegewerkt wordt naar besluitvorming in het eerste kwartaal 2023. Kort daarna dient dit geconcretiseerd te worden naar een inkoopplan (hoe gaan we dat bereiken) en vervolgens inkoopdocumenten, ondertekenen en contracteren. Voor dit proces zoeken we een ervaren projectleider.

 


Wie zoeken we
We zoeken hiervoor een ervaren projectleider met kennis van het sociaal domein. Belangrijk zijn een heldere stijl van communiceren, daadkracht maar tegelijkertijd ook oog hebben voor de specifieke wensen en behoeften van Midden-Holland. Je bent resultaatgericht, een verbinder in het netwerk, strategisch en je kan op verschillende niveaus schakelen (strategisch, tactisch en uitvoerend).

Startdatum in overleg (streven per oktober).

Over Midden-Holland
De regio Midden-Holland is een relatief kleine regio (5 gemeenten, circa 350.000 inwoners). Samenwerking wordt gedaan op basis van een samenwerkingsovereenkomst, waarbij de besluitvorming bij de individuele gemeenten ligt. Voor de inkoop en het contractmanagement is een regionale werkorganisatie ingericht. Ook de regionale beleidstaken worden inmiddels vanuit een apart regioteam opgepakt. Het is een team in beweging, maar met veel enthousiaste medewerkers. Door de overzichtelijke schaal zijn er korte lijnen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Kenmerkend voor de regio is bovendien dat de taken voor jeugd en Wmo in samenhang opgepakt worden.

 

Taken projectleider; verantwoordelijk voor:
 

  • Concretiseren projectplan voor de volgende fase. In beeld brengen wat nodig is voor de realisatie. In overleg komen tot een reeel ambitieniveau.
  • Realisatie projectplan, houden van overzicht en bewaken van de planning & voortgang.
  • Aansturen projectteam. Het projectteam bestaat uit regionale beleidsmedewerkers en contractmanagers. Voor de inkoop aangevuld met specifieke (externe) expertise rond financien en juridische zaken.
  • Communiceren over voortgang (zowel intern als extern)
  • Tijdig inzichtelijk maken en bespreken van knelpunten
  • Oog voor implementatie & uitvoering
  • Afstemming; zowel ambtelijk als bestuurlijk
  • Aansluiten op landelijke ontwikkelingen (o.a. standaardisatie van contracten)

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten