Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider IGT LH (zzp)

Posted Jan 17, 2023
Project ID: YIS 9126948
Location
Utrecht, Utrecht
Hours/week
36 hrs/week
Timeline
Starts: Jan 24, 2023
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jan 23, 2023 1:00 PM

Belastingdienst B/cao

Startdatum inzet: 17-1-2023

Tijdelijke functie, met optie op vast

Uren per week: 36,00

Standplaats: Utrecht

Max tarief: € 110,00


De PM van het programma Informatie gestuurd Toezicht Loonheffingen (IGT LH) geeft richting aan de programmadoelstellingen en zorgt ervoor dat deze worden gerealiseerd binnen de kaders van Tijd, Geld en Kwaliteit, rekening houdend met organisatorische randvoorwaarden en onder adequate informatievoorziening. Vanuit deze rol stuurt de PM anderen aan en behoudt zelf het overzicht om tijdig te kunnen (bij)sturen of (indien nodig) te kunnen escaleren. Bij afwezigheid van de gBO neemt de PM diens taken en verantwoordelijkheden over. In onderlinge afstemming verdelen gBO en PM de taken (strategisch / tactisch – tactisch / operationeel). De ambitie van de PM is om de waarde van het programma inhoudelijk te snappen, verder vorm te geven en om ernaar te handelen (sturend te zijn) richting stakeholders.

Voor de PM IGT LH zal in elk geval de voortbrenging een belangrijk verantwoordelijkheidsgebied zijn. Om de programmadoelen te halen moet worden geschakeld met verschillende afdelingen, teams en aanpakken, veelal toegroeiend naar eigen Agile/Safe implementaties. Kennis en ervaring hiermee is belangrijk, vooral in de PM rol.

De PM vervult een verbindende (en soms intern leidende) rol in diverse overlegstructuren en kan op basis van persoonlijke kwaliteiten (goed) schakelen tussen zowel de verschillende niveaus als de belangen vanuit IT en business. 

Achtergrond opdracht

Het programma informatie gestuurd toezicht Loonheffingen richt zich op de vernieuwing van de ondersteuning van toezicht Loonheffingen (LH) bij meerdere onderdelen van de Belastingdienst. Beoogde vernieuwingen zijn:

 • het vervangen/aanvullen van bestaande vormen van risicodetectie door/met detectie vanuit risicomodellen,

 • realiseren van de werkstroombesturing op toezichtsignalen LH,

 • het faciliteren van sturingsmogelijkheden op het toezicht werk LH met meetpunten tbv integrale dashboards,

 • het inrichten/faciliteren van een leercirkel voor doorontwikkeling van risicodetectie en behandeling toezichtsignalen LH 

Bijzonderheden:

 • In de directe omgeving van het programma IGT LH worden binnen de keten Loonheffingen andere essentiële programma's uitgevoerd om de beheer en onderhoudslast van het IT-landschap te verminderen door het moderniseren ervan. Een goede inhoudelijke en relationele samenwerking met die programma's is noodzakelijk.

 • Voor het realiseren van de doelen van het programma IGT LH is de samenwerking tussen keten Loonheffingen en de keten Generieke Kantoor Voorzieningen essentieel. Dit vormt een extra aandachtspunt. Functie-eisen:

 • WO niveau, bij voorkeur opleiding informatica, bedrijfswetenschappen, bedrijfskunde of vergelijkbaar

 • Kennis van en ervaring met Agile werken in comb. met traditionele(re) voortbrengingsmethoden

 • Relevante ervaring met methoden en technieken op het terrein van procesinrichting en procesontwerp

 • Ervaring in het leiden van projecten/programma's met een sterke IT component binnen complexe grote organisaties

Functie-wensen

 • leading safe, lean IT

 • Werkervaring met/bij de overheid of Belastingdienst is een pré

Similar projects

+ Search all projects