Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider ICT (zzp)

Posted Dec 27, 2022
Project ID: YIS 9126061
Location
Groningen, Groningen
Hours/week
20 hrs/week
Timeline
1 year
Starts: Jan 10, 2023
Ends: Jan 9, 2024
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jan 2, 2023 2:00 PM

Dienst Uitvoering Onderwijs

Startdatum inzet: 10-1-2023

Einddatum inzet: 9-1-2024


Uren per week: 20,00

Standplaats: Groningen

Max tarief: € 94,00


 • De opdracht inzet is 20 uur per week;

 • Doel van het spoor kennismanagement is het vergroten van de kennis en de awareness van gegevensmanagement bij de medewerkers;

 • De projectleider (PL) maakt samen met de programmamanager Grip op Gegevens (GoG) een plan van aanpak, waarin in elk geval moet staan hoe de governance wordt ingericht, hoe, in en in welke volgorde de (eerste) resultaten worden behaald, hoe bepaalde stappen slim kunnen worden gecombineerd, e.d.;

 • De PL creëert overzicht en zorgt ervoor dat afgesproken acties ook worden uitgevoerd. Hij/zij is flexibel en creatief in de aanpak, kan per situatie de aanpak bepalen. De PL brengt structuur aan in het project door voor elk resultaat in kaart te brengen welke stappen in welke volgorde nodig zijn;

 • De PL zorgt voor een stakeholderanalyse; wat is de doelgroep van het project en wie moet wanneer worden betrokken;

 • De PL zorgt voor aanhaken van een communicatieadviseur bij het project;

 • Voor inhoudelijke kennis van gegevensmanagement kan de PL terecht bij bijvoorbeeld het CIO-office, Dataoffice, Gegevensraad en senior medewerkers bij SWH die MTHV als taak hebben;

 • Opdrachtgever voor het programma is de portefeuillehouder Gegevens. Opdrachtgever voor de projectleider is de programmamanager GoG;

 • Het programma wordt de komende jaren grotendeels gefinancierd uit de WaU-middelen, aangevuld met DUO financiering. Voor 2023 is vanuit het programma GoG 4.500 uur gereserveerd. Mogelijk stelt Verbeteren IHH (Informatiehuishouding) nog middelen vanuit het programma beschikbaar;

 • Er wordt samengewerkt met het programma IHH en mogelijk met andere initiatieven. Doel is om effectiever en efficiënter te zijn, maar ook om naar de DUO-collega’s te kunnen verhalen over gegevensmanagement, en niet over alle losse initiatieven apart. Communicatie zal bijvoorbeeld over gegevensmanagement gaan, en niet over GoG of IHH. Momenteel wordt een werkconferentie georganiseerd samen met het programma IHH.Taken en verantwoordelijkheden

 • Opleveren van plan van aanpak;

 • Maken van stakeholder analyse (ook: welke afstemming is nodig met de omgeving, welke procesafspraken moeten worden gemaakt;

 • Regelmatige afstemming met de rest van het programma;

 • Maandelijkse rapportage aan programmamanager.Achtergrond opdracht

Het programma Grip op Gegevens (GoG) richt zich op het versterken van het gegevensmanagement bij DUO. We doen dat langs drie sporen: Datahygiëne, Kennismanagement en DUO-breed strategisch advies. Binnen het spoor Datahygiëne ontwikkelen we een toolbox met instrumenten gericht op datakwaliteit, metadata en de kwaliteit van de datamodellen. Het geven van strategisch advies aan Bestuur en directeuren leunt op een roadmap (gebaseerd op een volwassenheids- en ambitiemeting door Berenschot) die in relatie is gebracht met alle lopende initiatieven rondom gegevensmanagement. Voor het spoor Kennismanagement zoeken we een projectleider. Het spoor Kennismanagement richt zich op het vastleggen, beheren, ontsluiten en actief uitdragen van kennis over gegevensmanagement. Voor 2023 hebben we onderscheid gemaakt in drie delen: Communicatie, educatie en kennis. De bedoeling is om binnen dit spoor de beschikbare kennis over gegevensmanagement voor de DUO-medewerkers beter te ontsluiten en actief uit te dragen. In 2022 is een verkenning uitgevoerd waarbij een beeld is verkregen van de huidige staat van de wiki’s bij DUO en een voorstel voor een vervolg tot stand is gekomen. In 2023 willen we Communities of Practice gaan inrichten, ondersteund door beheerde en geactualiseerd wiki’s met toegankelijke zoekpaden, trainingen en voorlichtingen organiseren, congressen en seminars, en een bewustwordingscampagne starten. Omdat communicatie ook een middel is om kennis te verspreiden, nemen we dat ook op in dit spoor. De opdracht is heel divers, zowel in resultaten als in aanpak. Er zal steeds gezocht moeten worden naar samenwerking met anderen om effectief en efficiënt te zijn. Sommige resultaten kunnen projectmatig worden aangepakt, andere vragen om een evolutionaire of een agile aanpak.


Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau;

 • Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider;

 • Ervaring met het aansturen van projecten in een complexe, politiek gevoelige omgeving minimaal 2 jaar.


Nice to have

 • Prince2 Practitioner gecertificeerd;

 • IPMA-C gecertificeerd;

 • Kennis van en ervaring met communicatie en educatie trajecten;

 • Kennis van en ervaring met Agile werken;

 • Ervaring met het werken in een keten (intern/extern);

 • Kennis van en ervaring met rijksoverheidsorganisaties en hun processen.


Competenties

 • Een netwerker en verbinder;

 • Resultaatgericht;

 • Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch niveau;

 • Bestuurlijke / organisatie sensitiviteit en overtuigingskracht;

 • Omgevingsbewustzijn;

 • In staat om belangen te kunnen inschatten en daarin prioriteiten te kunnen stellen.

Similar projects

+ Search all projects