Gemeenteprojecten

Freelance Projectleider eDiensten Sociaal Domein

Geplaatst 1 apr. 2021
Project ID: YIS000584
Plaats
Ridderkerk
Duur
6 maanden
(2 mei 2021 - 1 nov. 2021)
Uren/week
20 hrs/week
Tarief
Unknown

Aanleiding

Met de implementatie van 11 eDiensten voor Inkomen wordt het voor burgers mogelijk om zelfstandig online aanvragen te doen voor inkomen, waarbij de aanvraag (al dan niet automatisch) wordt verwerkt in Suites4Sociaal Domein. In voorkomende gevallen maken de eDiensten automatisch werkproces aan in de Suites4Sociaal Domein en worden digitale documenten van de aanvraag automatisch toegevoegd aan Suites4Sociaal Domein. De e-dienst Mijn Inkomen maakt het daarnaast mogelijk om inzicht te krijgen in het eigen dossier. Deze werkwijze leidt ertoe dat medewerkers van de gemeente minder werk hebben aan de digitale aanvragen en zich meer kunnen richten op bijzondere digitale aangiften/aanvragen.


De e-Diensten zijn:

  • Aanvragen Bijzondere bijstand
  • Aanvragen bijstand voor levensonderhoud
  • Mijn Inkomen


Achtergrond

Het project Implementatie eDiensten Inkomen maakt deel uit van het project GIDS en heeft nauwe raakvlakken met het project 100% digitaal Burgerzaken.

Het is één van de vele projecten die het gevolg zijn van de gekozen visie en missie van de BAR-organisatie. Een van de pijlers van de BAR-organisatie is het centraal stellen van haar inwoners door het leveren van een persoonlijke, moderne, betrokken en betrouwbare dienstverlening. Door met name digitale, geautomatiseerde contactkanalen in te zetten sluit de BAR-organisatie aan bij de voorkeur van haar inwoners met de best mogelijke dienstverlening.


Probleemstelling

Met de implementatie van de eDiensten Inkomen is het voor burgers mogelijk om zelfstandig online een aanvraag te doen of hun Inkomensdossier in te zien. De aanvraag wordt automatisch aangeleverd bij Suites4Sociaal Domein. In Suites4Sociaal Domein wordt de aanvraag (al dan niet automatisch) verwerkt.


Dit betekent dat het inhoudelijke proces - met een eDienst - voor een groot gedeelte niet meer op de afdeling ligt maar door de eDienst wordt ondersteund die als Software as a Service (SaaS) draait bij Centric.


De invoering van de eDiensten Inkomen heeft consequenties voor onder andere:

  • de procesarchitectuur;
  • de informatiearchitectuur;
  • de applicatiearchitectuur.

Het is dus van belang dat betrokken medewerkers BAR-organisatie exact weten hoe het proces van een eDienst verloopt, waar wel/geen invloed op mogelijk is en op welke manier zij burgers te woord kunnen staan als zij vragen hebben over hun digitale aanvraag.


Must-haves

  • Ervaring met implementatie van E-diensten;
  • Ervaring als projectleider;
  • Ervaring met Suite.


Sollicitatie deadline is 07-4 om 13:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten