Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider Economie

Posted Feb 25, 2021
Project ID: YIS000474
Location
Maasdam
Duration
1 jaar, 2 maanden
(Mar 14, 2021 - May 13, 2022)
Hours/week
32 hrs/week
Payrate range
Unknown

Werken aan een unieke regio met ruim 87.000 inwoners aan de rand van de Randstad, waar de vergezichten altijd dichtbij zijn? Een gebied met kreken, polders, dijken, ruimte, karakteristieke dorpen met hechte gemeenschappen. Maar ook ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw. Een gebied waar je trots op mag zijn! Landelijk en vooruitstrevend, je vindt het in de Hoeksche Waard.

Het laatste jaar van het college uitvoeringsprogramma is net gestart en gemeente Hoeksche Waard is op zoek naar extra daadkracht om te versnellen in de uitvoering. Ben jij die projectleider die verschillende projecten in het economisch domein naar concrete resultaten weet te brengen? Kun jij met jouw doorzettingsvermogen en organisatiekracht partijen (in- en extern) verbinden aan deze acties om de resultaten samen te halen? Ben jij ook nog op korte termijn beschikbaar en bereid sturing te geven aan een verzameling van mooie projecten? Dan zoeken we jou!


Achtergrond

In gemeente Hoeksche Waard werkt Team Ondernemen hard aan de belangrijke thema’s binnen de opgave Economie en het college uitvoeringsprogramma. De afgelopen jaren zijn er al mooie successen behaald, maar op een aantal doelen willen we nu gaan versnellen.

Zo ligt er een ambitieus uitvoeringsprogramma op het gebied van agrifood. Dit programma is begin 2021 na een participatief proces met stakeholders door het college vastgesteld. De agenda bevat concrete acties die we tot half 2022 willen uitvoeren. De agrifoodsector is belangrijk voor onze regionale economie, maar ook vanwege de relaties die de sector heeft met gebiedsmarketing en de doorontwikkeling van onze vrijetijdseconomie. Veel activiteiten die boeren ondernemen om hun bedrijfsvoering te verbreden raken het recreatief profiel van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen op en rond het erf, logeren bij de boer en fietsroutes langs landwinkels. De agrifoodsector wordt mede om die reden ook een belangrijk thema voor onze gebiedsmarketing. Het is de bedoeling dat in de uitvoering van de projecten de verbindingen tussen agrifood, vrijetijdseconomie en gebiedsmarketing worden gelegd.

Ook willen we dit jaar starten met de ontwikkeling van een actieplan voor de (duurzame) ontwikkeling van onze bedrijventerreinen. De eerste acties hiervan willen we dit jaar al uitvoeren. Enige affiniteit met duurzame bedrijventerreinen is gewenst. Voorbeelden hiervan zijn: transformatie van (leegstaande) bedrijfspanden, verduurzaming van het vastgoed en energy grids op bedrijventerreinen. Het zwaartepunt van dit project ligt echter wel op het ruimtelijk-economische. Het actieplan is een gemeentelijke aangelegenheid, maar het opstellen gebeurt in goed overleg met de provincie (en evt. omliggende regio’s).


Wat ga je doen?

De projectleider voert regie op verschillende projecten in het economisch domein, waar onder:

- ontwikkeling van een samenwerkingsplatform op gebied van agrifood;

- realisatie van een fysieke locatie voor het Foodlab Hoeksche Waard;

- een businesscase voor het verkorten van de voedselketen;

- versterking van het gemeentelijk profiel op gebied van boerderij- en voedseleducatie;

- coördinatie van diverse duurzame en innovatieve projecten op gebied van voeding en voedselproductie;

- opstellen van een actieplan voor de (duurzame) ontwikkeling van onze bedrijventerreinen, met aandacht voor economisch vestigingsklimaat, werklocaties, leegstand en eventuele transformatie.

De projectleider vertaalt de doelen naar concrete projectplannen, coördineert de uitvoering en legt verantwoording af over de resultaten richting teammanager, bestuur en gemeenteraad. In de uitvoering bewaakt de projectleider de samenhang met andere projecten in het programma economie. De winsten die worden geboekt weet de projectleider samen met de collega’s van team Communicatie op een effectieve wijze te communiceren. De projecteider heeft tot slot de verantwoordelijkheid voor de Planning en Control van de eigen projecten.


Wie ben jij?

- Je bent resultaatgericht en neemt het voortouw in de samenwerking met diverse partners.

- Je schaakt op meerdere borden tegelijk en je bent in staat het overzicht te behouden.

- Je bent een verbinder: jij weet anderen te motiveren, je maakt gemakkelijk contact en je staat open voor de inbreng van anderen.

- Je werkt accuraat en oplossingsgericht en hebt talent om werkzaamheden te organiseren. Door je hands-on mentaliteit ben je goed in staat zelfstandig te werken.

- Je hebt een goed ontwikkelde politieke antenne, je doorziet de bestuurlijke belangen en bent in staat om te schakelen tussen verschillende abstractieniveaus.

- Je beschikt over projectleidende vaardigheden, dus organiserend en uitvoeren

- Affiniteit met de agrifoodsector is een pré.

Sollicitatie deadline is maandag 1 maart om 13:00 uur.

Similar projects

+ Search all projects