Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider civiele techniek (zzp)

Posted Jun 28, 2022
Project ID: YIS 9117031
Location
Lelystad , Flevoland
Duration
11 maanden
(Jul 11, 2022 - Jun 3, 2023)
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Jul 5, 2022 2:00 PM

Startdatum: zsm 

Duur opdracht: 1 jaar met optie tot verlenging of overname

Aantal uren week: 36

Inschaling: 10 (cao gemeenten)

 

 

 

Civiel binnen het fysiek domein ”Actief betrokken met elkaar”

 

Binnen het Fysiek domein zijn zo’n 250 medewerkers werkzaam verspreid over verschillende Teams die worden ondersteund door 7 teamleiders. Het Ingenieursbureau is een divers team, van 25 professionals, met een leeftijdsopbouw van jong talent tot ervaren medewerkers die elkaar stimuleren binnen de projecten. Het team kent drie functies: Projectleiders, Werkvoorbereiders en Toezichthouders. Men werkt nauw samen met diverse andere teams binnen de gemeentelijke organisatie. Het werkveld van het Ingenieursbureau is gericht op realisatie. 

 

Het Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het voorbereiden, op de markt brengen en realiseren van veelzijdige civieltechnische projecten. De meest in het oog springende projecten binnen Lelystad, zijn; revitalisering Stadshart, woonwijk Warande en bedrijventerrein Flevokust. Daarbij vervult ons team de sleutelpositie tussen planvorming en realisatie. Het Ingenieursbureau fungeert tevens als vraagbaak, adviseur én opdrachtnemer voor organisatie, waar het civiele- en cultuurtechnische vraagstukken betreft.

 

Wat ga je doen ”Van opdracht naar uitvoering”.

 

De projectleider regelt, plant en verdeelt de dagelijkse werkzaamheden vanuit het project. 

Voor nu zoeken we iemand die vooral zich gaat bezighouden met stadsontwikkeling/uitbreiding bedrijven terrein. Je wordt betrokken om te adviseren over de technische mogelijkheden. 

Je zorgt vanaf de bestek voorbereidingen dat de doelstellingen binnen de gestelde kaders (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) met het projectteam worden gerealiseerd. 

Je bent verantwoordelijk voor de budgetbewaking van projecten. Je werkt nauw samen met projectmanagers, werkvoorbereiders en toezichthouders. Je instrueert medewerkers in projecten en draagt zorg voor de kwaliteit van de werkzaamheden. Je ondersteunt medewerkers bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen. Je signaleert problemen, vervult een klankbordfunctie en fungeert als eerste aanspreekpunt wat betreft de werk- en vak inhoud. Je draagt zorg voor de interne en externe communicatie over de projecten en vindt dit een wezenlijk onderdeel van je rol.

 

Dit is je stijl ”doen waar je goed in bent”

Aan de ene kant heb je civiel technische kennis nodig. Daarnaast ben je een projectleider pur sang en is plannen en organiseren je tweede natuur. Je hebt geen moeite om overzicht te houden op het complete werkpakket en weet de feilloos de balans te vinden tussen tijd, geld en kwaliteit. Je krijgt mensen makkelijk in beweging, omdat je energie geeft. 

Je bent duidelijk naar je omgeving. Kortom mensen werken graag met je samen. Je bent vertrouwd met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Je bent praktisch ingesteld en je weet op zo’n manier samen te weken dat je met elkaar de beste resultaten weet te behalen. 

 

Taken…

-        Adviseur in opstartfase van project

-        Begeleiden van projecten

-        Aansturen van en samenwerken met werkvoorbereider en toezichthouder binnen het team en overige collega’s binnen het fysieke domein

-        Directievoering conform UAV

-        Projectmatig sturen op Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit

-        Communiceren met bewoners en andere belanghebbenden

 

 

Functie-eisen/sterke affiniteit met…

- Afgeronde HBO opleiding Civiele techniek

- Ervaring met projectleiding in civiel technische projecten

- Ervaring als de directievoering

 

- Ervaring met diverse contractvormen o.a. RAW (verplichting), UAV-GC en innovatief

- Ervaring met voeren van bestekadministratie

- Ervaring met werken in multidisciplinaire projecten

- Goed plannen en organiseren en constructief samenwerken met anderen is voor jou vanzelfsprekend

- Vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen binnen en buiten het team

- Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen

- Kandidaat kan starten nadat VOG aanwezig is.

 

Competenties…

De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:

- Communicatief

- Samenwerken

- Klantgericht

- Resultaatgericht

- Visie

- Plannen en organiseren

- Flexibel

- Empathie

- Politieke sensitiviteit.

 

 

Similar projects

+ Search all projects