Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider civiel (zzp)

Geplaatst 4 nov. 2022
Project ID: YIS 9123362
Plaats
Hoornaar, Zuid-Holland
Uren
32 uur/week
Periode
6 maanden
Start: 14 nov. 2022
Einde: 4 mei 2023
Tarief
0 - 90 €/uur
Uiterste voorsteldatum: 10 nov. 2022 17:00

Voor gemeente Molenlanden zoeken we een ervaren projectleider civiel.

Aantal uren per week: 24-36 uur waarbij op termijn uitgebouwd wordt naar 36 uur per week

Startdatum: zsm

Duur opdracht: 1 jaar met optie tot verlenging

Tarief: max €90

 

 

Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor de begeleiding van (complexe) civiel technische projecten. Jouw technische- en communicatieve vaardigheden en creativiteit zijn bij elk project van cruciaal belang. 

Je takenpakket van werkzaamheden bestaat onder andere uit: 

·        Het op projectmatige manier leiden van (complexe) projecten in de openbare ruimte. Dat kan een rioolvervanging of gehele reconstructie van een bestaande wijk zijn of het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van een nieuwbouwlocatie. Daarbij kunnen alle elementen in de openbare ruimte aan bod komen.

·        Het initiëren en begeleiden van het proces bewonersparticipatie en daarbij komen tot een gedragen plan of ontwerp voor je project.

·        Het verankeren van duurzaamheid en klimaatadaptatie in alle facetten van je project.

·        Het plannen, voorbereiden en het toetsen van ontwerpen, bestekken, calculaties en het aanbestedingsgereed maken van civiele werken.

·        Het begeleiden van het inkoop- en aanbestedingsproces en het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de projecten tijdens de uitvoering.

·        Het bijhouden van budgetbewaking, administratieve afhandeling en risicobeheersing van de (project)werkzaamheden.

·        Het adviseren van de collega’s van het beheerteam bij het opstellen van een meerjarenplanning projecten, opstellen van kostenramingen en het bewaken van de samenhang in de planning van de onderhouds- en beheertaken.

·        Het opstellen van bestuurlijke adviezen aan college en raad.

·        Deelnemen aan een projectteam als civieltechnisch specialist bij RO plannen.

·        Vervullen van de rol van intern opdrachtnemer. Daarbij draag je er zorg voor dat het eindresultaat van je project aansluit bij de voorwaarden/eisen die in de interne opdracht meegegeven zijn.

 

Voor deze functie zoeken wij een ervaren kandidaat met minimaal 5 jaar soortgelijke werkervaring. 

Wij vinden het heel belangrijk dat iemand zelfstandig kan functioneren, pro-actief is en uitdagingen niet uit de weg gaat. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat hij/zij regelmatig terugkoppeling en inzage geeft waar hij/zij mee bezig is, en dus actief interactie zoekt met de collega's en informeert waar hij/zij staat.

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten