Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er (eenmanszaak of bv waarvan enig bestuurder, VOF niet mogelijk) en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Het is niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider bosaanleg KWI Zuidplas (zzp)

Posted Oct 6, 2022
Project ID: YIS 9121843
Location
Nieuwerkerk aan den IJssel , Zuid-Holland
Duration
1 jaar, 3 maanden
End date: Dec 31, 2023
Hours/week
20 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Oct 23, 2022 12:00 PM

Startdatum zsm

Duur opdracht: 14 maanden (tot 31.12.2023), met optie tot 2x 6 maanden verlenging

Aantal uur per week: ca 20 uur per week

Schaal: 11

Indicatie uurtarief: 90 - 100 euro

Ben jij de projectleider die bekend is met landschapsontwikkeling, omgevingsbewust is en gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen??

Kun jij het proces leiden om te komen tot de aanleg van een bos, in aansluiting op de stedenbouwkundige uitwerking van Fase 1?

En wil jij met jouw kennis en ervaring bijdragen aan de opgave van het Middengebied?

Ben jij in staat om alle verschillende kansen en belangen bij dit bos samen te brengen?

Vind je het leuk om ook de mening en ideeën van betrokken inwoners van Zuidplas te horen bij het ontwerp van dit bos?

Word dan Projectleider Bosaanleg bij de gemeente Zuidplas! 

 

Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!

Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. We bestaan pas 11 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.

 

Zuidplas groeit de komende jaren flink in inwoneraantal en daarmee ook in het aantal collega’s in de organisatie. We staan voor uitdagende opgaven en passen onze werkwijze aan de vragen vanuit de samenleving aan. Om aan te sluiten op die ontwikkelingen is op interactieve manier een concernplan Zuidplas Groeit! en veranderplan gemaakt, inclusief een nieuwe organisatievisie voor Zuidplas. De organisatieontwikkeling heeft als stip op de horizon de hoofdopgaven: Opgavegericht, Zelforganiserend, Slagvaardig en Wendbaar en is nog in volle gang.

 

Je komt te werken binnen de aantrekkelijke en innovatieve groeigemeente Zuidplas! en gaat aan de slag bij het cluster Gebiedsontwikkeling en Planeconomie. Dit cluster regisseert het volledige proces van totstandkoming van alle ruimtelijke ontwikkelingen van én in de gemeente Zuidplas. De medewerkers worden ingezet op opgaven, programma’s en projecten. 

Je gaat aan de slag voor de Opgave Middengebied. Hier is veel ruimte om mee te bouwen aan het cluster zelf door ruimte voor eigen initiatief en ideeën op het gebied van projectmatig creëren, door te werken met nieuwe technieken en moderne opdrachtgever-opdrachtnemer aanpak.

Je opdrachtgever is de Opgavemanager Middengebied, die integraal verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Middengebied in brede zin, en die functioneel leiding geeft aan het projectteam waar jij deel van uitmaakt. Jouw hiërarchische lijnmanager is het clusterhoofd Gebiedsontwikkeling en Planeconomie.

 

Hoe breng je de uitgangspunten voor het aan te leggen bos in kaart? En met wie ga je het participatieproces op welke wijze aan? Welke inhoudelijke visie op waterbeheer en natuurkwaliteiten breng jij mee? Op welke wijze draag jij zorg voor een goed bestuurlijk en politiek besluitvormingsproces? 

 

Voor de aanleg van het KW-I bos in de gemeente Zuidplas is een projectleider nodig die, in aansluiting op het stedenbouwkundig programma, belast is met het proces om te komen tot de aanleg van 105 ha. bos aan de oostzijde van het nieuw te realiseren ‘Vijfde Dorp’ (zie De Nieuwe Zuidplaspolder | Gemeente Zuidplas); het Koning Willem I bos.

 

Het Koning Willem I bos krijgt diverse functies. Primair is het een bos, bedoeld als groene omzoming van het Vijfde Dorp en uitloop gebied voor de nieuwe bewoners en andere omwonenden. Het bos scheidt het dorp van de infrastructuur nabij en draagt daarmee in hoge mate bij aan een prettig leefklimaat.

Naast uitloopgebied worden er ook ingezet op meer stedelijke functies zoals hoogwaardig wonen in het bos, sportieve en recreatieve functies. Voorts dient het ter versterking van de natuurwaarden in het gebied en vergroting van de biodiversiteit.

 

In 2024 dient gestart te worden met de aanleg van het bos, al dan niet gefaseerd. Op dat moment is er duidelijkheid over de omvang, de functionaliteit, de planning en de kosten van het gehele project.

Deze opdracht is daarom voorzien tot eind 2023.

 

Je kerntaken bestaan onder meer uit:

·        Opstellen plan van aanpak realisatie Koning Willem I (KWI) bos

·        Uitgangspunten vastleggen voor wat betreft de aanhechting aan het dorp

·        In kaart brengen en betrekken van stakeholders en participanten

·        In kaart brengen abiotische en biotische groeiplaats en ligging in de omgeving

·        Komen tot een globaal functiepakket voor het KWI bos, daarbij rekening houdend met de deelgebieden

·        Visie op het waterbeheer in relatie tot zowel het bos als de omgeving in afstemming met het waterschap

·        Visie op de natuurkwaliteiten die het bos gaat krijgen

·        Uitgangspunten ten behoeve van het toekomstig beheer formuleren

o   Bij welke derde partij

o   Indicatie van structurele kosten in relatie tot functionaliteit

·        Het begeleiden van het schetsontwerp, in samenspraak met stedenbouwkundig bureau (Fase 1)

·        Participatie met betrokken burgers en bedrijven in het gebied organiseren aan de hand van deze ontwerpen

·        Afspraken met participanten ten behoeve van de werkzaamheden en borging van het project, zoals het opstellen van intentieovereenkomsten met bijvoorbeeld het waterschap, de toekomstig beheerder en -indien aan de orde- particuliere grondeigenaren.

  • Besluitvorming gemeenteraad voorkeursvariant voorbereiden

 

Functievereisten:

·        Je hebt kennis en ervaring als projectleider in landschapsontwikkeling.

·        Je draagt kennis of hebt directe toegang tot kennis over bosaanleg, bos- en natuurbeheer, watermanagement, bodemgesteldheid en biodiversiteit.

·        Omdat er in aansluiting met de ontwikkeling van het Vijfde Dorp wordt gewerkt zoeken wij een projectleider die zelfstandigheid koppelt aan omgevingsbewustzijn en samen met het projectteam komt tot een integrale invulling van de opgave.

·        Je bent bekend met het werk in overheidsland, hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en schakelt gemakkelijk tussen proces en inhoud.

·        Daar hoort een open blik en goede communicatieve vaardigheden bij, waarmee je de stakeholders verbindt, draagvlak genereert en adviseert.

Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. (is standaard)

 

Wij werken Hybride waardoor variabele werktijden en thuiswerken tot de mogelijkheden behoort. Je functioneert desgewenst vanuit het gemeentehuis en onderhoudt korte lijnen met de projectgroep belast met de dorpsontwikkeling.

Je krijgt in eerste instantie een opdrachtovereenkomst van 12 maanden.

Similar projects

+ Search all projects