Je kunt je via Gemeenteprojecten alleen als ZZP'er en op persoonlijke titel voor deze freelance (interim) opdracht inschrijven. Belangrijk: ZZP = eenmanszaak of BV met DGA, andere vormen zoals VOF, Stichting, Maatschap, etc. kunnen niet! Het is ook niet de bedoeling rechtstreeks met de gemeente contact op te nemen (dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten zelf).

Gemeenteprojecten

Freelance projectleider arbeidsmarktstrategie Peelgemeenten (zzp)

Posted Sep 13, 2022
Project ID: YIS 9120719
Location
Deurne, Noord-Brabant
Timeline:
11 months , 4 weeks
Starts: Nov 1, 2022
Ends: Nov 1, 2023
Hours/week
36 hrs/week
Payrate range
Unknown
Application Deadline: Sep 22, 2022 5:00 PM

Start: 1-11-2022

Eind: 1-11-2023 (verlenging mogelijk)

Uren: 36

Schaal: 11

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

 

Wat ga je doen?

·       Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van projectplannen, inrichting projectorganisatie en evt. aanbesteding van diensten. Aan de hand van het projectplan bepaal je de randvoorwaarden en zorg jij ervoor dat deze aanwezig zijn.

·       De projectleider draagt zorg voor de uitvoering van de deelprojecten.

·       Je bent kartrekker voor de werkgroepen, bestaande uit P&O adviseurs en P&O medewerkers uit 6 deelnemende organisaties.

·       Je draagt zorg voor bewaking en rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten

·       De projectleider draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten

·       Vanuit je specialistische kennis en expertise adviseer je en lever je een inhoudelijke bijdrage in de totstandkoming van de op te leveren producten.

·       Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk

·       Je initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen

·       Je bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden

·       Je creëert draagvlak voor beleid.

·       Je zorgt voor de implementatie bij de 6 deelnemende organisaties.

 

Opdrachtbeschrijving:

 

Aanleiding

De gemeente Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (sociaal domein), bundelen hun krachten op het gebied van arbeidsmarktvisie en -strategie. Aanleiding hiertoe is de krapte op de arbeidsmarkt en de gemeenschappelijke overtuiging dat samenwerking op het gebied van arbeidsmarktstrategie tot betere resultaten leidt.

Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en opgaves in een sterk veranderende omgeving, vragen om goed gekwalificeerd personeel. Gelijktijdig neemt de krapte op de arbeidsmarkt door diverse factoren de komende jaren alleen maar toe. Dit geldt voor alle 6 de hierboven genoemde gemeentelijke organisaties. Zij staan voor dezelfde uitdagingen en vraagstukken. Het binden, boeien, leren en ontwikkelen van personeel is gelet op de arbeidsmarkt en de prognose, belangrijker dan ooit.

 

Doel opdracht

Het doel van de opdracht is om nu en in de toekomst kwalitatief goede mensen te kunnen vinden in een zeer krappe arbeidsmarkt. Daarbij is het van belang om te zorgen voor een aantrekkelijke regio: 5 gemeenten en een GR. Ieder vanuit zijn eigen identiteit en onderling verbonden op een gezamenlijke aanpak, gericht op het neerzetten van de Peelgemeenten als een aantrekkelijkere werkgever met een sterke concurrentiepositie. Dit resulteert in slimme oplossingen, die samenwerking en doorgroei binnen de regio, over de grenzen van organisaties heen faciliteert.

 

Werkorganisatie

Opdrachtgever bestaat uit de 5 gemeentesecretarissen en algemeen directeur van GR Peelgemeenten. De gemeentesecretaris van de gemeente Laarbeek en de algemeen directeur van GR Peelgemeenten zijn onderdeel van de stuurgroep. De projectleider is opdrachtnemer en geeft leiding aan de uitvoer en een inhoudelijke bijdrage aan de projectlijnen en wordt daarbij bijgestaan door een projectondersteuner. De projectondersteuner heeft een uitvoerende rol in de totstandkoming en oplevering van producten. De werkgroepen, bestaande uit de P&O adviseurs en eventueel P&O medewerkers vanuit de 6 deelnemende organisaties, voorziet de projectleider/-ondersteuner van input voor de uitvoer van projecten.

 

Opdrachtbeschrijving

Ter voorbereiding op het samenwerkproject arbeidsmarktvisie en -strategie zijn door de 6 organisaties een drietal projectlijnen uitgezet, waarbinnen diverse inspanningen en ideeën verder op hoofdlijnen zijn gedefinieerd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de diverse projectlijnen.

 

Slagkracht organiseren d.m.v inzet projectleider.

·       Huur een projectleider en een projectondersteuner in om slagkracht te organiseren voor de regio.

·       De projectleider stelt per deelproject een projectplan. Dit projectplan is inclusief tijdpad, kosten en benodigde fte in beeld. Hierbij wordt in de uitwerking rekening gehouden met zowel incidentele en structurele kosten en fte voor het project als voor de langere termijn impact en inzet voor de P&O afdelingen van betrokken organisaties.

·       Stel een advies op voor de prioritering van de aanpak van de deelprojecten. Waarbij deelproject ontwikkelen werkgeversmerk al geprioriteerd is als 1e start project.

 

Zorgen voor een aantrekkelijke regio: aanpak uitwerken voor gezamenlijke arbeidsmarkt communicatie

·       Ontwikkelen van een werkgeversmerk de Peel (5 Peelgemeenten, gemeente Helmond en een GR) wat we samen gaan laden. Het moet aanvullend zijn op het individuele werkgeversmerk van de deelnemende organisaties. Ieder vanuit zijn eigen identiteit en onderling verbonden op een gezamenlijke aanpak.

·       Ons “verhaal” gaat ervoor zorgen dat we niet alleen nieuwe medewerkers / trainees aantrekken maar ook over het binden en boeien van alle medewerkers

·       Samen communiceren over het ‘merk de Peel’ met aantrekkelijke werkgevers. Stel een arbeidsmarkt communicatie strategie op waarbij we expliciet rekening houden verschillende doelgroepen. (zoals scholen, young professionals, zij-instromers)

 

Invulling geven aan samen leren en ontwikkelen

·       We starten met onderzoeken van de mogelijkheid om te komen tot een regionaal platform voor young professionals/trainees/zij-instromers doormiddel van traineeships. Hierin werken we met uitdagende maatschappelijke opgaven, projecten en klussen. Hierbij denken we ook aan traineeships voor (gezamenlijke maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptie etc.)

·       Gezamenlijk werken aan talentontwikkeling door het aanbieden van trainingen/opleidingen etc. Hierbij richten we ons zowel op onze huidige medewerkers als de nieuwe collega’s en denken we bijvoorbeeld aan het oprichten van een gezamenlijke leeromgeving/peelacademie.

 

 

Samen werken aan professioneel recruitment

·       Stel een plan van aanpak op waarin is uitgewerkt op welke onderdelen gestart kan worden met samen werken aan professioneel recruitment. Concreet denken we bijvoorbeeld aan

  • een onderzoek naar mogelijkheden om gezamenlijk recruitment op te pakken
    • het professionaliseren recruitment proces m.b.v. een matching tool
    • Werken met een tool voor talentontwikkeling (bijvoorbeeld TMA).  

 

Kritische succesfactor

Verschillende ambities, visies en belangen oefen invloed uit op het optreden van de projectleider, wiens taak het is om met concrete oplossingen ten aanzien van een gemeenschappelijke arbeidsmarkstrategie te komen. De uitdaging daarbij zit erin om de gemeenschappelijke delers te laten prevaleren boven de onderlinge verschillen. Daarbij is het belangrijk om commitment en draagvlak te verkrijgen, en om financiële vragen bij uiteenlopende scenario’s aan de voorkant af te stemmen.

 

Wat vragen we van je?

·       HBO/WO werk- en denkniveau

·       Minimaal 4 jaar ervaring binnen soortgelijke opdrachten in de rol van Projectleider

·       Ervaring en kennis van het taakveld arbeidsmarktbewerking en recruitment

·       Je bent een energieke aanjager, die vanuit enthousiasme en creativiteit zowel interne collega’s als externe partners weet te verbinden aan de geschetste opgave

·       Je kunt makkelijk schakelen met verschillende betrokkenen en weet door te zetten als de opdracht taai wordt.

·       28 tot 36 uur beschikbaar. Dit is afhankelijk van kennis en ervaring.

·       Startdatum zo snel mogelijk.

 

Gevraagde competenties:

Klantgerichtheid: het onderzoeken van de behoeften en wensen van de (interne) klant en deze vertalen naar de (interne) dienstverlening.

Samenwerken: het vermogen en de bereidheid om binnen en buiten het eigen vakgebied en/of de eigen organisatie met anderen samen te werken.

Probleemanalyse: het ontleden van problemen in onderdelen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken hierin en het onderkennen van mogelijke oorzaken van problemen.

Overzichtsvermogen/helikopterview: het houden van overzicht over het geheel door zaken in een breder kader te plaatsen en door dwarsverbanden te leggen.

Resultaatgerichtheid: het actief gericht zijn op het behalen van concrete resultaten en doelstellingen en het doorzetten totdat deze zijn bereikt.

Overtuigingskracht: het vermogen om anderen mee te krijgen voor een bepaalde mening of gedrag, door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.

Plannen en organiseren: het structureren en ordenen van het werk, waarbij mensen en middelen op elkaar worden afgestemd en de voortgang van het werk wordt bewaakt.

Similar projects

+ Search all projects