Gemeenteprojecten

Freelance Projectleider aanbesteding maatschappelijke begeleiding

Geplaatst 17 mrt. 2021
Project ID: YIS000533
Plaats
Maasdam
Duur
3 maanden
(17 mrt. 2021 - 1 jul. 2021)
Uren/week
16 hrs/week
Tarief
Unknown

Profiel projectleider aanbesteding Maatschappelijke Begeleiding


Projectleider met ruime ervaring in aanbestedingsprojecten in het sociaal domein;

Direct inzetbaar, rijdende trein, neemt het project meteen over;

Kennis van diverse aanbestedingsmodellen, waaronder de SAS-procedure (sociale en andere specifieke diensten), we nemen deel aan een pilot van VWS;

Ruime ervaring in de lokale overheid, zichtbaar in kennis en ervaring onder andere in de bestuurlijke besluitvormingsprocedures, de politieke omgeving (weet wat de wethouder en raad aan behoeften heeft) en de stakeholders waarmee samengewerkt wordt;

Zet in op de integraliteit van dit project, denkt hierbij aan de effecten van de aanbesteding/contractering voor de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie, team financiën e.d.;

Focus op doel/resultaat;

Creativiteit in een omgeving waarin beleid niet tot op detailniveau beschreven en vastgesteld is;


Voorzitter:

 • Aftikken/afhechten
 • Sturend
 • Opdrachten geven
 • Besluiten nemen en vastleggen
 • Enthousiasmeren
 • Vertrouwen geven
 • Positieve projectbenadering: dit gaan we tot een mooi resultaat brengen


Verbinder:

 • Draagvlak bij deelnemers in projectgroep;
 • Teammanager Uitvoering: duidelijkheid in rol/inbreng;
 • Ambtelijk opdrachtgever informeren;


Competenties:

 • Communicatief vaardig
 • Doelgericht
 • Hands on-mentaliteit
 • Enz…


Concrete feitelijke kennis op het proces, de inhoudelijke kennis zit met name bij de projectgroepleden;

Geen discussies over het zoeken naar antwoorden, hij heeft de antwoorden en blauwdruk van dit proces. Hooguit spreken over maatwerk binnen die blauwdruk;

Begeleiden van de adviseur Maatschappelijke Begeleiding in de toekomstige rol van projectleider.


Sollicitatie deadline is 24-3 om 10:00 uur

Soortgelijke projecten

+ Bekijk alle projecten